• 09.02.2017 Zakład Chemii Organicznej

  Podręczniki

   

  1. John McMurry "Chemia organiczna" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005)
  2. Harold Hart "Chemia organiczna. Krótki kurs" (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008)
  3. Graham Patrick "Chemia organiczna. Krótkie wykłady" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005)
  4. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd "Chemia organiczna" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013)
  5. Richard A. Jackson "Mechanizmy reakcji organicznych" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007)
  6. Ewa Białecka-Florjańczyk, Joanna Włostowska "Chemia organiczna" (WNT, 2007)