• Ostatnia zmiana 12.02.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  2 rok Studia Doktoranckie Wydział Farmaceutyczny

   

     WPIS ZALICZENIA Fakultetu: dr hab. Barbara Polityńska-Lewko

   

     10 g. seminariów / zaliczenie   mgr Agnieszka Dziadel

   

  • Fakultet dydaktyczny - DYDAKTYKA UKIERUNKOWANA NA SUKCES EDUKACYJNY STUDENTA  (zobacz SYLABUS)

     10 g. seminariów / zaliczenie   mgr Agnieszka Dziadel

     

  • Fakultet dydaktyczny - PSYCHOPEDAGOGIKA

     10 g. seminariów / zaliczenie​   dr Grzegorz Zalewski