• Ostatnia zmiana 13.01.2017 przez Klinika Neurologii i Rehabiltacji Dziecięcej

  Dydaktyka

  Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej realizuje program dydaktyczny według nowych zasad nauczania w zakresie następujących przedmiotów:

   

  • Kierunek Pielęgniarstwo - licencjat - Rehabilitacja i pielęgnowanie dzieci niepełnosprawnych
  • Kierunek Fizjoterapia -  magisterskie uzupełniające - Podstawy neurofizjologii klinicznej
  • Kierunek Logopedia z Fonaudiologią - licencjat - Podstawy neurologii
  • Kierunek Logopedia z Fonaudiologią - magisterskie uzupełniające - Dysglosja
  • Kierunek Logopedia z Fonaudiologią - magisterskie uzupełniające - Dyzartryczne zaburzenia mowy
  • Kierunek Elektroradiologia - licencjat - Diagnostyka neuroelektrofizjologiczna w neurologii
  • Kierunek Lekarsko-Dentystyczny - Neurologia
  • Prace magistreskie
  • Prace licencjackie