• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Farmacja (rok II; semestr IV) – Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków