• 07.11.2016 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

    Podręczniki

     

    • Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa. PZWL 2004.
    • Cavanaugh B.M.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. PZWL 2006.
    • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban & Partner, 2005.