• 21.09.2021 Zakład Chemii Organicznej

    Analityka Medyczna (rok I; semestr II) – Chemia organiczna