• Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Klinika Geriatrii

  Informacje

   

  Plan zajęć na rok akademicki 2020/2021

  Kierunek: Fizjoterapia – rok IV, studia licencjackie

  Przedmiot: Fizjoterapia Kliniczna w geriatrii

   

  Miejsce zajęć: Klinika Geriatrii Szpital MSWiA ul. Fabryczna 27

   

  Tematy seminariów:

  1. Problemy rehabilitacji starszego pacjenta z parkinsonizmem (1 godz.) – dr hab. med. Z.B. Wojszel

  2. Farmakoterapia a fizjoterapia w geriatrii (1 godz.) - dr Agnieszka Kasiukiewicz

  3. Rehabilitacja w chorobach wieku starszego. Specyfika postepowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach wieku podeszłego (osteoporoza, upadki, choroba zwyrodnieniowa stawów, nietrzymanie moczu) (3 godz.) mgr fizjoterapii Bartłomiej Kuprjanowicz

  Tematy ćwiczeń

   

  1. Choroby układu krążenia i oddychania – odrębności postępowania u pacjenta w wieku starszym

  2. Fizjoterapia w różnych schorzeniach (osteoporoza, złamania szyjki kości udowej, nietrzymanie moczu, zaburzenia równowagi i upadki, cukrzyca)

  3. Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w chorobie Parkinsona.

  4. Postepowanie usprawniające u starszych pacjentów ze złożonymi dysfunkcjami i wielochorobowością w zależności od ich stanu funkcjonalnego i klinicznego.

  5. Diagnostyka funkcjonalna niesprawności w różnych schorzeniach. Stosowanie podstawowych metod terapeutycznych, planowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.

   

  Ćwiczenia z zakresu patologii geriatrycznej prowadzą:

  mgr fizjoterapii Bartłomiej Kuprjanowicz, mgr fizjoterapii Łukasz Magnuszewski

   

  Ćwiczenia (15 godz.) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach 8:00 – 11:45 w niżej podanych terminach

  gr I  29,30 XI i 3 XII.2018

  gr II  5,6,7 XI.2018

  gr III  4,5 6 XII.2018

  gr IV  8,9,12 XI.2018

  gr V  13,14,15 XI.2018

  gr VI  26,29,30 X.2018

  Zaliczenie odbywa się na podstawie:

  • obecności na wszystkich zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

  • wykazania się wiedzą z zakresu materiału omawianego podczas zajęć (sprawdzian pisemny)

    

   Nieobecności należy usprawiedliwić. W przypadku większej liczby nieobecności niż jedna, zajęcia należy odrobić z inna grupą. Osoba do kontaktu w sprawch formalnych dotyczacych przedmiotu jest mgr fizjoterapii Bartłomiej Kuprjanowicz.

   Literatura

   1. Pyszora A., Graczyk M. :Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej. Advances in Palliative Medicine 2009

   2. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Wyd. I red. wydania polskiego Marek Żak, Zbigniew Śliwiński.         Wrocław 2014.

   3. Wieczorkowska -Tobis K. Kostka T., Borowicz A. Fizjoterapia w geriatrii. PZWL Poznań 2010