• Ostatnia zmiana 14.06.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  1 rok Dietetyka II stopnia

   

  • Przedmiot do wyboru:

     PSYCHOLOGIA  KLINICZNA I ZABURZENIA ODŻYWIANIA (Moduł B): 30 g. wykładów, 20 g. samokształcenia / zaliczenie

     SYLABUS

     mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko (WPIS ZALICZENIA przedmiotu),

     mgr Joanna Wołosowicz