• Ostatnia zmiana 10.04.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Doniesienia zjazdowe

    Doniesienia zjazdowe

   

  • Rok 2000

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C.: Problem zakażeń grzybami drożdżopodobnymi wśród pacjentów onkologicznych, XXXIX Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej oraz VII Ogólnopolskie Sympozjum „ Ekologia Człowieka Współczesnego”; „Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych i grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”, 17.03.2000 r. , Łódź

  • Niczyporuk W., Krajewska-Kulak E., Łukaszuk C., Winter W., Trybuła J.,  Szczurzewski M.: Ocena aktywności hydrolitycznej i wrażliwości na chemioterapeutyki przeciwgrzybicze szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z narządów moczo-płciowych, XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego  „Epidemiologia i klinika zakażeń przenoszonych drogą płciową, 28-30.04.2000 r., Białystok

  • Jankowiak B.: Edukacja pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i /lub dwunastnicy – standard opieki pielęgniarskiej, I Podlaska Konferencja Naukowowo - Szkoleniowa „Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie”, 19-20.05.2000, Białystok

  • Jankowiak B.:  Poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej, jako jeden z elementów jakości opieki zdrowotnej. I Podlaska Konferencja Naukowowo - Szkoleniowa „Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie”, 19-20.05.2000, Białystok

  • Sierakowska M.: Problemy psychologiczne dziecka chorego onkologicznie – zadania zespołu terapeutycznego. I Podlaska Konferencja Naukowowo - Szkoleniowa „Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie”, 19-20.05.2000, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Bartoszewicz M., Trybuła W.,    SzczurzewskiW.: Biotypy   enzymatyczne   szczepów   grzybów drożdżopodobnych izolowanych   z  różnych ontocenoz, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego , 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Michalewicz M., Lipski J., Maliszewska K.,  Misiak B., Dąbrowska B., Małaszkiewicz I., Pawłowska K., Kłoczko B.,  Ołdytowska A.: Rola    pielęgniarki   w   edukacji  pacjenta  z  grzybicą, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego , 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Bartoszewicz M.,  Trybuła W.,  Szczurzewski M.: Zastosowanie   FUNGITESTU®   w ocenie  lekowrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Lewko J., Rolka  H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Karczewski J., Zachowicz A.: Zakażenia grzybicze układu moczowego w oddziale urologicznym Wojewódz-kiego Szpitala  Zespolonego w Białymstoku, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego , 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E.,  ŁukaszukC., Krawczuk-Rybak M.,  Wojtukiewicz M.: Zakażenia  grzybami drożdżopodobnymi  problemem  pacjentów onkologicznych, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego , 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Winter W., Trybuła J., Szczurzewski  M.: Ocena aktywności hydrolitycznej i wrażliwości na chemioterapeutyki przeciwgrzybicze szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z narządów moczowo-płciowych, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego , 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Winter W., Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Winter G., Myśliwiec H.: Celowana antymikoterapia w nawrotowym  zapaleniu pochwy wywołanym grzybami drożdżopodobnymi, X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2-4.09. 2000 r., Poznań, Gniezno

  • Krajewska-Kułak E. , Karczewski J., Łukaszuk C.,  Niczyporuk W.: Zakażenia grzybicze – wyzwanie   dla  pielęgniarki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka, 7-8.09.2000 r., Kraków

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Bartoszewicz M.,  Roszkowska I.: Tinea incognito in material of the Department of Dermatology and Venereology Medical Academy in Białystok in the years 1981-1999, 6 th Congress of the European Confederation of Medical Mycology, 9-11. 11.2000 r., Barcelona

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C.: Five years analysis of the Lamisil efficacy in the therapy of skin and nails mycoses, 6 th Congress of the European Confederation of  Medical Mycology, 9-11. 11. 2000 r., Barcelona

  • Sadurska A., Sawicka B., Krajewska K.:  Karta oceny zdrowia kobiet w okresie prokreacyjnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo na przełomie tysiącleci”, 16 – 18.11.2000 r., Lublin

   

  • Rok 2001

  • Krajewska-Kułak E.,  Lewko J., Łukaszuk C.,  Karczewski J., Penar-Zadarko B., Bartoszewicz A., Niczyporuk W.: Rola    pielęgniarki   w   edukacji  pacjenta  z grzybicą, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Wychowanie fizyczne i współczesne problemy ochrony i formowania zdrowia młodzieży“, 25-27.04.2001 r., Grodno

  • Lewko J., Karczewski J., Smorczewska-Czupryńska B., Krajewska-Kułak E.: Badania wpływu żywienia na zawartość magnezu we włosach dzieci w wieku szkolnym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Wychowanie fizyczne i współczesne problemy ochrony i formowania zdrowia młodzieży “, 25-27.04.2001 r., Grodno

  • Krajewska-Kułak E.: Grejpfrut – nieznana siła natury, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r. , Białystok

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H.: Problem lęku, jako reakcji zagrożenia, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r. , Białystok

  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Lewko J., Rolka H.: Standard edukacji pacjentów z chorobą wieńcową serca. II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r.,  Białystok

  • Lewko J., Polityńska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.: Umiejętności komunikowania się z osobą w starszym wieku, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r., Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W.,  Łukaszuk C., Bartoszewicz M.,  Roszkowska I., Lewko J., Bartoszewicz A.: Trudności diagnostyczno-terapeutyczne grzybic skóry w materiale Kliniki Dermatologii i Wenerologii AMB w Białymstoku w latach 1981-2000, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r., Białystok

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Gniadek A., Niczyporuk W., Karczewski J.: Zanieczyszczenie powietrza grzybami w wybranych domach opieki społecznej na terenie miasta Białegostoku i okolic, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r., Białystok

  • Rolka H., Szpak A., Kulikowska A., Jankowiak B., Redźko E.: Standard zarządzania edukacją zdrowotną pacjenta w szpitalu, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r., Białystok

  • Sierakowska M.: Jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, II Podlaska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „XXI wiek-nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20 maj 2001r., .Białystok

  • Sierakowska M.: Edukacja zdrowotna pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – standard opieki pielęgniarskiej, II Podlaska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „XXI wiek-nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20 maj 2001 r., Białystok

  • Sierakowska M.: Identyfikacja i postępowanie z odpadami medycznymi w samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym AM w Białymstoku. Odpady medyczne i co dalej. I Seminarium Szkoleniowe, 07 listopad 2001 r., Białystok

  • Nyklewicz W.: Przejawy przemocy w medycynie jako źródło czynników ryzyka zagrożenia zespołem wypalenia zawodowego pielęgniarek. Opis sytuacji w pielęgniarstwie polskim w latach 1994-20001, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-20.05.2001 r., Białystok

  • Kulikowska A., Rolka H.:, Sierżantowicz R.: Standard edukacyjny pacjentów z wyłonionym odbytem, II Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa”, 17-20.05.2001 r.,  Białystok

  • Krajewska-Kułak E.,  Penar-Zadarko B., Lewko J., Łukaszuk C.: Rola   edukacyjna   pielęgniarki  w  profilaktyce  grzybic, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transformacja Systemu Kształcenia Pielęgniarek”,  24 -25.05.2001r., Bydgoszcz

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Nurse role  in  patient  education  with  mycosis , International Council of Nurses ICN 22 nd Quadrennial Congress, 10-15.06. 2001 r., Copenhagen

  • Lewko J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Nurse role  in  patient education, International Council of Nurses ICN 22 nd Quadrennial Congress, 10-15.06. 2001 r., Copenhagen

  • Krajewska-Kulak. E., Łukaszuk C., Gniadek A., Lewko J., Karczewski J.: Indoor air studies of fungi contamination a social welfare homes and hospitals in Białystok and country side, International Council of Nurses ICN 22 nd Quadrennial Congress, 10-15.06. 2001 r., Copenhagen

  • Matysiak J., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C..: Antimycotic activity of n-pyrimidine-2,4-dihydroxybenzenecarbothioamides against Candida albicans, The 7th Congress of the European Confederation of Medical Mycology – ECMM, 16-19.06.2001 r., Rhodes, Greece

  • Matysiak J., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C.: N-(2-thiazole)-2,4-dihydroxybenzecarbothioamides as antimycotic agents as antimicotics agents, The 7th Congress of the European Confederation of Medical Mycology – ECMM, 16-19.06.2001 r., Rhodes, Greece

  • Krajewska-Kułak E., ŁukaszukC., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Effects of  grapefruit extract  on the yeast –like fungi candida albicans  strains  growth, The 7th Congress of the European Confederation of Medical Mycology –ECMM, 16-19.06.2001 r., Rhodes, Greece

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Gniadek A.,  Macura A.B., Niczyporuk W.: Indoor air studies  of fungi  contamination of  social welfare homes in Białystok and the surrounding area, The 7th Congress of  the European Confederation of Medical Mycology – ECMM, 16-19 0.6.2001 r.,  Rhodes, Greece

  • Krajewska-Kułak E.: Zakażenia mieszane paznokci – spojrzenie kliniczne a laboratoryjne, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 21-24.06.2001 r., Wrocław

  • Niczyporuk W.  , Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C.: Zastosowanie  Fungitestu®   w ocenie wrażliwości szczepów grzybów  drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 21-24.06.2001 r., Wrocław

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Gniadek A., Niczyporuk W.,  Karczewski J.: Częstość izolacji grzybów z powietrza w wybranych domach opieki społecznej na terenie miasta Białegostoku i okolic, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 21-24.06.2001 r., Wrocław

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Badania in vitro nad wpływem ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 21-24.06.2001 r., Wrocław

  • Lewko J.,  Karczewski J., Smorczewska-Czupryńska B., Krajewska-Kułak E.: Ocena wpływu żywienia na zawartość magnezu we włosach, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 21-24.06.2001 r., Wrocław

  • Matysiak J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niewiadomy A.: Antifungal activity of new benzimidazol- and- benztriazolcarbothioamides., Hungarian-German- Italian –Polish Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 2-6.09.2001 r., Budapeszt, Węgry

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Ocena  wpływu  33% ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów  drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni., XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, XL Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej, 6-9.09.2001 r., Łódź

   

  • Rok 2002

  • Rolka H., Redźko E., Olszewska B., Jankowiak B., Kulikowska A.:  Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń zdrowotnych przez Szpitalny Zespół Ratunkowy. Kongres Pielęgniarski „Pielęgniarstwo w nowej erze” 6-7.05.2002, Busko-Zdrój

  • Sierakowska M.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. VI Kongres Pielęgniarek Polskich „Pielęgniarstwo w nowej erze”, 6-7.05.2002, Busko-Zdrój

  • Sierakowska M.: Problemy psychologiczne chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. VI Kongres Pielęgniarek Polskich „Pielęgniarstwo w nowej erze”, 6-7.05.2002, Busko-Zdrój

  • Nyklewicz W.: Pielęgnowanie interpersonalne jako zestaw umiejętności komunikacyjnych, ważnych w praktyce pielęgniarskiej. VI Kongres Pielęgniarstwa Polskiego, 6-7.05.2002, Busko-Zdrój

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Gniadek A.,  Macura A.B, Niczyporuk W.: Częstość izolacji grzybów z powietrza w wybranych domach opieki społecznej na terenie miasta Białegostoku i okolic. 41 Dzień Parazytologii Lekarskiej, 24.05. 2002 r.,  Łódź

  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Tinea favosa  among patients  treated  due to mycosis at the department of  dermatology and veneorology  in białystok in the years  1981-2000. 8 th Congress of the European Confederation of Medical Mycology – ECMM, 25-27.08. 2002 r., Budapeszt, Węgry

  • Matysiak J., Niewiadomy A., Krajewska-Kułak E.: Influence of N-(b-resorcycarbothioyl) imidazoles and tetrazoles on Candida albicans.8 th Congress of the European Confederation of Medical Mycology – ECMM, 25-27.08. 2002 r., Budapeszt, Węgry

  • Oksiejczuk E., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Lewko J., Jankowiak B, Bartoszewicz A., Krajewska K., Van Damme - Ostapowicz K,  Penar-Zadarko B.: Analiza zmienności flory grzybiczej w powietrzu oraz wybranych ontocenozach mieszkańców domów opieki społecznej Białegostoku  i okolic. Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Bartoszewicz M,  Roszkowska I., Moss E., Bartoszewicz A., Jankowiak B., Lewko J.,  Krajewska K., Van  Damme- Ostapowicz K.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Republiki Białorusi, Uniwersytet Grodzieński, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Penar-Zadarko B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.,  Lewko J., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Krajewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Oksiejczuk E.: Rola pielęgniarki w zwalczaniu zakażeń grzybiczych w opinii pacjentów. Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Bartoszewicz M,  Roszkowska I., Moss E., Bartoszewicz A., Jankowiak B., Lewko J.,  Krajewska K., Ostapowicz van - Damme K.: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne grzybic skóry w materiale  Poradni  Grzybic Skóry SD ZOZ w Białymstoku w latach 1981-2001. Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Oksiejczuk E., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Lewko J., Jankowiak B, Bartoszewicz A., Krajewska K., Ostapowicz Van-Damme K,  Penar-Zadarko B.: Częstość izolacji oraz wrażliwość na antymikotyki grzybów drożdżopodobnych z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej od pacjentów onkologicznych, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Redźko E.:  Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Bartoszewicz A. Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Lewko J.:  Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego wśród młodzieży szkól średnich”, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z choroba nowotworową żołądka, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09.2002,  Grodno

  • Polityńska B., Lewko J., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.: Przygotowanie zawodowe pielęgniarek a opieka nad osobami w starszym wieku, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Lewko J., Polityńska B., Krajewska-Kułak E., Sappanen S.: Problemy zdrowotne ludzi starszych w Polsce, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Chadzopulu A., Wrońska I.,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą na oddziałach onkologicznych, Międzynarodowa Konferencja “Pielęgniarka na przestrzeni wieków”, 26-28.09. 2002, Grodno

  • Nyklewicz W.: Opis ćwiczenia dydaktycznego i jego rezultaty w wybranych grupach szkolących się pielęgniarek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Republika Białoruska, 26-28.09.2002, Grodno

  • Sierakowska M.: Akredytacja a jakość opieki pielęgniarskiej.  Pielęgniarstwo na przełomie XXI wieku. MinisterstwoOchrony Zdrowia Republiki Białorusi, Uniwersytet Grodzieński, 26-28.09.2002, Gordno

  • Sierakowska M.: Postawy zdrowotne chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.      Pielęgniarstwo na przełomie XXI wieku. MinisterstwoOchrony Zdrowia Republiki       Białorusi, Uniwersytet Grodzieński, Materiały konferencyjne,26-28.09.2002, Grodno

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Studies  of  fungi  contamination of  social welfare homes  in  Białystok and  the surrounding area, 11 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, 2-6. 11.2002 r., Praque, Czech Republic

  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Bartoszewicz M.,  Roszkowska I.,  Moss E.:Mistakes of tinea  diagnosis  in   patients  treated at the Department of Dermatology  in the years   1981-2000, 11 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, 2-6. 11.2002 r., Praque, Czech Republic

  • Niewiadomy A.,  Niczyporuk W.,  Krajewska-Kułak E.,  Matysiak J.: Anti yeast-like fungal activity of thioamidopyrazoles.11 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, 2-6. 11.2002 r., Praque, Czech Republic

  • Ślusarska B., Krajewska-Kułak E.: Współczesne postrzeganie zawodu pielęgniarek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości. 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej, 11-12. 11. 2002 r., Kraków

  • Krajewska-Kułak E.: Zakażenia grzybicze u chorych na nowotwory, IV Podlaskie Spotkania z Medycyną Paliatywną, 22-23.11.2002 r., Białystok

  • Lewko J., Magnuszewska D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Ślusarska B.: System kształcenia w opinii studentów pielęgniarstwa – analiza porównawcza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych”, 6-7.12.2002 r., Lublin

  • Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Lewko J., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Tradycje kształcenia pielęgniarek w Akademii Medycznej w Białymstoku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych”, Lublin, 6-7.12.2002r.

