• 07.02.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

    Pielęgniarstwo (rok I; semestr I, studia magisterskie uzupełniające stacjonarne) – nowoczesne techniki diagnostyczne WNoZ