Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mentoring.
 • Ostatnia zmiana 31.12.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Mentoring

  Rekrutacja studentów do MENTORINGU

   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do pilotażowej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników naukowo - dydaktycznych UMB.

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymianę poglądów, doświadczeń, marzeń.

  Pilotażowy program Mentoringu prowadzony będzie przez doświadczonych pracowników naukowo - dydaktycznych UMB w okresie luty - maj 2018 roku.

   

  Rekrutacja studentów rozpocznie się 18 grudnia 2017 roku o godz. 7.30

  i będzie trwała do dnia 22.12.2017 r. do godziny 13.00

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • aktywna działalność w studenckich kołach naukowych
  • aktywny udział w konferencjach
  • prace opublikowane w czasopismach naukowych

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmuje się kolejność zgłoszeń.

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu dla studentów zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w ramach projektuWdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  Liczba studentów na rok akademicki 2017 / 2018 jest ograniczona i wynosi tylko 10 miejsc !!!

   

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 18-22 grudnia 2017r. (do godziny 13.00) do:

   

  Działu Projektów Pomocowych UMB

  (prawe skrzydło Pałacu Branickich – nad Muzeum)

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Monika Siemion

  tel.: 85 748 55 21

  monika.siemion@umb.edu.pl          

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

  Powrót do strony projektu: https://www.umb.edu.pl/csm