  • Iwanowicz-Palus G., Lewicka M., Skurzak A., Walentyn E., Krajewska- Kułak E.: Zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodzie położnej – w opinii studentów  studiów licencjackich i słuchaczek szkół medycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych”, 6-7.12.2002 r., Lublin

   

  • Rok 2003

  • Szyszko-Perłowska A., Semczuk.M., Krajewska-Kułak E., Krajewska K., Bartoszewicz A., Jankowiak B., Rolka H., Leszczyńska K.: Poród rodzinny-ocena przebiegu porodu, zachowania się rodzącej oraz stanu noworodka, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Leszczyńska K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Dymczyk K., Śmiejkowska –Jasińska A., Szyszko-Perłowska A., Wac K.: Świadomość zdrowotna studentek Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Bartoszewicz A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Krajewska K., Lewko J.: Oczekiwania studentów wobec zajęć praktycznych w szpitalu, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Bartoszewicz A., Rolka H., Lewko J., Krajewska K. : Proces kształcenia praktycznego w opiniach studentów, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Jankowiak B. Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Rolka H. Krajewska K., Lewko J. : Przygotowanie pielęgniarek do wykonywania funkcji zawodowych, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Krajewska K., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Redźko E., Piechocka D., Jankowiak B., Bartoszewicz A. : Satysfakcja pacjentek z udzielonych świadczeń medycznych w oddziale położniczym, III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Nyklewicz W., Lewko J., Gawryło A., Jankowiak B.:  Definicja stylów porozumiewania się pielęgniarek w relacjach z pacjentami, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Cimoszuk D., Sierakowska M., Łagoda K., Jarocka I., Jurkowska G.: Sposoby żywienia młodzieży uczącej się, III Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Sierakowska M., Ciżewska C, Szafran D., Łagoda K., Cimoszuk D, Jarocka I.,        Jurkowska G.: Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych – ocena procedury kaniulacji naczyń obwodowych, III Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Łagoda K., Cimoszuk D., Jarocka I., Sierakowska M., Jurkowska G.: Zmiany w organizacji pracy pielęgniarskiej, oczekiwania pielęgniarek odcinkowych oddziałów pediatrycznych a praktyka, III Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie pielęgniarstwo i  położnictwo w zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Jarocka I., Sierakowska M., Cimoszuk D, Łagoda K., Jurkowska G.: Profilaktyka wad       postawy u dzieci w wieku szkolnym,  III Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w zjednoczonej Europie”, 16-18.05. 2003 r., Białowieża

  • Suszko M., Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk M.: Epidemiologia grzybic u osób hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii AMB w latach 1992-2002, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - Współczesne problemy chorób zakaźnych, 5-7.06.2003 r. , Białystok

  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Jankowiak B., Rolka H., Lewko J.,  Łukaszuk C., Heleniak M.: Wiedza  młodzieży szkół  średnich w Białymstoku na temat postępowania z trądzikiem, III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 4-7.09.2003 r., Szczecin

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niewiadomy A., Matysiak J., Senczyna B., Stachowicz J.: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowozsyntetyzowanych związków z grupy podstawionych benztiazoli, III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 4-7. 09.2003 r., Szczecin

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Rolka H., Lewko J., Krajewska K., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Wiedza pielęgniarek na temat pielęgnacji pacjenta z łuszczycą. III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 4-7. 09.2003 r., Szczecin

  • Lewko J., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H.: Problemy pielęgnacyjne pacjenta z odleżynami, III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 4-7. 09.2003 r., Szczecin

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z owrzodzeniami podudzi – standard postępowania pielęgniarskiego, III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 4-7. 09.2003 r., Szczecin

  • Sierakowska M., Cimoszuk D., Jarocka I.,  Łagoda K., Jurkowska G., Gawryło A.: Opieka pielęgniarska w urazach u dzieci, XXXII Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 16-18. 10. 2003, Białystok

  • Nyklewicz W., Lewko J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Significance of the Personalistic Conception of Human Being as a Person in the Practice of Professional Nursing, 13 th European Symposium of Somatotherapy, 6 th European Symposium of Psychosomatic Education, 24-26.10.2003 r., Kraków

  • Lewko J., Gawryło A.,Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme- Ostapowicz K.: Interpersonal Relations in the Work of Nursing Personnel, 13 th European Symposium of Somatotherapy, 6 th European Symposium of Psychosomatic Education, 24-26.10.2003 r., Kraków

   

  • Rok 2004

  • Krajewska-Kułak E.: Dziecięca wizja pielęgniarki. III Konferencja Szkoleniowo-Naukowa - ”Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu”, 20-21.05.2004 r. , Kraków

  • Sierakowska M.: Edukacyjna rola pielęgniarki w poprawie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, 19-22.05.2004 r., Poznań

  • Sierakowska M.: Wpływ wiedzy o chorobie i zasadach postępowania na jakość  życia pacjentów z   reumatoidalnym zapaleniem stawów. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, 19-22.05.2004 r., Poznań,

  • Nyklewicz W.: Interpersonalne znaczenie ewaluacji kształcenia pielęgniarek. Konferencja naukowa. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek w Polsce. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 7.05. 2004 r., Łódź

  • Jóźwiak A., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kulikowski M.: Wiedza kobiet na temat zachowań prozdrowotnych w ciąży. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa “Problemy Zdrowia Publicznego u progu XXI wieku”, 18-19.06.2004 r., Wrocław

  • Rolka H., Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B.: Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa “Problemy Zdrowia Publicznego u progu XXI wieku”, 18-19.06.2004r., Wrocław

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Lewko J.: Ocena przydatności stosowania standardów w pracy pielegniarki. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy Zdrowia Publicznego u progu XXI wieku", 18-19.06.2004r., Wrocław

  • Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Krajewska K., Łukaszuk C., Sierakowska M.: Wiedza o zdrowiu i  chorobie, jako efekt pracy pielęgniarki diabetologicznej. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa “Problemy Zdrowia Publicznego u progu XXI wieku”, 18-19.06.2004 r., Wrocław

  • Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C., Matysiak J., Senczyna B., Sachowicz J.: In vitro antifungal activity of n-3-(1,2,4-dithiazole-5-thione)-b-resorcylcarbo-thioamide. 10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology, 17-20.06.2004 r., Wrocław

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Krajewska K., Jankowiak B., Lach J., Szyszko-Perłowska A., Karczewski J.: Fungal pathogenes in air of operating rooms.10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology, 17-20.06.2004 r., Wrocław

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska K., Szczepański M., Szamatowicz J.: Indoor  air studies  of  fungi  contamination at the  neonatal departments  in  Białystok and Lublin. 10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology, 17-20.06.2004 r., Wrocław

  • Rolka H., Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B.: Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa “Problemy Zdrowia Publicznego u progu XXI wieku”, 18-19.06.2004r., Wrocław

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Łukaszuk C., Rolka H., Niczyporuk W., Borzęcki A.: Wpływ wiedzy pacjentów chorych na łuszczycę na skuteczność prowadzonej terapii. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Rolka H., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Szyszko-Perłowska A., Jankowiak B.: Analiza występowania grzybów w powietrzu  sal oddziału położniczego.  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Wojtukiewicz M., Krawczuk-Rybak M.: Pięcioletnia  obserwacja  lekowrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenoz pacjentów onkologicznych. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C., Matysiak J., Senczyna B., Sachowicz J.: Aktywność przeciwgrzybicza nowo zsyntetyzowanych związków z N,N-phenyl-1,2,3,4-tiatriasol-5-yl-b-resorcylkarbothioamide. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Krajewska K., Popik M.,Krajewska-Kułak E., Ratka W., Ratka P., Łukaszuk C., Baranowska A., Rolka H., Jankowiak B.: Porównanie wiedzy młodzieży z terenu województwa podlaskiego i małopolskiego na temat trądzika. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Niczyporuk W., Aleksiejczuk P., Niczyporuk M., Witkowski ST., Krajewska-Kułak E., Myśliwiec H., Walejko P.: Badania wpływu glukozydu α-tokoferolu na skórę myszy naświetlanych promieniami UVA. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 1-5.09.2004 r., Bydgoszcz

  • Dawidowicz A., Krajewska K.,  Krajewska-Kułak E., Kulikowski M, Szyszko_Perłowska A., Rolka H., Jankowiak B.: Wiedza kobiet na temat zachorowań prozdrowotnych w połogu. Międzynarodowa Konferencja „Profilaktyka  w  medycynie”, 24-25.09.2004 r.,  Katowice

  • Nyklewicz W.: Śmierć i umieranie w doświadczeniu pielęgniarek. VI Podlaskie Spotkania z Medycyną Paliatywną. 20.11.04. 2004 r., Białystok

   

  • Rok 2005

  • Gajewska M., Sierakowska M.: Problemy opiekuńcze i wychowawcze rodziców  w pielęgnacji dziecka chorego na mukowiscydozę. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Rolka H.,  Krajewska K., Nyklewicz  W.: Agresja i przemoc w pracy pielęgniarki (doniesienie wstępne). Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej”, 16-17 września 2005 r., Kraków

  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Krajewska K., Rolka H.,  Van Damme-Ostapowicz K., Niczyporuk W.,  Lewko J.: Znaczenie edukacji zdrowotnej w podnoszeniu jakości życia chorych na łuszczycę. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Kamieńska I., Sierakowska M.: Problemy pielęgnacyjne i zasady samoopieki w reumatoidalnym zapaleniu stawów.IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Karpińska A., Sierakowska M.: Problemy pielęgnacyjne dziecka z białaczką. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Krajewska-Kułak E. , Jankowiak B., Krajewska K., Łukaszuk C., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Baranowska A.:  System kształcenia licencjackiego w opinii pracowników i studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Międzynarodowa Konferencja „Postępy w dziedzinie nauk medycznych i organizacji ochrony zdrowia” , 9-11.06.2005 r., Poznań

  • Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Motywy śmierci w malarstwie. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 9-10.12.2005 r., Białystok.

  • Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Szyszko-Perłowska A.,  Sierakowska M., Baranowska A.: Postrzeganie zawodu pielęgniarki, położnej i lekarza. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 Białystok

  • Krajewska-Kulak E., Łukaszuk C.: Dermatological nursing in period of Albert Neisser's life. Symposium of EADVT. The 150th Anniversary of Albert Neisser's Birth, 27-29.05. 2005 r., Wrocław

  • Krajewska-Kułak E.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne atopowego zapalenia skóry. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Krajewska-Kułak E.: Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń grzybiczych. II Konferencja „Profilaktyka w medycynie” , 25-26 listopad 2005 r., Katowice

  • Krajewska-Kułak E.: Grzybice – wyzwaniem dla pielęgniarek. Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, 22.05.2005 r., Ciechanów

  • Lewko J., Demianiuk M., Krot E., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Nyklewicz W., Jankowiak B.: Ocena ryzyka rozwoju odleżyn przy zastosowaniu skali D. Norton w praktyce pielęgniarskiej. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Theodosopoulou E., Hatzopulu A., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Zmienność aktywności enzymatycznej i biotypowania enzymatycznego grzybów drożdżopodobnych izolowanych od pacjentów z chorobą nowotworową. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Niewiadomy A., Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C., Matysiak J., Kostecka M.: Aktywność przeciwgrzybicza in vitro N-3-(1,2,4-dithiazole-5-thione)-beta-resorcylcarbothioamidu. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, Białystok, 21 - 24. 04. 2005 r.

  • Nowodworska B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Analiza sytuacji zdrowotnej pacjentów po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA). Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej, 16-17 września 2005 r., Kraków

  • Olejnik B., Sierakowska M., Lenkiewicz T., Maciorkowska E.: Problemy edukacyjno-pielęgnacyjne rodziców dziecka ze stomią. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Ramuszewicz M.,  Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C.: Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek anestezjologicznych. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Jakoniuk P., Leszczyńska K., Niczyporuk W., Penar-Zadarko B.: Badania stopnia zanieczyszczenia powietrza grzybami w Domu Opieki Społecznej w Czerewkach. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Sierakowska  M., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Przeorska-Najgebauer A.,  Jankowiak B., Rolka H.,  Szyszko-Perłowska A.: Edukacja pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów - wiedza i oczekiwania pacjentów - opinie pielęgniarek reumatologicznych. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Sierakowska M.: Problemy jakości życia w chorobach przewlekłych. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Theodosopoulou E,, Konstantinou E., Toulia G., Koutsopoulou V., Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.,  Tsokantaridis C., Kamba E.: The attitude of nurses for the enhancement of palliative care in Greece. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

  • Wasilko E., Krajewska K., Krajewska – Kułak E., Terlikowski Sł.,  Jankowiak B., Rolka H.: Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu kobiety do porodu i opieki nad noworodkiem. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej”, 16-17 września 2005 r., Kraków

  • Zalewska A., Jankowiak B.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i położnych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, 21 - 24. 04. 2005 r., Białystok

   

  • Rok  2006

  • Łukaszuk C.,  Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Wrońska I., Kułak W.: Indoor air studies of fungi contamination at the Neonatal Departments in Białystok and Lublin in Poland. 2nd Advances Against Aspergillosis, 22-25.02.2006 r., Athens, Greece

  • Tsokantaridis H.,  Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C., Theodosopoulou E., Hatzopoulu A.: Heropulos L.: Fungal pathogenes in air of intensive care units. Preliminary report. 2nd Advances Against Aspergillosis, 22-25.02.2006 r., Athens, Greece

  • Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C.., Matysiak J., Skrzypek  A.: Antifungal activity of n,n-phenyl-1,2,3,4-thiatriazole-5-yl-2,4-b-resorcylcarbothioamide. 2nd Advances Against Aspergillosis, 22-25.02.2006 r., Athens, Greece

  • Krajewska-Kułak E.: Cyklopiroksolamina w dermatologii. Spotkanie naukowe, 5-6.05. 2006 r., Sopot

  • Sierakowska M., Gryk I., Lewko J., Doroszkiewicz H., Krajewska-Kułak E., Kulikowska A.: Terapeutyczne komunikowanie się  pielęgniarki z pacjentem i rodziną w oddziałach pediatrycznych – zadania i problemy. VIII Kongres Pielęgniarek Polskich, 12-13.05.2006 r., Władysławowo

  • Lewko J., Łubińska M., Sierakowska M., H., Krajewska-Kułak E., Doroszkiewicz H.: Definiowanie pojęcia zdrowie przez pielęgniarki. VIII Kongres Pielęgniarek Polskich, 12-13.05.2006 r., Władysławowo

  • Tomaszewska M., Jankowiak B.:  „Możliwość zastosowania założeń teorii Dorothy Orem i Calisty Roy w opiece nad pacjentami z HIV/AIDS”. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Świat wartości współczesnej pielęgniarki”, 12-13.05.2006 r., Władysławowo

  • Doroszkiewicz H., Lewko J., Sierakowska M.: Postulaty pielęgniarek w zakresie optymalizacji środowiskowej opieki geriatrycznej. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Świat wartości współczesnej pielęgniarki”, 12-13.05.2006 r., Władysławowo

  • Nyklewicz W.: Analiza jakości relacji dydaktycznej nauczyciel student na podstawie ewaluacji przedmiotu „Komunikowanie interpersonalne”. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce – Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób zakaźnych”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 12.05.2006, Łódź

  • Nyklewicz W.: Analiza jakości relacji dydaktycznej nauczyciel student na podstawie ewaluacji przedmiotu "Komunikowanie interpersonalne".W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce - Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób zakaźnych, 12.05.2006, Łódź.

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Penar-Zadarko B.: Rola pielęgniarki w diagnostyce i profilaktyce grzybic. V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa – „Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu”, 18-19.05.2006, Kraków

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Szamatowicz J., Tsokantaridis H., Hatzopoulu A.: Indor air studies of fungi conatmination At the neonatal departments  in Białystok and Kavala. XX European Congress os Perinatal and Neonatal Medicnie. Praque, 24-27.05.2006.

  • Sierakowska M.: Problemy jakości życia w przewlekłych chorobach reumatycznych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek reumatologicznych „Pacjent – Pielęgniarka – Nowoczesne metody leczenia i pielęgnowania w chorobach reumatycznych”, 2-3.06.2006 r., Ustroń

  • Sierakowska M., Ołtarzewska B., Kosior A.: Standard opieki w twardzinie  układowej. II Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek   reumatologicznych „ Pacjent – Pielęgniarka – Nowoczesne metody leczenia i pielęgnowania w chorobach reumatycznych”, 2-3.06. 20006 r., Ustroń

  • Sierakowska M.: Standardy praktyki pielęgniarskiej wyznacznikiem jakości opieki. II Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek reumatologicznych „Pacjent  Pielęgniarka – Nowoczesne metody leczenia i pielęgnowania w chorobach   reumatycznych”, 2-3.06. 20006 r., Ustroń

  • Lewko J., Kowalczuk M., Sierakowska M., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Występowanie czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet po 50-roku życia znajdujących się pod opieką położnej środowiskowo-rodzinnej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, 2-4.06.2006 r., Lublin

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Lewko J., Szyszko-Perłowska A.: Wiedza pielęgniarek o zasadach konstruowania i przydatności stosowania standardów w praktyce zawodowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, 2-4.06.2006 r., Lublin

  • Jankowiak B., Kowalczuk K.,  Krajewska-Kułak E., Sobolewski M, Lewko J., Sierakowska M.: Narażenie pielęgniarek na agresję w miejscu pracy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, 2-4.06.2006 r., Lublin

  • Baranowska A., Bielemuk A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H.: Nurse’s role in the care of a child with Hodking’s disease. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Krajewska K., Bortniczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: The specific properties of nursing care of the newborn with respiratory failure. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Krajewska-Kułak E., Szwed I., Baranowska A., Kułak W.: Assesment of the parents knowledge on care of the child’s with epilepsy. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Kułak W., Sanik K.,  Krajewska-Kułak E.: Nurse’s role in the care assessment of motor functions in children with cerebral palsy. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Lewko J., Łubińska M., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.: The helath as the state, the process the result, the aim or the propriety. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W.: Difficulties in the diagnoses and therapies of children with tinea. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Sierakowska M., Kunicka D., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Problems of children and teenagers with diabetes-caregiving and educational tasks of the nurse. International Scientific Symposium, Care of Educational Instytutions About Children Helath, 28-30.06.2006 r., Saint Petersburg

  • Nyklewicz W.: Team contract in the training of health of youths.(W): Care of Educational Institutions About Children Health, Materials of International Scientific Symposium, 28-30.06.2006, Saint Petersburg

  • Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C, Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Grzyby w malarstwie. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża, Mikologia Lekarska, suppl. 1/06, 24

  • Zyska B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kułak W., Szczepański M. : Uczyć się, aby zobaczyć. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża, Mikologia Lekarska, suppl. 1/06, 26

  • Rolka H., Krajewska-Kułak.E., Szepietowski J.., Łukaszuk C., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Baranowska A., Jankowiak B.: Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.,  Baran E., Szepietowski J., Białynicki-Birula R.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu  Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii  i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Krajewska K., Rolka H., Lach J., Tsokantaridis Ch.,  Hatzopoulu A.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu  sal oddziału położniczego w Białymstoku i Kavala (Grecja).XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża

  • Penar –Zadarko B., Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C., Wrońska I.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i pacjentów na temat grzybicy. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża

  • Niczyporuk M., Sitkiewicz J., Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Epidemiologia zakażeń grzybiczych w materiale Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1999 – 2005. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r., Białowieża

  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E.., Łukaszuk C., Przybylski W., Milner M.: Szpitalne zakażenia grzybicze w materiale ZOZ-Końskie w latach 1993 – 2003. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, MIKOLOGIA  2006, 20-24.09.2006 r.

  • Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska K., Rolka H., Baranowska A., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D.: Uzależnienie od internetu studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB, Ogólnopolska Konferencja -Uzależnienie – problemem ludzkości,  17.11.2006 r., Ciechanów

  • Kowalewska B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Chilińska J.: Ocena uzależnienia od nikotyny wśród studentów PWSIiP w Łomży. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uzależnienia problemem ludzkości”, 17.11.2006 r., Ciechanów

  • Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Anioły w malarstwie.  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, „Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 7-10.12.2006 r., Białystok

  • Chadzopulu A., Theodosopoulu E., Krajewska-Kułak E., Wrońska I: W cieniu Hadesu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, „Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 7-10.12.2006 r., Białystok

  • Rolka H., Krajewska - Kułak E., Van  Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Baranowska A., Jankowiak B., Kondzior D.,  Szyszko - Perłowska A., Łukaszuk C.: Rytuał pogrzebowy w starożytnym Egipcie. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, „Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 7-10.12.2006 r., Białystok

  • Wróblewska K., Jaszewski M., Chilińska J., Kowalewska B., Krajewska –Kułak E., Jankowiak B.: Analiza najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć”, 7-10.12.2006 r., Białystok

   

  • Rok 2007

  • Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Górska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.: Nadwaga a jakość życia pacjentów z cukrzycą, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 26-28.04.2007, Kazimierz Dolny

  • Sierakowska M., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Problemy jakości życia w przewlekłych chorobach reumatycznych, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 26-28.04.2007, Kazimierz Dolny

  • Nyklewicz W.: Alergia na przedszkole - analiza relacji interpersonalnych w rodzinie.W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, ''Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Choroby alergiczne - epidemia XXI wieku ?", 11.05.2007, Łódź

  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.,  Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Kondzior D.,  Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K.,  Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K.:  Od poczęcia do starości impresje  malarskie, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Lewko J., Polityńska B., Kochanowicz J., Zarzycki W., Okruszko A.,Sierakowska M., Jankowiak B., Górska M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.: Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów z cukrzycą i neuropatią cukrzycową, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Jankowiak B., Baranowska A., Kondzior D., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Łukaszuk C., Chilińska J., Kowalewska B.: Postawy wobec eutanazji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Wrońska I., Szczepański M.: Samoocena zachowań zdrowotnych dzieci w domu dziecka na podstawie badań własnych w województwie podlaskim, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Nyklewicz W.: Zespół terapeutyczny z perspektywy pielęgniarek.V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Sierakowska M., Sierakowski St., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z twardziną układową ograniczoną i ogólną, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Olszewska B.., Jankowiak B., Baranowska A., Kowalewska B., Chilińska J., Gołębiewska A., Wróblewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska K.: Sytuacje trudne występujące w pracy pielęgniarek oddziału internistycznego, V  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Chmura R. M., Stankowska M.,  Samujło B., Krysiak T.:Ocena relacji interpersonalnych w grupie zawodowej pielęgniarka – lekarz, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska–Kułak E., Sierakowska M., Lewko J.,  Klimaszewska K.: Narażenie lekarzy na agresję w miejscu pracy, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Michalewicz M.J., Szarejko E., Golonko B., Kondzior D.J.: Ocena wiedzy pielęgniarek dotyczącej narażenia na zakażenie wirusami przenoszonymi drogą parenteralną, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kowalczuk K., Bednarczyk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Lewko J.: Program edukacji pielęgniarskiej dla dzieci z rozpoznaną wadą wzroku, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, Białowieża, 23-27.05.2007

  • Klimaszewska K., Siemieniuk I., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D.: Choroba Alzhaimera – opieka nad pacjentem w poszczególnych fazach choroby, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Chilińska J.: Ocena wiedzy pielęgniarek na temat nietrzymania moczu, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kowalczuk K., Sekmistrz S., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K.,  Kondzior D.: Program edukacji pielęgniarskiej dla pacjentów z rozpoznaną łuszczycą,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Szyszko-Perlowska A., Żurawski G., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Kowalczuk K.: Wiedza studentów na temat zachowań seksualnych człowieka, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Chilińska J.: Uzależnienie od nikotyny wśród studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Szyszko-Perłowska A.,  Kotomska K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.:  Zachowania ryzykowne po spożyciu alkoholu wśród studentów, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kondzior D.J., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H., Baranowska A., Szyszko-Perłowska A.: Najczęściej występujące problemy bio-psycho-społeczne u chorego z miastenią,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, Białowieża, 23-27.05.2007

  • Kondzior D.J., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H., Baranowska A., Krajewska K.: Jak zapobiegać powstaniu dyskopatii? V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Baranowska A., Chrzanowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Rolka H.: Wiedza uczniów na temat zachowań ryzykownych dla zdrowia,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Szyszko-Perłowska A., Kuźma L., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K.:Wiedza ojców na temat pielęgnacji noworodka, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Krajewska K., Frąszczak K., Jankowiak B., Szczepański M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Szyszko-Perłowska A., Leszczyńska K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Sierakowska M.:Problemy pielęgnacyjne noworodka z niewydolnością oddechową – opis przypadku, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Tsokantaridis Ch., Hatzopoulu A., Theodosopoyloy E.,  Hatzmanasi D., Kosmois D.: Badania występowania grzybów w powietrzu w Oddziale Noworodkowym i Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu w Kawali – Grecja. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Krajewska K., Waszkiewicz A.,Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Leszczyńska K., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Edukacja zdrowotna, jako forma przygotowania pacjentki z cukrzycą ciężarnych do samopielęgnacji i samoobserwacji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kuczyńska M., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Problemy psychologiczne pacjentów ze stopą cukrzycową, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Klimaszewska K., Kowalewska K., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A.: Rola pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta z założonym opatrunkiem gipsowym po złamaniu kości ramiennej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Klimaszewska K., Bondaruk I., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D., Baranowska A.: Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Theodosopoulou E.,  Raftopoulos V., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Chatzopulu A.,  Nikolaos T., Kotrotsiou E., Paralikas Th, Konstantinou E.,  Tsavelas G.: Badanie satysfakcji pacjentów z jakości opieki  szpitalnej  w Grecji w porównaniu z satysfakcją pacjentów w Polsce, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Krajewska-Kułak E., Wróblewska K.,  Kruszewa R., Szpakow A., Baranowska A, Jankowiak B., Krajewska K., Kondzior D., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H.,  Klimaszewska K.,  Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K.,  Jaszewski M., Kowalewska B., Chilińska J., Gołębiewska A.: Ocena zaufania pacjent lekarz z zastosowaniem skali Aderson i Dedrick, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Gołębiewska A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Kowalewska B., Chilińska J., Rolka H.:  Osteoporoza – problem każdego wieku, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Łukaszuk  C., Krajewska-Kułak E.,  Niewiadomy A.,  Stachowicz J., Głaszcz U., Oksiejczuk E.: Aktywność przeciwgrzybicza in vitro 2,5 podstawionych amino-oksometyloso-arylo-tiadiazoli,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007

  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E.,  Haeineman L.,  Adraniotis J., Chadzopulu A., Theodosopoyloy E., Euframidu  E. N., Kruszewa R., Szpakow A., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K.,  Kondzior D., Baranowska A.: Analiza porównawcza jakości życia kobiet w okresie menopauzy w Polsce, Grecji i na Białorusi z zastosowaniem skali MRS. Doniesienie wstępne, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Kondzior D.J., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K.,  Rolka H.: Analiza porównawcza wiedzy młodzieży na temat przyczyn, powikłań i rehabilitacji urazów kręgosłupa, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Jankowiak B., Kozłowska A., Lewko L., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Rolka H.:Ocena wiedzy pielęgniarek o metodach pielęgnacji pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgowym, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, 23-27.05.2007, Białowieża

  • Chilińska J., Wróblewska K., Kowalewska B., Gołębiewska A., Jaszewski M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H.: Udział pielęgniarki w procesie edukacji chorych z cukrzycą, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…”, 15.06.2007, Ciechanów

  • Wróblewska K., Mościcka U., Pietrzak B., Jaszewski M., Chilińska J., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Gołębiewska A.: Proces wdrażania programu p/odleżynowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Łomży w latach 1999-2006, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…” 15.06.2007, Ciechanów

  • Chilińska J., Wróblewska K., Kowalewska B., Gołębiewska A., Jaszewski M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Kowalczuk K.: Znaczenie samokontroli w opiece diabetologicznej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…” 15.06.2007, Ciechanów

  • Nyklewicz W.: Interpersonalne aspekty zespołu wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem. II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych, 16 – 19.10. 2007, Rajgród k/Augustowa

  • Nyklewicz W.: Interpersonalne aspekty zespołu wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem.W: II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych, 16 – 19.10. 2007, Rajgród k/Augustowa

  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Gołębiewska A., Chilińska J., Rolka H.: Uzależnienie od nikotyny wśród personelu pielęgniarskiego, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń albo zdrowie”, 29-20.11.2007, Ciechanów

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Krajewska K., Szyszko – Perłowska A., Rolka H., Baranowska A., Van Damme- Ostapowicz K., Wróblewska K., Chilińska J., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Przemoc w pracy pielęgniarek, II Konferencja Naukowa „Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych”, 12-13.10. 2007, Białystok

  • Rolka H., Krajewska – Kułak E., Jankowiak B., Baranowska A., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Kondzior D., Szyszko – Perłowska A., Kowalewska B., Chilińska J., Gołębiewska A.: Narażenie na przemoc w grupie pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym, II Konferencja Naukowa „Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych”, 12-13.10. 2007, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kulak W., Łukaszuk C.,  Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme –Ostapowicz K., Chilińska J., Gołębiewska A.,  Wróblewska K.: Dziecko i śmierć, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”,  6-9.12. 2007, Białystok

