• Ostatnia zmiana 12.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Symulacji Medycznych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński

   

  Przewodniczący Koła:

  Kacper Łoś, lekarski VI

  e-mail: kacperlos13@gmail.com

  tel.: 790686418

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badania dotyczące związku pomiędzy niektórymi cechami osobowości studentów a efektami ich działań w czasie symulacji wysokiej wierności.

   

  Praca praktyczna:

   

  Nie dotyczy.

   

  Lista członków:

   

  Kacper Łoś, lekarski VI

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach