• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   


   

  MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - pliki do pobrania

   


   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  Realizację przedmiotu „Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków”
  w roku akademickim 2019/2020 rozpoczniemy od dnia 4 maja 2020 r.

   

  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu został przesunięty o jeden tydzień w związku z kolokwium II z przedmiotu „Chemia organiczna” na kierunku Farmacja rok II. Wszystkie wytyczne dotyczące tego przedmiotu bez zmian zgodnie z regulaminem oraz sylabusem tego przedmiotu.

  Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Farmacja/Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków.

  Skrócony regulamin realizacji i zaliczenia przedmiotu:

  1. Zajęcia z przedmiotu pt. „Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków” odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów – 15 godzin seminaryjnych na grupę.
  2. Zajęcia odbywają się w formie wskazanej w aktualnościach.
  3. Tematy zajęć i osoby za nie odpowiedzialne są zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Zakładu w zakładce: Materiały dla studentów.
  4. Student jest obowiązany zapoznać się z zamieszczonymi na stronie materiałami i zadaniami. Wykonane zadania należy przesłać w wyznaczonym terminie, w formie pliku word lub pdf, do osoby odpowiedzialnej za dany temat.
  5. Tematy i zadania będą pojawiały się co tydzień na stronie internetowej.
  6. Kryteria oceniania:
   • Wykonanie i przesłanie wszystkich zadań.
   • Zaliczenie kolokwium obejmującego zagadnienia ze wszystkich tematów seminaryjnych. Zaliczenie odbywa się w systemie punktowym – 60% punktów maksymalnych.
   • Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów, mogą przystąpić do kolokwium poprawkowego.

   

  UWAGA! W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu „Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków” studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień:

   

  1. Zajęcia realizowane w dniach 4-8 maja 2020 r.:

  Tytuł: Chemia kombinatoryczna i jej zastosowanie w projektowaniu i syntezie potencjalnych leków

  Osoba prowadząca: dr hab. Danuta Drozdowska

  e-mail: danuta drozdowska@umb.edu.pl

  Materiały dla studentów (dostęp z hasłem)

  Materiały dydaktyczne: pliki z treściami

  Zadanie: plik z instrukcją do wykonania

  Termin przesłania opracowanych zadań – do dnia 11 maja 2020 r.

   

  2. Zajęcia realizowane w dniach 11-15 maja 2020 r.:

  Tytuł: Synteza peptydów na fazie stałej

  Osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Markowska

  e-mail: agnieszka.markowska@umb.edu.pl

  Materiały dla studentów (dostęp z hasłem)

  Materiały dydaktyczne: pliki z treściami

  Zadanie: plik z instrukcją do wykonania

  Termin przesłania opracowanych zadań – do dnia 18 maja 2020 r.

   

  3. Zajęcia realizowane w dniach 18-22 maja 2020 r.:

  Tytuł: Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej. Zielona chemia

  Osoba prowadząca: dr Irena Bruzgo

  e-mail: irena.bruzgo@umb.edu.pl

  Materiały dla studentów (dostęp z hasłem)

  Materiały dydaktyczne: pliki z treściami

  Zadanie: plik z instrukcją do wykonania

  Termin przesłania opracowanych zadań – do dnia 25 maja 2020 r.

   

  4. Zajęcia realizowane w dniach 25-29 maja 2020 r.:

  Tytuł: Metateza w syntezie organicznej. Reakcje krzyżowego sprzęgania katalizowane przez pallad

  Osoba prowadząca: dr Irena Bruzgo

  e-mail: irena.bruzgo@umb.edu.pl

  Materiały dla studentów (dostęp z hasłem)

  Materiały dydaktyczne: pliki z treściami

  Zadanie: plik z instrukcją do wykonania

  Termin przesłania opracowanych zadań – do dnia 1 czerwca 2020 r.

   

  5. Zajęcia realizowane w dniach 1-5 czerwca 2020 r.:

  Tytuł: "Click Chemistry" dogodna metoda modyfikacji znanych środków leczniczych

  Osoba prowadząca: dr Anna Pućkowska

  e-mail: anna.puckowska@umb.edu.pl

  Materiały dla studentów (dostęp z hasłem)

  Materiały dydaktyczne: pliki z treściami

  Zadanie: plik z instrukcją do wykonania

  Termin przesłania opracowanych zadań do dnia 8 czerwca 2020 r.