• Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  2 rok SZKOŁA DOKTORSKA_2020/2021_realizowane przedmioty, sylabusy i informacje dotyczące zajęć

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA: 5 g.  seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ŚRODOWISKOWA: 5 g.  seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      DYDAKTYKA UKIERUNKOWANA NA SUKCES EDUKACYJNY STUDENTA: 5 g.  seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      mgr Agnieszka Dziadel

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      METODY I OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA: 5 g.  seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      mgr Agnieszka Dziadel