• Ostatnia zmiana 30.09.2020 przez Zakład Biologii

  Podręczniki

    Literatura podstawowa: 

  1. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa 2019
  2. Kawiak J., Zabel M.: Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2015
  3. Drewa G.: Genetyka medyczna: podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2018

   

     Literatura uzupełniająca:  

  1. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. :Genetyka. PWN, Warszawa 2018
  2. Mackenzie E., Ball A.S., Virdee S.R.: Krótkie wykłady z ekologii. PWN, Warszawa 2015
  3. Kurnatowska A.: Ekologia: jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy: wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2015