• Ostatnia zmiana 23.09.2019 przez Biuro Karier

  Projekt pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" 2014 - 2015

   

   

  W ramach projektu pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" w siedzibie UMB realizowane były dwie edycje bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości dla studentów studiów stacjonarnych kierunku lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarstwa.

  Pierwsza edycja odbyła się w okresie: III - VI 2014r., druga: II - V 2015r. Studenci uczestniczyli w następujących zajęciach:

   

  1.      ABC działalności gospodarczej - od założenia do rozwoju własnej firmy (12 godz.)

  Celem szkolenia jest: nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej; poznania zasad marketingu, Public relations (PR); uzyskanie informacji na temat zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

  2.      Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej (6 godz.)

  Celem szkolenia jest: nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskiej, a także uzyskanie informacji na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pracujących w służbie zdrowia.

  3.      Twój pierwszy krok do kariery (6 godz.)

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności zachowań asertywnych w relacjach zawodowych; opanowanie sztuki autoprezentacji; nabycie umiejętności poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie uczestników do rozmowy o pracę.

  4.      Przedsiębiorczość akademicka (12 godz.)

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędna wiedze na temat przedsiębiorczości akademickiej (wprowadzenie do przedsiębiorczości; formy przedsiębiorczości akademickiej; komercjalizacja badań naukowych; formy finansowania przedsiębiorczości akademickiej; prawne zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej; tworzenie Biznes Planu).   

   

  Łącznie w szkoleniach wzięło udział 274 studentów.