• Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 04.03.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Aktualności

   

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ORAZ 2022/2023

   

   

   

  UWAGA STUDENCI, DOKTORANCI, OSOBY O STATUSIE POST-DOC
  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU!

  Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023 w ramach Programu Erasmus+.
   

  Termin składania dokumentów: 01.03.2022 r.

  Miejsce składania dokumentów: Dział Współpracy Międzynarodowej, prawe skrzydło Pałacu Branickich, pok. 209 (lub Kancelaria Ogólna, w kopercie zaadresowanej na Dział Współpracy Międzynarodowej).
   

  UWAGA! Osoby zgłaszające się do rekrutacji, muszą przedstawić zaświadczenie o średniej ocen w wysokości co najmniej 3,5.

   

  UWAGA! Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można wyjeżdżać zarówno do uczelni z którymi UMB ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne, jak i do innych instytucji, które związane są z kierunkiem studiów studenta/kształceniem w Szkole Doktorskiej w której kształci się doktorant.


  NOWOŚĆ! Poza praktyką długoterminową istnieje możliwość wyjazdu na praktykę krótkoterminową, tj. od 5 do 30 dni, z zaznaczeniem, iż część mobilności musi odbywać się w formule on-line.
   

  Wykaz uczelni z którymi obecnie UMB zawarł umowy międzyinstytucjonalne znajduje się on pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,24016/Uczelnie_partnerskie

  Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Znajduje się on pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,24403/Regulamin_wyjazdow


  Więcej szczegółów oraz wykaz wymaganych dokumentów pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,24531/Wyjazdy_na_praktyki