• Ostatnia zmiana 08.06.2019 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Dietetyka kliniczna

  Szanowni Państwo,

  poradnictwo dietetyczne jest bardzo istotnym elementem zarówno w profilaktyce jak i właściwym leczeniu większości chorób niezakaźnych. Stanowi integralną część całego procesu leczenia. Właściwie zaprojektowane żywienie, zindywidualizowane, zbilansowane, dostosowane do poziomu przemian metabolicznych, zapewniające wyrównanie niedoborów składników odżywczych oraz witamin i minerałów, znacząco poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego. Zmniejsza też częstość powikłań, zgonów, skraca czas leczenia i rehabilitacji oraz istotnie obniża wydatki na ochronę zdrowia. W tym względzie współpraca lekarza z dietetykiem, czy pielęgniarki z dietetykiem jest jak najbardziej wskazana. Zaprojektowanie wspólnych studiów podyplomowych dla różnych specjalizacji (kierunków) służby zdrowia ma też na celu integrację całego środowiska i nakreślenie aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia żywieniowego i możliwości jego wykorzystania w zakresie poszczególnych kompetencji. Wymaga to jednocześnie poznania podstawowych zagadnień związanych z danymi jednostkami chorobowymi (przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka, możliwości leczenia farmakologicznego, czy chirurgicznego, rokowania), z drugiej ustalenia strategii postępowania terapeutycznego z doborem właściwej diety, a kiedy trzeba włączeniem suplementacji diety preparatami witaminowymi czy minerałowymi lub gotowymi odżywkami przemysłowymi. Czasami dieta ta wymaga codziennych modyfikacji w zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego wyników biochemicznych z krwi czy stwierdzanych niedoborów mikro- czy makroskładników. Realizacja tych trudnych i złożonych celów nie jest w pełni możliwa bez ścisłej współpracy z lekarzem, a w warunkach szpitalnych z interdyscyplinarnym zespołem leczenia żywieniowego. Dlatego też wiele zagadnień z zakresu dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego powinno być dobrze poznanych i rozumianych zarówno przez dietetyków, pielęgniarki edukacyjne, farmaceutów jak i lekarzy. Przedstawione powyżej dane wskazują, iż studia podyplomowe „Dietetyka kliniczna” są przyszłościowym kierunkiem kształcenia kadry medycznej mającej styczność z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, przewlekłymi chorobami metabolicznymi wymagającymi znacznych restrykcji dietetycznych oraz poddających się zabiegom z zakresu chirurgii bariatrycznej obejmą zagadnienia z: dietetyki ogólnej, żywienia w onkologii, gastroenterologii, kardiologii, hematologii, nefrologii, neurologii, geriatrii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii oraz żywienia klinicznego. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze właściwego żywienia i odżywienia. Ponadto posiądzie umiejętności projektowania żywienia doustnego prowadzonego w warunkach domowych i szpitalnych, a także leczenia żywieniowego dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach szpitalnych. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego wspomagającego leczenie każdej choroby. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, niedożywionych lub osób otyłych i/lub z zespołem metabolicznym, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami, żywieniem w warunkach szpitalnych oraz po zabiegach chirurgicznych (w tym bariatrycznych). Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy lekarza, dietetyka, czy edukatora ds. żywienia.

  Studia podyplomowe "Dietetyka kliniczna" są kierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach lekarz medycyny, lekarz stomatolog, mgr dietetyki, mgr pielęgniarstwa, mgr położnictwa, mgr farmacji, mgr zdrowia publicznego, mgr biologii, mgr wychowania fizycznego

  Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do rejestracji na stronie internetowej rekrutacji

   

  dr hab. Lucyna Ostrowska

  Kierownik Studiów Podyplomowych "Dietetyka Kliniczna"