• 08.08.2018 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

    Analityka Medyczna (rok III; semestr VI) - Praktyczna nauka zawodu - analityka ogólna WF