• Ostatnia zmiana 02.12.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wydział Farmaceutyczny

   

   

   

  W ramach realizacji projektu studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wezmą udział w zadaniu 3 „Włączanie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach", zadaniu 4 „Program rozwoju kompetencji" oraz zadaniu 5 „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów".


  Zadanie 3 "Włączanie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach" obejmuje 180 studentów, w tym II oraz V rok kierunku Analityka Medyczna, II rok studiów uzupełniajacych magisterskich kierunku Kosmetologia, II, III oraz V rok kierunku Farmacja. Zajęcia prowadzone bedą w formie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program studiów.


  Zadanie 4 „Program rozwoju kompetencji"  jest adresowane do 276 studentów , dla których przewidziano  zajęcia warsztatowe umożliwiające rozwój kompetencji zawodowych i językowych. Dotyczą one studentów III roku kierunku Kosmetologia, studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich kierunku Kosmetologia, V roku kierunku Analityka Medyczna, V roku kierunku Farmacja.

   

  W ramach zajęć warsztatowych studenci  mogą wziać udział w  nastepujących warsztatach umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych:

  • Mikropigmentacja skóry głowy,
  • Mikropigmentacja brodawki piersiowej,
  • Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związanego,
  • Specjalistyczna pielęgnacja nóg: zdrowe nogi,
  • Kamuflaż medyczny,
  • Trychologia medyczna dla kosmetologów.

   

  W roku akademickim 2018/2019 w szkoleniach wzięło udział 57 studentek drugiego i trzeciego roku kierunku Kosmetologia.

  Kolejna rekrutacja na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia planowana jest na październik 2019 r.

  Bieżące informacje w zakładce Aktualności.

   

  Zajęcia rozwijające kompetencje językowe adresowane są do studentów 4 ostatnich semestrów studiów:

  • "Język angielski w zawodzie Analityka Medycznego",
  • "Język angielski/niemiecki w zawodzie Farmaceuty",
  • "Język angielski/niemiecki w zawodzie Kosmetologa".

   

  Bieżące informacje w zakładce Aktualności.


  Zadanie 5 „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów" obejmuje realizację staży krajowych i zagranicznych dla 214 studentów z Wydziału Farmaceutycznego. Wsparciem objęci będa studenci ostatnich lat studiów.  Wymiar staży 2 miesięcznych obejmuje 120 godzin miesięcznie zadań stażowych. Staże będa realizowane w Polsce i za granicą.

   

  Przejdź do strony Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

   

  POWRÓT