• Ostatnia zmiana 06.12.2019 przez Biuro Rektora

  Władze i kadra Studium

   

  Rada Studium

  • prof. Maciej Perkowski - Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  • prof. dr hab. Janusz Dzięcioł – Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • prof. dr hab. Leonard Etel –  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • dr n. med. Tomasz Koronkiewicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • mgr Tomasz Sołomianko – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

   

  • kierownik studiów – dr n. med. Tomasz Koronkiewicz
  • z-ca kierownika studiów – mgr Tomasz Sołomianko

   

   

  Kadra

  Kadrę studium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej, Pracownicy
  Ministerstwa i instytucji ochrony zdrowia a także wybitni praktycy
  zajmujący się zawodowo zagadnieniami z zakresu przedmiotowego Studium,
  wywodzący się spośród najwyższej klasy specjalistów z zakresu prawa.