Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Erasmus już w Dziale Współpracy Międzynarodowej.
 • Ostatnia zmiana 28.02.2022 przez Medyk Białostocki

  Erasmus już w Dziale Współpracy Międzynarodowej

  Od roku akademickiego 2021/22 obsługę Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku przejął Dział Współpracy Międzynarodowej. Sam program realizowany jest według zasad nowej perspektywy na lata 2021-2027.

  W związku z wprowadzeniem nowej perspektywy, poza przeniesieniem koordynacji Programu z Działu Spraw Studenckich do Działu Współpracy Międzynarodowej, nastąpić musiało kilka zmian w zakresie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Obecnie możliwe są m.in. wyjazdy osób o statusie post doc, wyjazdy do niemal wszystkich krajów świata, a także wyjazdy studentów, doktorantów, absolwentów i osób o statusie post doc na praktyki krótkoterminowe, co nie było wcześniej możliwe.

  Z tych zmian najbardziej powinni cieszyć się studenci, którzy teraz podczas jednego okresu wakacyjnego, mogą zrealizować zarówno praktykę obowiązkową, jak również skorzystać z możliwości wyjazdu na praktykę nieobowiązkową w ramach Programu Erasmus+.

  W dniu 07.02.2022 r. zorganizowane zostało pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przekazane zostały wszystkie informacje o procedurach, rekrutacjach oraz dokumentach niezbędnych do wzięcia udziału we wszystkich rodzajach mobilności. W ramach Programu Erasmus+ można aktualnie wyjeżdżać w następujących kategoriach:

  • studenci i doktoranci – wyjazdy na studia,
  • studenci, doktoranci, absolwenci oraz osoby o statusie post doc – wyjazdy na praktyki,
  • pracownicy uczelni – wyjazdy w celach szkoleniowych,
  • nauczyciele akademiccy – wyjazdy w celach dydaktycznych.

  Obecnie prowadzone są dwie rekrutacje. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki trwa do 01.03.2022 r., natomiast rekrutacja na wyjazdy na studia trwa do 31.03.2022 r. Do tego czasu należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, po czym zostanie powołana Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, która zdecyduje o tym, kto będzie miał szansę doświadczyć zalet wymiany zagranicznej.

  Nowe Biuro Programu Erasmus+ mieści się w pokoju nr 209, na pierwszym piętrze prawego skrzydła Pałacu Branickich. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i objaśnimy niejasności. Można się z nami skontaktować drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres: erasmus@umb.edu.pl oraz pod numerem telefonu 85 686 53 37. Zachęcamy również do zgłaszania propozycji zawarcia nowych umów międzyinstytucjonalnych.

  Joanna Zadykowicz, Biuro Programu Erasmus+

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.