  • Grzesiak D.,  Łukaszuk C., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Zaburzenia depresyjne w terminalnej fazie choroby nowotworowej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Mielech D., Lewko J., Nyklewicz W., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Przekonania o śmierci i umieraniu pielęgniarek pogotowia ratunkowego a zespół wypalenia zawodowego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Gołębiewska A., Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B.,  Wróblewska K.,  Kowalewska B., Rolka H., Chilińska J.: Żałoba w opinii pielęgniarek Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Problem informowania o zbliżającej się śmierci w opinii pacjentów i personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kowalczuk K., Gołębiewska A.: Problem akceptacji zmienionego wizerunku po zabiegach operacyjnych w obrębie twarzy w przebiegu chorób nowotworowych - przeżycia rodziny, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Zmęczenie chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kowalczuk K., Gołębiewska A.: Postawy rodziny wobec nieuleczalnie chorego,III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kowalczuk K., Gołębiewska A.: Obrzędy związane ze śmiercią, pogrzebem i pochówkiem na Kurpiach, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K., Chilińska J., Kowalczuk K.: Opieka hospicyjna i paliatywna oraz eutanazja w opinii pielęgniarek i studentów kierunku pielęgniarstwo, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Kowalewska B.,  Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Rolka H., Chilińska J., Łukaszuk C.: Opieka paliatywna i hospicyjna na przestrzeni wieków, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C.,  Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme –Ostapowicz K., Wróblewska K ., Chilińska J., Gołębiewska A.: Skazani na śmierć społeczną w wizji malarskiej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C.,  Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme –Ostapowicz K., Wróblewska K ., Chilińska J., Gołębiewska A.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 6-9.12. 2007, Białystok

   

  • Rok  2008

  • Sierakowska M., Sierakowski St., Kosior A., Ołtarzewska B., Kita J. , Rojewska J., Krajewska-Kułak E.: Identyfication of major Heath Problems of patients with limited systemic sclerosis and diffuse systemic sclerosis – aliments reported by patients vesrus diagnostic tests, Annual european Congress of Rheumatology, 11-14 june 2008, Paris

  • Nyklewicz W.: Interpersonalne aspekty zespołu wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem, II Międzynarodowy Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych, „Edukacja poporodowa - profilaktyka zdrowej rodziny", Świnoujście, 23 - 26 kwietnia 2008

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Mobbing w pracy położnej, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C.: Wpływ warunków pracy na występowanie agresji w środowisku medycznym, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalczuk K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K.: Jakość życia pacjentów z cukrzycą i neuropatia cukrzycową na tle stylu życia i zmiennych społeczno-demograficznych, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Stopień narażenia pielęgniarek na zagrożenia psycho-społeczne występujące w pracy, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia pacjentów z łuszczycą, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.,  Kowalczuk K., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Wpływ czynników społeczno-dermograficznych i stylu życia na jakość życia pacjentów z chorobą reumatyczną, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa

  • Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Jak żyć z przewlekłą chorobą reumatyczną – rola pielęgniarki w edukacji pacjentów, IX Kongres pielęgniarek Polskich, II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów  ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek I Przełożonych  Pielęgniarek, 9-11.05. 2008, Solina 

  • Sierakowska M., Sierakowski St.,  Lewko J., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z twardziną układową w świetle wybranych badan diagnostycznych – rola zespołu terapeutycznego w profilaktyce zmian narządowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września 2008, Szczecin

  •  Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Van Damme-Ostapowicz K.: Ocena stopnia narażenia na agresje ratowników medycznych w miejscu pracy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września 2008, Szczecin

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września 2008, Szczecin

  • Lewko J., Mielech D., Nyklewicz W., Łukaszuk C., Sierakowska M., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego wobec zjawiska śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września 2008, Szczecin

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kulak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K.., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w województwie podlaskim z zakresu medycyny tropikalnej, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze, 29.09.2008, Poznań

  • Krajewska-Kułak E., Kulak W., Łukaszuk C.,  Chadzopulu A., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B.,  Krajewska K., Lewko J.,  Nyklewicz W., Rolka H.,  Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K.,  Chilińska J., Gołębiewska A.,  Wróblewska K.: Po drugiej stronie tęczy, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Kułak W., Krajewska-Kułak E.: Co zmieniło się w postrzeganiu niepełnosprawności, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.,   Rolka H., Gołębiewska A., Kondzior D., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Łukaszuk C.: Wpływ chorób skóry na sprawowanie funkcji zawodowych przez pielęgniarki – doniesienie wstępne, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Jaszewski M.,  Jankowiak B., Sieniawska E.,  Góralczyk M.: Postawy rodzin wobec śmieci i  umierania najbliższych w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilińska J., Gołębiewska A., Wróblewska K: Przesłania Elizabeth Kübler-Ross, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Chadzopoulu A., Krajewska-Kułak E., Theodosopoylou E., Wrońska I., Kułak W.,  Łukaszuk C.: Tajemnice  Anastenariów,IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Gołębiewska A., Krajewska – Kułak E., Jankowiak B., Kułak W., Wróblewska K., Kowalewska B., Chilińska J., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Łukaszuk C.: Czy przegrała mecz życia?,IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C.,  Chadzopulu A., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B.,  Krajewska K., Lewko J.,  Nyklewicz W., Rolka H.,  Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K.,  Chilińska J., Gołębiewska A.,  Wróblewska K.: Maski Śmierci, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Kondzior D. J., Krysiewicz B., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Van –Damme Ostapowicz K., Łukaszuk C., Kowalewska B., Rolka H., Jankowiak B.: Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej,IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  •  Lewko J., Sierakowska M.,   Łukaszuk C.,  Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Postawy wobec śmierci i umierania a zachowania człowieka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Szpakowska-Żurawska K.,  Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Czarny ląd czeka,IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Kowalczuk K., Klimaszewska K.., Kondzior D., Krajewska K., Bielemuk A., Szyszko-Perłowska A.: Problem głodu w Afryce, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok

  • Nyklewicz W.:  Zagrożenia zdrowia psychicznego pielęgniarek, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego: Zdrowie psychiczne sprawą narodową i priorytetem międzynarodowym, 10.10.2008, Łódź

  • Rok  2009

  • Białynicki-Birula R., Baran E., Szepietowski j., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rolka H., Oksiejczuk E.: Fungal pathogens In the air At the Wrocław Departament of Dermatology, Venerology and Allergology, 4 th Trends In Medical Mycology. Organised dunder the auspicies of EORTC-IDG and ECMM, 18-21 october 2009, Anhtens, Greece

  • Chadzopulu A., Kułak A., Krajewska-Kułak E.: Uzdrawiająca  moc ikon, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Chilicka M. A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H., Kraszyńska B., Sienkiewicz A.:Refleksje o życiu i śmierci w książce "Po drugiej stronie lustra" H.J.K. Nouwena, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Chilińska J., Wróblewska K., Góralczyk M., Sieniawska E., Gołębiewska A., Jankowiak B., Kowalewska B., Wagner R.: Standard edukacji pacjenta z trądzikiem różowatym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Łomża, 15-17.09.2009,

  • Chilińska J., Wróblewska K., Góralczyk M., Sieniawska E., Gołębiewska A., Jankowiak B., Kowalewska B., Wagner R.: Standard edukacji pacjenta z trądzikiem różowatym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Łomża, 15-17.09.2009,

  • Glińska J., Krajewska-Kułak E.,  Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Wiedza pielęgniarek i położnych na temat  zasad korzystania z solarium, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Gniadek A., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kraszyńska B., Macura A.B.: Stosowanie mikrobiologicznych próbników powietrza Mas 100 (Merck) i AIR Ideal (BioMerieux)  do oceny zanieczyszczenia grzybami powietrza Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej „Klimat a Zdrowie środowiskowe między Poznaniem COP14, a Kopenhaga COP15”, Wrocław, 18-20.09.2009

