• Ostatnia zmiana 15.10.2019 przez Biuro Karier

  Formy wsparcia

   

  W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 443 studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  Przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • grupowe poradnictwo zawodowe – poświęcone przygotowaniu studentów do tworzenia CV oraz rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
  • warsztaty z zakresu pracy zespołowej z elementami komunikacji oraz z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej z elementami Desighn Thinking.