• Ostatnia zmiana 09.11.2018 przez Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

  Przedmioty realizowane na studiach II°

  • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

  Przekazanie wiadomości o zasadach i znaczeniu żywienia - w okresie przed planowana ciążą, w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. Zapoznanie z zasadami żywienia ciężarnych z różnymi powikłaniami i niedoborami. Przedstawienie obowiązującego schematu i modelu żywienia niemowląt karmionych sztucznie i naturalnie.

  • Żywienie kliniczne

  Tematyka związana jest z metabolizm energii i składników odżywczych w stanach fizjologicznych i patologicznych. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe z uwzględnieniem stanu pacjenta.

  • Edukacja i poradnictwo żywieniowe

  Omówienie zasad i metod edukacji terapeutycznej. Prowadzenie poradnictwa dietetycznego.

  • Metodologia badań

  Zapoznanie studenta z podstawami metodologicznymi badań naukowych (podstawy pracy badawczej, konstruowanie narzędzi badawczych, sposoby zbierania informacji, sposoby opracowania i udostępniania wyników badań). Zasady konstruowania pracy magisterskiej - wymogi formalne i metodologiczne.

  • Żywność specjalnego przeznaczenia

  Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wymaganiami jakie powinny spełniać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności z zakresu podstawowego składu oraz wartości energetycznej i odżywczej. Studenci zapoznani zostaną także z asortymentem oraz przeznaczeniem różnych grup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, co umożliwi im ich wykorzystanie w planowaniu żywienia osób chorych, osób w określonych stanach fizjologicznych oraz niemowląt i małych dzieci.

  • Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych

  Wykształcenie prawidłowego postępowania dietetycznego w celu zapobiegania i zwalczania chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych.

  • Pracownia dietetyki stosowanej

  Omówienie diet o zmodyfikowanej ilości wybranych składników odżywczych. Zastosowanie w praktyce zasad leczenia dietetycznego wybranych jednostek chorobowych.

  • Żywienie w chorobach neurologicznych

  Zapoznanie studenta ze sposobem żywienia pacjentów w chorobach neurologicznych oraz wykształcenie umiejętności układania jadłospisów w wybranych chorobach neurologicznych.

  • Zioła i przyprawy w dietetyce

  Zapoznanie studenta z właściwościami i działaniem leczniczym ziół, ich zastosowaniem w poszczególnych jednostkach chorobowych.