• 04.01.2013 Zakład Chemii Organicznej

    Farmacja (rok II; semestr IV) – Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków