• 10.02.2022 Zakład Chemii Organicznej

    Analityka Medyczna (rok I; semestr II) – Chemia organiczna