• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Działalność charytatywna

  • 2000
  • zorganizowanie zbiórki na wyposażenie świetlic szpitalnych
    
  • 2003
  • wydanie krążka CD "Dziecięca wizja pielęgniarki" cegiełki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Białymstoku
  • zorganizowanie koncertu Charytatywnego "Kochamy za mało" przy współudziale TVP Oddział Białystok, dochód z którego przekazano na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Białymstoku
    
  • 2005
  • wydanie krążka CD – cegiełki obrazującego efekty prac dzieci. Dochód z krążka CD – cegiełki oraz z obu koncertów przekazano na organizację, w czerwcu 2005 roku w Augustowie, obozu rehabilitacyjnego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką i zespołem Downa, podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
    
  • 2006
  • przekazanie funduszy z aukcji prac dzieci nadesłanych na konkurs plastyczny pt "Anioły” na rzecz „Tęczowego Domu” - Domu Opieki Społecznej dla Dzieci - prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.
  • udział w nagraniu charytatywnego krążka CD z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
    
  • 2007 r.
  • kwiecień 2007 roku zorganizowanie charytatywnego Koncertu Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Tomka Kamińskiego z zespołem na rzecz tworzenia Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • czerwiec 2007 udział w festynie na rzecz tworzenia Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • wydanie krążka CD – cegiełki obrazującego efekty prac dzieci z konkursu plastycznego „Anioły”. Dochód z krążka CD – cegiełki na rzecz tworzenia Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
    
  • 2008 r.
  • styczeń 2008 r. – zorganizowanie koncertu charytatywnego “ NAJCIEPLEJSZY DZIEŃ W ROKU” na rzecz tworzenia Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • październik 2008 – współudział w organizacji szkolenia wolontariuszy IFMSA- Poland Oddział Białystok
  • grudzień 2008 – akcja charytatywna w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 11-14.12.2008 r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie.
    
  • 2009 r.
  • 28 marca 2009 r.– Galeria Biała - udział w akcji prozdrowotnej ze zbiórką pieniędzy na rzecz hospicjum dla dorosłych
  • 26 kwietnia 2009 r. – Galeria Alfa - udział w akcji prozdrowotnej ze zbiórką pieniędzy na rzecz hospicjum dla dzieci
  • 5 maja 2009 r.- udział w marszu o godność osoby niepełnosprawnej
  • kwiecień 2009 r. - udział w Dniu Otwartym Wydziału NoZ UMB
  • współorganizowanie w maju 2009 r.- zbiórki darów na rzecz ubogich dzieci z Białorusi
  • Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r. na rzecz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie.
  • grudzień 2009 - akcja charytatywna w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r. na rzecz Fundacji „Pomóż im” i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • współwydanie z Fundacją ”Pomóż im” płyty CD „Muzyka jest głosem duszy” i przekazanie dochodu z jej sprzedaży na rzecz Hospicjum dla Dzieci.
  • współorganizowanie z Komisją ds. Wolontariatu i Promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Koncert charytatywny - „Tak mało a tak wiele”, pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ich przyjaciele, na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • grudzień 2009 - współorganizowanie zbiórki darów dla ubogich dzieci z Wileńszczyzny (wieś Taboryszki, Solenczniki)
    
