• Ostatnia zmiana 22.01.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs języka angielskiego - II edycja

  II edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zaproszenie studentów i studentek V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udziału w kursie języka angielskiego z elementami języka medycznego

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Szkolenie: „Język angielski z elementami języka medycznego”

  Kto: studenci V i VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 30 osób ( 3 grupy )

  Liczba godzin: 60 godz.

  Gdzie: tryb zdalny

  Kiedy: rok akademicki 2020/2021

   

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!

   

  W przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego, konieczne będzie wypełnienie testu poziomującego. Link do strony z testem online rozesłany zostanie mailowo, po zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wypełniony Formularz rekrutacyjny - Język angielski (tylko ten jeden dokument plus załączniki do kryterium rekrutacji) należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie od 19.11.2020 do 04.12.2020 w godzinach 7:30-15:30.

  Czyste formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro)

   

  Osoby do kontaktu:

  Rekrutacja: Jacek Bezubik, e-mail: zpu3@umb.edu.pl , tel. 85 686-51-40

  Organizacja kursu: Adam Trusewicz, e-mail: adam.trusewicz@umb.edu.pl , tel. 85 748-54-91

   

  Dokument do pobrania, wydrukowania i przyniesienia wraz z wymaganymi załącznikami:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się: