• 30.04.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Podręczniki

   

  1. M. Mąkosza, M. Fedoryński – Podstawy syntezy organicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2018
  2. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit – Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa 2004
  3. G. L. Patrick – Chemia medyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
  4. T. Paryjczak, A. Lewicki – Zielona chemia. Przemysł chemiczny Wybrane zagadnienia 82/8-9(2003)
  5. Czesław Puchała – Zielona chemia i możliwości wykorzystania jej zasad Chemistry, Environment, Biotechnology 2013, XVI, 7-15
  6. Świat Przemysłu Kosmetycznego http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl
  7. Polish Journal of Cosmetology http://www.kosmet.pl/pjc.php
  8. Czasopisma: Arkana Kosmetologii, Cosmetic Reporter, Cosmetology Today, Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna, Estetologia Medyczna i Kosmetologia, Kosmetologia Estetyczna, Kosmetyki, Medycyna Estetyczna i Anti-Aging, Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa, Cabines.