• Autyzm a prawo.
 • Ostatnia zmiana 18.01.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Autyzm a prawo

   

  Uprzejmie informujemy, że dn. 16 marca 2018 r. w godz. 11.00-16.30 w salach wykładowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbędzie się  konferencja pod tytułem „Autyzm a prawo”.

   

  Poruszana problematyka dotyczyć będzie:

  • systematycznego przedstawienia zaburzeń  ze spektrum autyzmu;
  • podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych;
  • problematyki wyłączeń i ograniczeń czynności prawnych wynikających z  ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia;
  • problematyki przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenia w domu pomocy społecznej;
  • prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego i prywatnego w tym procesie;
  • podejmowania działań przymusowych wobec ww. grupy osób na terenie  szkoły specjalnej;

   

  W konferencji wezmą udział uznane autorytety  w tej dziedzinie, w zakresie psychiatrii, psychologii i prawa.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. wydarzeniu. 

  Zgłoszenia prosimy kierować na autyzm-prawo@umb.edu.pl