• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Regulamin

     

    REGULAMIN obowiązujący studentów I roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach fakultatywnych pt. "Składniki kosmetyków – fakty i mity" w roku akademickim 2020/2021