• Ostatnia zmiana 21.05.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Studenckie Koła Naukowe

   

   

  Studenckie Koło Naukowe Kierunku Pielęgniarstwo

   

   

   

  • Koło istnieje od 1999 roku
  • Opiekunowie Koła:
  • 1999 - 2003 – prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak,
  • od 2003 roku – dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko
  • Zainteresowania naukowe:
  • zasady przygotowania pacjenta do samoopieki w różnych stanach chorobowych
  • zachowania zdrowotne, zapotrzebowanie na edukacje zdrowotną i profilaktykę chorób
  • subiektywna ocena jakości życia pacjentów
  • postawy studentów pielęgniarstwa wobec pacjentów w różnych stanach chorobowych

   

   

  Studenckie Koło Naukowe "Tropik"

   

   

   

  • Koło powstało w grudniu 2008 roku
  • Opiekunem Koła jest dr hab. n. o zdr. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
  • Zainteresowania naukowe:
  • medycyna tropikalna
  • problemy zdrowotne mieszkańców Afryki
  • organizacja praktyki zawodowej/stażu w Afryce
  • problemy Ameryki Południowej
  • tolerancja studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec innej rasy, języka i religii
  • Praca praktyczna:
  • udział SKN Tropik w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki
  • udział SKN Tropik w Dniu Akademickim
  • organizacja i udział w konferencjach dotyczących medycyny tropikalnej, medycyny podróży

   

   

  Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych

   

   

   

  • Koło powstało w grudniu 2009 roku
  • Opiekunem Koła jest mgr Emilia Harasim-Piszczatowska
  • Zainteresowania naukowe:
  • motywacja wolontariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy medycznych)
  • wypalenie zawodowe wolontariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy medycznych)
  • postrzeganie idei wolontariatu
  • bioetyka
  • Praca praktyczna:
  • praca woluntarystyczna w poszczególnych placówkach (w tym hospicja)
  • szkolenia z zakresu psychologii, socjologii i resocjalizacji
  • organizacja i udział w konferencjach dotyczących wolontariatu
  • organizacja akcji charytatywnych (w tym zbiórek, koncertów)
  • Strona internetowa: www.wolontariat.umb.edu.pl
  • Kontakt: wolontariat@umb.edu.pl

  Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB zajęło II miejsce w rankingu 2017/2018 Kół Naukowych UMB w Kategorii Nauki o Zdrowiu