• Ostatnia zmiana 21.01.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Szanowni Państwo,

  Realizacja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej to jeden z najlepszych sposobów na poprawę poziomu zdrowia populacji oraz optymalizację wydatków na ochronę zdrowia.

  Zadania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane są przez osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, mediach.

  Dlatego celem studiów podyplomowych PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.

  Serdecznie zapraszam do rejestrowania się na stronie internetowej rekrutacji!

                                                                 Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

                             Kierownik Studiów Podyplomowych "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna"