• Ostatnia zmiana 04.11.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

    Wyjazdy pracowników Uczelni

     

    Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na UMB, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.

    Przez nauczycieli akademickich rozumie się pracowników UMB zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowych, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.