• Ostatnia zmiana 13.03.2020 przez Zakład Psychologii i Filozofii

    SZKOŁA DOKTORSKA 1 rok_2019/2020_ realizowane przedmioty i sylabusy

     

    • BIOETYKA I PRAWO W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH: 2 g. seminariów / zaliczenie

       dr hab.  Jacek Breczko