• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Działalność na rzecz środowiska

  2003

  • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Spotkanie z pielęgniarką" i "Chcę być zdrowy”
  • współorganizowanie, z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku, Szkołą Podstawową nr 33 i Publicznym Gimnazjum nr 13 w Białymstoku dnia – "Pielęgniarka w wiośnie artystycznej", w ramach Dni Promocji Zdrowia pt. "Wśród przyjaciół jest mi lepiej".
  • zorganizowanie dni "Z pielęgniarką po zdrowie"

   

  2005.

  • zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci nt. "Z pielęgniarką po zdrowie"
  • zorganizowanie konkurs fotograficznego nt „Pacjent w obiektywie”
  • zorganizowanie konkursu teatralnego nt. "Z pielęgniarką po zdrowie"

   

  2006.

  • zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Anioły”
  • zorganizowanie konkurs literackiego nt. „Anioły”

   

  2008.

  • październik 2008 – współudział w organizacji, z IFMSA- Poland Oddział Polska, warsztatów „Umierać po ludzku”

   

  2009

  • zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci nt. "Mój Niepełnosprawny przyjaciel"
  • szkolenie rodzin z Białostockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

   

   

   

  2010

  • Szkolenie strażników więziennych z zakresu pierwszej pomocy - 28 październik 2010

   

  2012

  • Zorganizowanie konkursu plastycznego Mam marzenie

   

  2013

  • Zorganizowanie konkursu  plastycznego -  Dzieci Przeciwko Przemocy
  • Zorganizowanie konkursu  literackiego - Dzieci Przeciwko Przemocy

   

   

  Działania ciągłe

  • od 2004 roku koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja - TAK, obojętność - NIE” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
  • organizowanie pogadanek, prelekcji i pokazów dotyczących zachowań prozdrowotnych i zasad planowania rodziny, dla młodzieży szkół białostockich
  • szkolenie dzieci z gimnazjów z terenu miasta Białegostoku, w zakresie zasad pierwszej pomocy