• Ostatnia zmiana 14.10.2019 przez Studium Języków Obcych

  Działalność usługowa

  SJO prowadzi bardzo szeroką działalność usługową na potrzeby całego środowiska medycznego naszego makroregionu, zarówno studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego, jak również pracowników innych jednostek medycznych.

  • Egzaminy do specjalizacji

  Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy do specjalizacji (angielski, niemiecki oraz polski jako obcy). Egzaminy odbywają się po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Studium (można telefonicznie) i dokonaniu płatności w wysokości 100 zł na konto :

  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku   40 1240 5211 1111 0000 4920 7392.

  W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, egzamin do specjalizacji - Studium Języków Obcych UMB.

  Egzamin składa się z części pisemnej (tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język polski) oraz ustnej (rozmowa na temat pracy zawodowej, przetłumaczonego tekstu, jednostek chorobowych, zbierania wywiadu lekarskiego itp.).

  Na egzamin należy zgłosić się  z dowodem osobistym, potwierdzeniem wpłaty za egzamin i kartą specjalizacji.

  Egzaminy do specjalizacji odbywają się:           

  WTOREK godź. 12.30

  CZWARTEK    godz.  13.15  

   

  • Egzaminy do doktoratu

   

  Egzamin doktorski z języka obcego można składać po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Studium. Egzamin jest ustny i obejmuje trzy części. W pierwszej części zdający czyta fragment jednego z trzech przygotowanych przez siebie artykułów naukowych, wskazany przez egzaminatora. Następnie sprawdzane jest rozumienie tekstu poprzez tłumaczenie przeczytanego fragmentu i zadawanie pytań. Ostatnim elementem jest rozmowa na tematy zawodowe i związane z pracą doktorską. Egzamin jest bezpłatny.

       Egzamin do doktoratu - WTOREK godz. 11:30

   

  • Egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego
   • Każdego roku SJO przeprowadza bezpłatne egzaminy z języka obcego dla kandydatów na:
    • stacjonarne Studia Doktoranckie - lipiec, wrzesień
    • studenckie praktyki zagraniczne - grudzień, styczeń
    • inne wyjazdy na praktyki i stypendia – cały rok

   

   

  •  Tłumaczenia i korekty prac naukowych
   • Pracownicy Studium Języków Obcych dokonują odpłatnie tłumaczeń i korekt językowych prac naukowych.
   • Pracownicy Uniwersytetu Medycznego mogą również korzystać nieodpłatnie z drobnych konsultacji językowych.
   • SJO dokonuje na rzecz Uczelni tłumaczeń dyplomów nadania stopnia doktora honoris causa.