• Ostatnia zmiana 05.07.2017 przez Studium Języków Obcych

  Działalność usługowa

  SJO prowadzi bardzo szeroką działalność usługową na potrzeby całego środowiska medycznego naszego makroregionu, zarówno studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego, jak również pracowników innych jednostek medycznych.

  • Egzaminy do specjalizacji

  Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy do specjalizacji (angielski, niemiecki oraz polski jako obcy). Egzaminy odbywają się po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Studium (można telefonicznie) i dokonaniu płatności w wysokości 100 zł na konto :

  Bank Pekao SA oddzial w Białymstoku   40 1240 5211 1111 0000 4920 7392.

  W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres,  egzamin do specjalizacji - Studium Jęzków Obcych UMB.

  Egzamin składa się z części pisemnej (tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język polski) oraz ustnej (rozmowa na temat pracy zawodowej, przetłumaczonego tekstu, jednostek chorobowych, zbierania wywiadu lekarskiego itp.).

  Na egzamin należy zgłosić się 15 minut przed jego rozpoczęciem wraz z dowodem osobistym i dowodem wpłaty.

   

  INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE

  OD 03 LIPCA 2017 r. DO 16 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

  NIE BĘDĄ PRZEPROWADZANE EGZAMINY DO SPECJALIZACJI

  • Egzaminy do doktoratu

  Egzamin doktorski z języka obcego można składać po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Studium. Egzamin jest ustny i obejmuje trzy części. W pierwszej części zdający czyta fragment jednego z trzech przygotowanych przez siebie artykułów naukowych, wskazany przez egzaminatora. Następnie sprawdzane jest rozumienie tekstu poprzez tłumaczenie przeczytanego fragmentu i zadawanie pytań. Ostatnim elementem jest rozmowa na tematy zawodowe i związane z praca doktorską. Egzamin jest bezpłatny.

  • Egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego
   • Każdego roku SJO przeprowadza bezpłatne egzaminy z języka obcego dla kandydatów na:
    • stacjonarne Studia Doktoranckie - wrzesień
    • studenckie praktyki zagraniczne - grudzień, styczeń
    • inne wyjazdy na praktyki i stypendia – cały rok
  •  Tłumaczenia i korekty prac naukowych
   • Pracownicy Studium Języków Obcych dokonują odpłatnie tłumaczeń i korekt językowych prac naukowych.
   • Pracownicy Uniwersytetu Medycznego mogą również korzystać nieodpłatnie z drobnych konsultacji językowych.
   • SJO dokonuje na rzecz Uczelni tłumaczeń dyplomów nadania stopnia doktora honoris causa