  • Rok 2010 udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Wydziałową Komisję ds. Promocji i Wolontariatu i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz akcjach własnych Zakładu
  • Styczeń/luty - współudział w Akcji Ołówek dla Afryki razem z Fundacją  Redemptoris Missio, zbiórka materiałów szkolnych,takich jak np.:długopisy, ołówki, kredki, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, kredy, gumki
  • Marzec  - Akcja Komputery na rzecz polskich dzieci na Wileńszczyźnie,ze szkoły podstawowej (Taboryszki) oraz dzieci z domu dziecka i szkoły podstawowej (Solneczniki) - zbiórka komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek
  • 7 marca - Dzień Zdrowia i Urody Kobiety w Galerii Alfa, akcja prozdrowotna
  • 9 marca  -  Dzień Przedsiębiorczości, projekt mający patronat honorowy Prezydenta RP, udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu przedstawienie młodzieży licealnej
  • 12 marzec – uczestnictwo w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez szkołę średnią w Łomży
  • 24 kwiecień - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Podróżuj zdrowo
  • Kwiecień - współudział w zbiórce funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci - kolportaż ulotek w białostockich galeriach handlowych
  • 23 maj - Majówka Integracyjna we współpracy z Fundacją Dr Clown, współudział w organizacji loterii fantowej będącej jednocześnie zbiórką funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci
  • Maj - nawiązanie współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym w celu przygotowania LipDuba UMB
  • Czerwiec - opracowanie    ulotek promujących zachowania prozdrowotne - z  zakresu pierwszej pomocy,  samobadania piersi, kalendarza szczepień, czy wiesz co jesz,  zdążyć przed osteoporozą i logopedia z fonoaudiologią.
  • 22 Czerwiec  – czynny udział w Dniu Akademickim (prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizacja szkoleń i warsztatów)
  • Październik 2010/maj 2001 - udział w akcji Pola Nadziei - sadzenie żonkili na trawniku przez siedziba Centrum Wolontariatu, pomoc w kweście na rzecz podopiecznych  Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, prowadzenie pogadanek prozdrowotnych w szkołach i przedszkolach
  • 16 październik - Akcja Wiek wie co dobre, czyli .. 50+i żyj na plus - organizacja stanowisk Akademii Zdrowia,  na których będzie można zasięgnąć fachowej porady pracowników i studentów UMB, a także przeprowadzić krótkie badania : ciśnienia, masy ciała, BMI, zawartości cukru we krwi
  • Grudzień- udział w akcji  Miś pod szpitalną choinkę
  • Grudzień - udział w Akcji pomocy zwierzętom z białostockiego schroniska
  • Grudzień -  początek Akcji Pomocy Dzieciom z Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostały przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom

    
  • Rok 2011 ł udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Wydziałową Komisję ds. Promocji i Wolontariatu i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz akcjach własnych Zakładu
  • Styczeń - Akcja Pomoc dla Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostały przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom
  • 13 styczeń - Noworoczny Koncert Charytatywny,  na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Małymi krokami”
  • Styczeń-luty - Ponowna akcja pomocy przetrwania zimy podopiecznym schroniska dla psów w Białymstoku
  • 20 luty  - Akcja Bajkowe Pokoje, Modny Białystok pomaga
  • Marzec- w ramach VI  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” - Bioetyka I Wielokluturowość  w Medycynie - zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz Domowego Hospicjum Dla Dzieci
  • Marzec- Akcja „Potrzebujemy siebie nawzajem” - zbiórka książek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, artykułów muzycznych, gier planszowych i edukacyjnych itp. ,  dla Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku
  • 2 marzec - 11 Giełda Pomysłów na życie, III LO w Łomży, promocja kierunków nauczania i zachowań prozdrowotnych
  • 6 marzec - Dzień Zdrowia i Urody Kobiety w Galerii Alfa, akcja prozdrowotna
  • 25 marzec - II Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy, promocja kierunków nauczania i zachowań prozdrowotnych
  • marzec/kwiecień  - „Dzielni mali ratownicy” projekt edukacyjny  przedszkola nr 64 - dotyczący przeprowadzenia pokazów/nauki z zakresu pierwszej pomocy.
  • 8 kwiecień - Udział w przygotowaniu i kręceniu LipDub UMB
  • 19 kwiecień - Dzień Przedsiębiorczości
  • 14 maj - kwesta na rzecz Fundacji Pomóż im
  • 14 maj - Noc Muzeum UMB
  • 22 maj - Festyn Fundacji „Pomóż im”, Wielki Koncert Finałowy „Pól Nadziei”
  • 29 maj - Majówka Integracyjna we współpracy z Fundacją Dr Clown
  • Maj/czerwiec - Akcja Opatrunek na ratunek, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której ideą jest zbiórka,  wszystkiego, co nadaje się do opatrywania ran: bandaży, gazy, kompresów, plastrów opatrunkowych, rękawiczek  gumowych,  strzykawek, igieł.
  • 26 Czerwiec- udział w XII Edycji Ogólnopolskiego Programu „Dawca  szpiku" organizowanego przez Fundację  dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA - pobranie, podczas finału akcji, próbek krwi od kandydatów na dawców szpiku, w celu wykonania oznaczeń zgodności tkankowej HLA.
  • Sierpień - pomoc dla Damiana  Lackowskiego chorego na mózgowe porażenie dziecięce
  • od października 2011 - Czwartkowe obiady u diabetyków - w każdy ostatni czwartek miesiąca począwszy, studenci i pracownicy WNoZ uczestnicz a w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez redakcję magazynu medycznego Cukrzyca a Zdrowie, wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. W atmosferze dobrej zabawy, sprzyjającej rozmowie o zagadnieniach najważniejszych i najpoważniejszych, bo dotyczących nieuleczalnej choroby, jaką jest cukrzyca, udzielają  porad prozdrowotnych z zakresu dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa i  położnictwa, a także dokonują między innymi pomiarów ciśnienia, tętna,  cukru, BMI.
  • Wrzesień - grudzień - Akcja Puszka dla Maluszka wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której celem jest zbieranie puszek aluminiowych, z których dochód zostanie przekazany w całości na   dożywianie dotkniętych głodem etiopskich dzieci
  • Listopad/grudzień -Akcja Paczka z Sercem, jej  ideą  jest pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia rodzinom podopiecznych  Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - zbiórka produktów żywnościowych i zabawek  
  • 10 listopada - Pola nadziei 2011 - zasadzanie pól nadziei przed siedzibą Wydziałowego Centrum Wolontariatu
  • 6 grudzień - Mikołajki z Wydziałem Nauk o Zdrowiu - Podaruj sobie zdrowie, akcja prozdrowotna (porady, pokazy, wystawy) skierowana do mieszkańców Podlasia oraz promocja kierunków kształcenia na WNoZ UMB
    
  • Rok 2012 udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Wydziałową Komisję ds. Promocji i Wolontariatu i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz akcjach własnych Zakładu
  • Grudzień 2011/kwiecień 2012 - udział studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
  • Styczeń 2012- zakończenie akcji Puszka Dla Maluszka
  • 8 styczeń 2012-  XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyGrajewo, 8 styczeń 2012 - Gramy Z Pompą; Zdrowa Mama, Zdrowy Wcześniak, Zdrowe Dzieci -  Akacja Zdrowo Z WOŚP, darmowych badań specjalistycznych - badanie ciśnienia, glikemii, porady kardiologa z badaniem przenośnym EKG, porady na temat chorób zwyrodnieniowych i wad postawy, masaż kręgosłupa,  prezentacja zabiegi fizykalne - elektrostymulacja,  badanie przesiewowe logopedyczne, badanie audiometryczne słuchu
  • 12 styczeń 2012 - Koncert Charytatywny „Karnawałowy Jarmark Cudów”,  pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ich przyjaciele, na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Organizowany pod patronatem prof. Jacka Niklińskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a całkowity dochód z niego przeznaczony był na rzecz Fundacji Pomóż Im. W trakcie koncertu -  promocja książki "W krainie aniołów", pod redakcją Zofii Redlarskiej, Beaty Krzesińska Żach, Anny Iwanowskiej, której powstanie było możliwe dzięki wierszom  oraz rysunkom nadesłanym przez dzieci na konkurs literacki i plastyczny „Anioły” zorganizowany przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB w Białymstoku.
  • marzec 2012- akcja pomocy chorej Zuzi, która urodziła się w 2011 roku. Wykryto u niej poważną  wadę układu nerwowego  (rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, zaburzenia w kończynach dolnych) - akcja polegała na przekazaniu swojej starej komórki. Dochód zebrany z ich sprzedaży został przeznaczony na leczenie i rehabilitację malutkiej Zuzi.
  • marzec/kwiecień 2012- Paczka od Zajączka - ideą była pomoc w organizacji Świąt Wielkanocnych dwudziestu rodzinom z Grajewa i okolic, podopiecznych Fundacji "Każdy z Nas",  znajdującym  się  nie tylko w trudnej sytuacji związanej   ze śmiercią w ostatnim okresie najbliższych im osób, ale także borykającym  się  z poważnymi trudnościami finansowymi. 
  • 23 maj 2012- koncert charytatywny "Wiosną obudźmy nasze serca" na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Zagrożonym Niepełnosprawnością "Małymi Krokami"
  • 23 maj 2012 - w ramach akcji - Promocja Kierunków matematycznych, przyrodniczych i medycznych - promocja UMB i Wydziału na Politechnice Białostockiej - wykład promujący kierunek wygłosiła prof. dr hab. Bożena Kosztyła-Hojna nt. Unikatowość logopedii z fonoaudiologią w ocenie procesu komunikacji werbalnej i kategorycznej weryfikacji osobniczej tożsamości
  • 24 maj 2012 - Panel edukacyjny dla młodzieży  -  prezentacja 14 filmów edukacyjnych
  • 1 czerwiec - pokaz pierwszej pomocy dla uczniów z Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Łagodnej
  • 5 czerwiec 2012 - Festiwal Nauki i Sztuki- Dzień otwarty
  • 17 czerwiec 2012 -  Dzień Akademicki
  • wrzesień 2012 -przekazanie zebranych podczas wiosennej zbiórki ubrań,  książek i zabawek   dla  Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej ELEOS
  • 20 październik 2012 -pomoc w organizacji Akcji  prozdrowotnej Kuriera Porannego - Zadbaj o zdrowie w Galerii Zielone Wzgórza w Białymstoku, gdzie można było wykonać bezpłatne badania cukru, EKG, słuchu, ciśnienia krwi, uzyskać porady dietetyka, fizjoterapeuty, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy
  • 15 listopad 2012 - współorganizacja z Ministerstwem Zdrowia, Białostockim Centrum onkologii, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim konferencji pt. "Światowy Dzień Rzucania Palenia. Kodeks Walki z Rakiem"
  • Grudzień 2012-  rozpoczęcie akcji 2012/2013 -  „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji (Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Wolontariatu Centrum Wolontariatu)
  • 6 grudzień 2012-Mikołajki z Wydziałem Nauk o Zdrowiu - Podaruj sobie zdrowie, akcja prozdrowotna (porady, pokazy, wystawy) skierowana do mieszkańców Podlasia oraz promocja kierunków kształcenia na WNoZ UMB 
  • 6 grudzień 2012- Akacja  poznaj Ewuś- akcja zorganizowana wspólnie z NFZ- pomoc w organizacji w budynku Wydziału mobilnego  punktu testowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Podając numer PESEL każdy student mógł sprawdzić, czy jego status w bazie danych jest odpowiedni, aby móc bez przeszkód korzystać z opieki zdrowotnej.
  • 11 grudzień 2012 - szkolenie  białostockich dziennikarzy z zakresu pierwszej pomocy
  • Grudzień 2012 - Świąteczna Akcja Charytatywna-  zbiórka funduszy na rzecz  sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku. Sprzedaż  Bombek oraz innych  rzeczy ozdobionych sztuką decoupage przez pracowników i wychowanków placówki
  • Grudzień  - List do Świętego Mikołaja od podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - możliwość odebrania w Centrum wolontariatu listów napisanych przez dzieci  i zakupienia prezentu o jaki proszę w liście
  • Grudzień 2012/styczeń 2013- rozpoczęcie akcji  Pomoc dla Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  akcji pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostaną przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom

    
  • Rok 2013 udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Wydziałową Komisję ds. Promocji i Wolontariatu i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz akcjach własnych Zakładu
  • grudzień 2012/kwiecień 2013 - udział studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji

  • styczeń - akcja Pomoc dla Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  akcja  pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostaną przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom
  • 15 styczeń - Koncert charytatywny „Karnawałowy worek z prezentami”  Pracownicy i Studenci UMB na rzecz sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" W Białymstoku
  • styczeń - pomoc w znalezieniu domu dla znalezionej suczki
  • od stycznia do czerwca -wsparcie Zakręconej  Akcji, zainicjowanej  przez pracowników Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub innych artykułach spożywczych
  • styczeń - marzec - Konkurs na Asystenta roku 2012/2013
  • luty - czerwiec - zainaugurowanie  działalności  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, którego naczelnym celem jestposzerzenie wiedzy prozdrowotnej przedszkolaków i ich rodziców
  • marzec - Akcja Mecenas Wiedzy- Wydział Nauk o Zdrowiu został mecenasem wiedzy dla XI Liceum Ogólnokształcącego w  Białymstoku, które dzięki temu otrzymuje przez miesiąc bezpłatną prenumeratę Kuriera Porannego
  • marzec -  Wielkanocna Akcja Charytatywnazbiórka funduszyna rzecz  Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku. Sprzedaż  ozdób wielkanocnych wykonanych  przez pracowników i wychowanków placówki
  • od marca -  rozpoczęcie Programu „Fun&Safe”, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH” w Białymstoku  -  realizowanie  poprzez  partyworking i networking (formę pracy środowiskowej w klubie i „sieci”)  założeń profilaktyki w jednym z białostockich klubów -  poradnictwo, pomoc przedmedyczną, udostępnianie ulotek informacyjnych, prezerwatyw, drink testów oraz  poradnictwo w „sieci"
  • od marca - realizacja, wspólnie ze  Stowarzyszeniem MY DLA INNYCH , programu „Wolontariusz ON”, którego celem jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w wypełnianiu ról społecznych, organizacji czasu wolnego, motywacji do działania i przezwyciężania trudności życiowych
  • marzec-kwiecień - Konkurs na Najsympatyczniejszego Studenta Roku 2012/2013
  • marzec-maj - Akcja Opatrunek na Ratunek, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której ideą była zbiórka wszystkiego, co nadaje się do opatrywania ran: bandaży, gazy, kompresów, plastrów opatrunkowych, rękawiczek  gumowych,  strzykawek, igieł
  • marzec-maj -  Akcja Czary mary okulary - zbiórka okularów, które trafią na misję Maggotta na Jamajce
  • marzec-maj - Akcja Kartonada  - pomoc dzieciom z Zespołu Szkół nr 11 w Białymstoku w zbiórce kartoników po wypijanych: mleku, sokach, śmietankach,  napojach, wodzie, zupie, nektarach o pojemności od  0,2 l
  • 23 kwietnia- Zakręcony Koncert na rzecz podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” - biletem wstępu  były  plastikowe  nakrętki z opakowań po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży został przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla  najuboższych podopiecznych Kliniki
  • 18 maj -zbiórka książek dla dzieci z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” w czasie Nocy Muzeów
  • 27 maj -  współorganizacja Dnia dla Zdrowia w sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven
  • 23-26 maj - współorganizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross
  • od października -  II edycja  Zakręconej  Akcji 2013 - polegająca na  zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
  • 10 październik - udział w IVedycji akcji Pola Nadziei
  • 23 październik - inauguracja I edycji projektu - Uniwersytet Zdrowego Seniora
  • 31 październik- koordynacja projektu projekt - Comenius - diabetes day – w Zespole szkół Mechanicznych Technikum, której celem było zapoznanie uczniów z przyczynami rozwoju cukrzycy, jaki tryb życia prowadzić jeśli mamy cukrzycę, jak zapobiegać i jakie skutki wywołuje cukrzyca jeżeli nie przestrzegamy zaleceń lekarza
  • listopad – zapoczątkowanie wolontariatu studentów logopedii z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
  • listopad 2013 - czwartkowe obiady diabetyków w Warszawie (wolontariat studentów pielęgniarstwa)
  • od listopada do marca 2014 - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu  akcji Studiuj w UMB - której celem było zachęcenie młodzieży do studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Do projektu zaproszone zostały 3 licea ogólnokształcące z województwa podlaskiego, z Białegostoku, Łomży i Suwałk: III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,  I Liceum w Łomży i I Liceum w Suwałkach.
  • 4 listopad 2013 - inauguracja II edycji projektu - Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka
  • 21 listopad - współorganizacja z Wydziałem Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  Konferencji„Światowy Dzień Rzucania Palenia
  • listopad/grudzień – Świąteczna Akcja Charytatywna na rzecz sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku - sprzedaż pocztówek,  bombek  oraz innych rzeczy ozdobionych sztuką decoupage autorstwa pracowników i wychowanków placówki
  • 7 - 8 grudzień- koordynowanie akcji Dni Dawcy Szpiku Kostnego w Auchan Hetmańska- stworzenie stoiska z pomiarami cukru, poradami dietetyka, badaniem wzroku, itp.
  • grudzień - Świąteczna Akcja Charytatywna- Paczka dla Pracownika UMB, której  ideą była  pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia pracownikom i emerytom UMB potrzebującym wsparcia w tej kwestii
  • grudzień/maj 2014- akcja Puszka dla Maluszka wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której celem jest zbieranie puszek aluminiowych, z których dochód zostanie przekazany w całości na   dożywianie dotkniętych głodem afrykańskich dzieci

   

  Rok 2014

  • październik 2013 - czerwiec 2014 - zajęcia w ramach I edycji  UniwersytetuZdrowego Seniora
  • październik 2013 - czerwiec 2014 - zajęcia w ramach II edycji  UniwersytetuZdrowego Przedszkolaka
  • listopad 2013 - maj 2014 - cykl spotkań Studiuj w UMB
  • styczeń/kwiecień - udział studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
  • styczeń/maj - akcja Puszka dla Maluszka wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której celem jest zbieranie puszek aluminiowych, z których dochód zostanie przekazany w całości na   dożywianie dotkniętych głodem afrykańskich dzieci
  • styczeń/maj-II edycja Zakręconej akcji - polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
  • 15 styczeń  - organizacja seansu filmu  October baby
  • 16 styczeń -13 marzec - bezpłatny kurs dla wolontariuszy- uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz dorosłych, zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym, organizowany wspólnie z Fundacją „Pomóż im”
  • 21 styczeń -Koncert Charytatywny „Kolęduj razem z nami” -  pracownicy,  studenci UMB oraz ich przyjaciele  na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej
  • 28 styczeń - szkolenie z zakresu Stosowanie metod ilościowych i  jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, wspólnie z PWN
  • luty - marzec - Konkurs na Najsympatyczniejszego Studenta Roku 2013/2014
  • luty –marzec -  Konkurs na Asystenta Roku 2013/2014
  • 21 marzec - Międzynarodowy Dzień Walki  z Rasizmem
  • 28 marzec -  organizacja projekcji filmu „Bez mojej zgody”
  • marzec 2014 - szkolenie dzieci z Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Niezapominajka" w Białymstoku w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, jak wezwać pomoc, spróbować wykonać resuscytację
  • 1-30 kwiecień - akcja Wiosenne Porządki, jej celem była zbiórka niezniszczonych, a niepotrzebnych już  książek i zabawek, które zamiast wyrzucić, będzie  można przynieść i przekazać dzieciom ze szpitala i pomóc im przenieść  się do krainy marzeń i fantazji, radzić sobie z przeciwnościami losu, chorobą  i  umilić
  • 29 kwiecień - akcja edukacyjna osób głuchoniemych  w zakresie zdrowego   żywienia
  • 1 maj - udział w akcji promocyjnej „Dni otwarte Funduszy Europejskich
  • 5 maja- bezpłatne szkolenie -  Jak interpretować prawo autorskie na uczelni
  • 6 majZakręcony Maj - koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” - biletem wstępu  były  plastikowe  nakrętki z opakowań po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

  • 22-25 maj - współorganizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross
  • 20 maja -Dzień  Otwarty UMB
  • 27 maja - akcjaedukacyjna osób głuchoniemych z zakresu otyłości

  • 28 maja - Dzień Akademicki

  • 4 czerwiec - Dzień Prozdrowotny w sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven

  • 10 czerwiec - rozdanie dyplomów absolwentom Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka i Uniwersytetu Zdrowego Seniora

  • 14 czerwiec - udział w akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki

  • 15 czerwiec -Festyn  Integracyjny  "Powitanie Lata z Uśmiechem"

  • 24 czerwca -akcja edukacyjna osób głuchoniemych  na temat żywienia w określonych chorobach

  • 13 lipiec  - Festiwal Zdrowia i Urody, w ramach Dni Miasta Supraśla

  • wrzesień 2014 - maj 2015 - IIIedycja Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

  • październik 2014 - czerwiec 2015 - zajęcia w ramach II edycjiUniwersytetuZdrowego Seniora

  • październik 2014 - czerwiec 2015 - zajęcia w ramach III edycjiUniwersytetuZdrowego Przedszkolaka

  • 29 październik - współorganizacja Konferencji  „Opieka nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego w Białymstoku - jaka jest?”