• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Doktoranci

   

  DOKTORANCI ZAKŁADU

   

  • 2002r. - Beata Penar-Zadarko "Profilaktyka grzybic w praktyce pielęgniarskiej"
  • 2002r. - Jerzy Boliński "Epidemiologia oraz analiza czynników patogennych grzybic skóry i jej przydatków w materiale Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku"
  • 2002r. - Elżbieta Oksiejczuk "Analiza zmienności flory grzybiczej w powietrzu oraz wybranych ontocenozach mieszkańców domów opieki społecznej Białegostoku i okolic"
  • 2003r. - Matylda Sierakowska "Edukacyjna rola pielęgniarki w poprawie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów"
  • 2004r. - Barbara Jankowiak "Zastosowanie oceny jakości życia w edukacji pacjentów z łuszczycą"
  • 2006r. - Hanna Rolka "Analiza występowania grzybów w powietrzu pomieszczeń bloku operacyjnego”
  • 2006r. - Marta Leszczyńska "Ocena jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła"
  • 2007r. - Anna Laskowska "Analiza czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych w Końskich w latach 1993-2003. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i pacjentów na temat zakażeń szpitalnych"
  • 2007r. - Katarzyna Van Damme-Ostapowicz "Samoocena jakości życia i zachowań zdrowotnych dzieci w domu dziecka"
  • 2007r. - Krystyna Kowalczuk "Narażenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem agresji"
  • 2009r. - Katarzyna Krajewska "Analiza porównawcza jakości życia kobiet w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Białorusi z wykorzystaniem skali MRS"
  • 2009r. - Tadeusz Makarowski "Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych oraz ocena jego wpływu na stan zdrowia pracowników"
  • 2010r. - Beata Kowalewska "Wpływ chorób skóry pacjentów na sprawowanie funkcji zawodowych przez pielęgniarki i położne"
  • 2010r. - Anna Baranowska "Wpływ zmian trądzikowych na biopsychospołeczne funkcjonowanie pacjenta w środowisku"
  • 2010r. - Krystyna Helena Wróblewska „Analiza przyczyn zgonów pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w latach 2003-2007”
  • 2010r. - Emilia Rozwadowska „Zespół wypalenia zawodowego wolontariuszy medycznych a postrzeganie idei wolontariatu medycznego przez młodzież”
  • 2011r. - Irena Mickiewicz "Postrzeganie opieki paliatywnej przez środowisko medyczne i rodziny chorych"

  • 2012r. - Joanna Chilińska "Samoocena problemów bio-psycho-społecznych i oczekiwań wobec personelu pielęgniarskiego przez chorych w początkowej i terminalnej fazie choroby nowotworowej"

  • 2012r. - Anna Ślifirczyk "Jakość życia rodzin dzieci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców"

  • 2013r. - Alicja Moczydłowska "Oczekiwania  pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w Wysokim Mazowieckim wobec personelu  i szpitala"

  • 2013r. - Tomasz Iwański "Pielęgniarskie postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne oraz miejsce w zespole interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

  • 2013r. - Andrzej Guzowski "Funkcjonowanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną"

  • 2013r. - Agnieszka Lankau "Ocena wpływu przekonań religijnych na sprawowanie funkcji zawodowych przez pielęgniarki/położne"

  • 2014r. - Mateusz Cybulski "Biopsychospołeczne problemy w funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku"

  • 2015r. - Anna Kordecka "Ocena częstości izolacji grzybów z rodzaju Candida z powierzchni telefonów komórkowych i preferowanych zachowań prozdrowotnych ich użytkowników"

  • 2015r. - Halina Kalandyk "Wpływ wybranych czynników na oczekiwania personelu pielęgniarskiego odnośnie warunków pracy"

  • 2015r. - Ewa Fiega "Analiza wybranych zachowań zdrowotnych pracownic szpitala wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży"