• 28.01.2014 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

    Analityka medyczna (rok IV; semestr VIII) – Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna