• Ostatnia zmiana 08.09.2021 przez Biuro Karier

  Rekrutacja

   

  Zapraszamy serdecznie wszystkich Studentów ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich do bezpłatnego uczestnictwa w Zadaniu 6.

   

  Rekrutacja rozpoczęła się w październiku 2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły do czerwca 2022 roku.

   

  Studenci zainteresowani uczestnictwem, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Karier w formie papierowej lub przesłanie (skanu) na adres bk@umb.edu.pl.

   

  Po weryfikacji złożonego Formularza zgłoszeniowego i podjęciu decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu, pracownicy Biura Karier poinformują Studenta (w sposób mailowy lub telefonicznie) w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, o zakwalifikowaniu się do Projektu i dacie oraz miejscu pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

   

  Kryteria rekrutacyjne

  1. ocena statusu na rynku pracy - na dzień przystąpienia do projektu wymagany jest status osoby biernej zawodowo (student),
  2. ocena zgodności roku i kierunku kształcenia z wymogami projektowymi (grupa docelowa)
  3. kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych. W przypadku błędnie lub niekompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, student proszony będzie (drogą mailową lub telefoniczną) o jego stosowne uzupełnienie i dostarczenie do ABK w terminie 7 dni od przekazania tej informacji.

   

  Więcej informacji:

  Biuro Karier

  ul. J. Kilińskiego 1,prawe skrzydło Pałac Branickich (II piętro, pok.304),

  tel. 85 748 58 09

  e-mail: bk@umb.edu.pl.