• 29.09.2021 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

   

  „Praktyczna nauka zawodu”-Analityka ogólna

  Rok akad. 2021/2022

   

   

  1215– 1300

   

  06.10.

   

  13.10.

   

  20.10.

   

  27.10.

   

  03.11.

   

  10.11.

   

  17.11.

   

  24.11.

   

  01.12.

   

  8.12.

   

   

  15.12

   

  12.01.

   

  19.01.

   

  26.01.

   

  02.02.

   

   

  Środa

  1a

  2a

   

   

   

  5019

  5020

   

   

   

  5020

  5019

   

   

   

  5022

  5023

   

   

  5023

  5022

   

   

  PPM

  5019

   

   

  5019

  PPM

   

   

   

  5020

  5022

   

   

  5022

  5020

   

   

  5023

  PPM

   

   

   

  PPM

  5023

   

   

   

  5019

  PPM

   

   

  5020

  5019

   

   

   

  5022

  5023

   

   

   

  5023

  5022

   

   

   

  PPM

  5020

   

   

  1015 – 1100

   

  1.10.

   

  15.10.

   

  22.10.

   

  29.10.

   

  5.11

   

  12.11

   

  19.11.

   

  26.11.

   

  3.12.

   

  10.12.

   

  17.12.

   

  14.01.

   

  21.01.

   

  28.01.

   

   

  04.02

   

  Piątek

  3a

  4a

   

   

   

  5019

  5020

   

   

   

  5020

  5019

   

   

   

  5022

  5023

   

   

  5023

  5022

   

   

  PPM

  5019

   

   

   

  5019

  PPM

   

   

   

  5020

  5022

   

   

  5022

  5020

   

   

  5023

  PPM

   

   

   

  PPM

  5023

   

   

   

  5019

  PPM

   

   

  5020

  5019

   

   

   

  5022

  5023

   

   

   

  5023

  5022

   

   

   

  PPM

  5020

                      

   

  Legenda: Pracownia Analityki Ogólnej - pokój 5019 Pracownia Immunoserologii - pokój 5023 Punkt Pobierania Materiału (PPM) - parter

  Pracownia Płynów - pokój 5020 Pracownia Parazytologii – pokój 5022

   

   

   

  ANALITYKA OGÓLNA - PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

  Punkt Pobierania Materiału do Badań-parter

  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Violetta Dymicka - Piekarska

  • Zapoznanie się z organizacją pracy w PPM.
  • Nauka pobierania krwi żylnej i włośniczkowej.
  • Wydawanie wyników badań – nabywanie umiejętności komunikacji z pacjentem.
  • Roznoszenie materiału do poszczególnych pracowni diagnostycznych – współpraca z personelem laboratoryjnym.

  Pracownia Immunoserologii- pokój nr 5023

  Prowadzący: dr n. med. Justyna Zińczuk

  • Zapoznanie się z zasadami przyjmowania i przygotowania próbek do badań.
  • Zapoznanie się z panelem badań wykonywanych w pracowni.
  • Zapoznanie się z pracą analizatora Cobas e411 i programowanie badań.
  • Prezentacja i samodzielne wykonywanie testów manualnych – czynnik reumatoidalny (RF), ASO, CRP.
  • Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną w pracowni.
  • Interpretacja wyników badań.

  Pracownia Parazytologii – pokój nr 5022

  Prowadzący: dr n. med. Jolanta Czyżewska

  • Zapoznanie się z zasadami BHP w pracowni.
  • Prawidłowe pobieranie i zabezpieczanie materiału do badań parazytologicznych.
  • Badanie kału w kierunku wykrycia cyst pierwotniaków i jaj pasożytów, preparat bezpośredni
  • Badanie ogólne kału (na resztki pokarmowe).
  • Wykrywanie krwi utajonej w kale (test immunochromatograficzny).
  • Wykrywanie antygeny H. pylori w kale(test immunochromatograficzny).
  • Diagnostyka seologiczna: zarażenia G. lamblia, T. gondii, A. lumbricoides, H. pylori, Borelia burgdorferii.
  • Interpretacja wyników badań.

  Pracownia Ogólna - pokój nr 5019

  Prowadzący: dr n. med. Joanna Kamińska

  • Wykonywanie badania ogólnego moczu z użyciem 10-parametrowych suchych pasków testowych (odczyt wzrokowy i z użyciem analizatora Cobas u 411).
  • Wykonywanie badania ogólnego moczu z wykorzystaniem zintegrowanego systemu oceny moczu Sysmex UC-3500 UF-4000 UD-10
  • Oznaczanie białka całkowitego w DZM na analizatorze ACCENT 200.
  • Oznaczanie wskaźnika ACR i PCR na analizatorze ACCENT 200.
  • Przygotowanie i ocena mikroskopowa osadu moczu.
  • Interpretacja wyników badań.

  Pracownia Płynów – pokój nr 5020

  Prowadzący: dr n. med. Olga Koper

  • Wykonanie badania ogólnego PMR i płynów z jam ciała
  • Wykonanie preparatów cytologicznych PMR i płynów z jam ciała (cytogramów) w cytowirówce
  • Barwienie preparatów metodą MGG.
  • Interpretacja wyników badań PMR i płynów z jam ciała