  • Gołębiewska A., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Rolka H.: Odleżyny w systemie kolorowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii, Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży, 25-27. 09.2009, Łomża

  • Gołębiewska A., Włosińska K., Malinowska-Rafałowska E., Kosiorek E., Popłąwska W., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Wróblewska K., Chilińska J., Kowalewska B., Klimaszewska K., Rolka H., Mościcka U., Pietrzak B.: Zaufanie pacjent-lekarz dermatolog na podstawie skali Anderson i Dedrick. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii, Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży, 25-27. 09.2009, Łomża

  • Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Baranowska A., Van Damme –Ostapowicz K., Doroszkiewicz H.: Stopień nasilenia  lęku wśród pacjentów onkologicznych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , Białystok, 10-13 grudzień 2009

  • Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska–Kułak E., Doroszkiewicz H., Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Eutanazja – zagrożenie współczesności, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009

  • Kondzior D., Kozłow M., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Kowalczuk K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K.: Pielęgnowanie pacjenta w terminalnej fazie choroby nowotworowej ze zdiagnozowanym rakiem płuca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009 Białystok.

  • Kowalczuk K., Kozłowska E., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Jankowiak B., Sierakowska M.: Jakość życia pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przezskórnej angioplastki wieńcowej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009 roku.

  • Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Truszkowska M.,  Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Kondzior D., Kowalewska B., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K.: Problemy psychospołeczne matek młodocianych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009.

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B.,  Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J.,  Nyklewicz W., Rolka H.,  Rozwadowska E., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K.,  Chilicka M.: Chwila refleksji nad życiem, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Rozwadowska E., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilicka M. -Sens szczęścia -, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A.,, Jankowiak B.,  Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J.,  Nyklewicz W., Rolka H.,  Rozwadowska E., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K.,  Chilicka M.: W czerni i w kolorze,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H.., Rozwadowska E.: Ocena wiedzy studentów ratownictwa medycznego  na temat   zasad korzystania z solarium, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M.: Solarium, tanoreksja – czy nowe śmiertelne uzależnienie?, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009,  Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Krajewska K., Penar-Zadarko B., Rozwadowska E., Lewko J., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Terlikowski R.: Samoocena  zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi  przez  studentów pielęgniarstwa, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok.

  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Kułak A., Kułak P., Blecharczyk B., Bienias Ł.: Choroba – to nie przekreślenie życia, na przykładzie znanych osobistości i ich dolegliwości, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Lewko J., Sawczuk Z., Łukaszuk C., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Sierżantowicz R., Bielemuk A.: Jakość życia chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009

  • Lewko J.:  Znaczenie różnych klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej w komunikacji zawodowej pielęgniarki. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki, Materiały Konferencyjne, Warszawa, 29 września 2009, 51.

  • Lewko J.: Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej na przykładzie ICNP®, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Mandraweli E., Theodosopoulou E., Kletsas D., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Warela P., Tairis N.: Działanie pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości na hodowle komórek raka piersi. 2 Pannelinio Synedrio Enosis Nosileyton Ellados Rodos (2 Ogólnogrecki Kongres Związku Pielęgniarek Greckich na Wyspie Rodos), 12-15 maj 2009

  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Ocena reakcji emocjonalnej studentów pielęgniarstwa wobec śmierci,  V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Rolka H., Grochowska A., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Nie gaśmy życia, które jeszcze płonie, a jego piękny płomień świecić może jeszcze przez długi czas. Postawy społeczeństwa polskiego wobec pobierania narządów od dawców żywych i zmarłych V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009,  Białystok

  • Rolka H., Jarmińska M., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Ocena stopnia akceptacji choroby przez pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Rolka H., Klimaszewska K., Van-Damme Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Gdy gaśnie wiara i nadzieja, a choroba jest źródłem klęski i cierpienia, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Rolka H., Micun I., Klimaszewska K., Van Damme- Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: „Podaruj cząstkę siebie innym” Opinia społeczeństwa na temat pobierania szpiku do przeszczepiania,V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Rozwadowska E., Chilicka M. A., Krajewska-Kułak E.,   Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H., Kraszyńska B., Sienkiewicz A.: O prawie funeralnym - coś o cmentarzach (regulacje w prawie polskim), V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Trypuć M., Chilicka M., Tołłoczko H., Wiśniewska A., Wiśniewska G.,  Terlikowski R.: Postrzeganie śmierci w literaturze średniowiecza, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Sarosiek J., Duliniec J., Faliszewska E.M., Kordecki J.K., Ogonowska J., Szpakowska-Żurawska K., Żurawski A., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.:  African Plagues, Ist International Congress of Maritime, Tropical and Hyperbaric Medicine,  4-6.06.2009, Gdynia, Poland

  • Sierakowska M., Siniakowicz K., Doroszkiewicz H., Lewko J., Kowalczuk K., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych, akceptacji niesprawności i umiejętności radzenia sobie w chorobie, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  •  Szpakowska –Żurawska K., Żurawski A., Van Damme-Ostapowicz K., Problem ubóstwa w Paragwaju, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Van Damme-Ostapoiwcz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłwoska A., Kondzior D.: Evaluation of Podlaskie province nursing care student’s knowledge on tropical meducine, Ist International Congress of Maritime, Tropical andHyperbaric Medicine, 4-6.06.2009, Gdynia, Poland,

  • Van Damme-Ostapowicz K.,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., JankowiakB.,  Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K.,  Bielemuk A., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A.,  Kondzior D., Kowalewska B.: Jakości życia i zachowania zdrowotne dzieci w domu dziecka na podstawie badań własnych w Białymstoku i Supraślu, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

  •  Van Damme-Ostapowicz K., Sarosiek J., Duliniec J., Faliszewska E. M., Kordecki J. K., Kraszyńska A., Ogonowska J., Szpakowska-Żurawska K., Żurawski A., Krajewska-Kułak E.: Plagi Afryki, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok.

  • Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K., Sarosiek J.,  Rozwadowska E., Żurawski A., Kraszyńska A., Duliniec J., Krajewska-Kułak E.: Malaria, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009,  Białystok

  • Varela P., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Mandravelli E., Theodosopoulou E.:  Postawa rodziców wobec szczepienia młodzieży przeciwko wirusowi HPV, 2 Pannelinio Synedrio Enosis Nosileyton Ellados Rodos (2 Ogólnogrecki Kongres Związku Pielęgniarek Greckich na Wyspie Rodos, 12-15 maj 2009

  • Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Dackiewicz H., Jaszewski M., Fiega E., Sieniawska E., Góralczyk M.: Żywienie pozajelitowe podstawą życia komórki i organizmu-skuteczna terapia chorych hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w stanach zagrożenia życia, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

  • Zysk K.,  Chilińska J.,  Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Sieniawska E., Góralczyk M.,  Jankowiak B., Gołębiewska A.: Transplantacja narządów w opinii społecznej na przykładzie wybranej populacji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

   

  • Rok 2010

  • Krajewska-Kułak E., Laskowska A., Van Damme-Ostapowicz K.:  Analiza wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną, VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Rola pielęgniarki naczelnej i oddziałowej w profilaktyce zakażeń szpitalnych”, Warszawa, 4-5.03.2010 (referat zamawiany)

  • Hładuński M., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E., Szymańczyk P., Laskowski M., Krajewska-Kułak E., Chilicka M.A., , Kaniewska K., Terlikowski R.: Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej w Polsce przez studentów fizjoterapii, Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej, , 27-26 marzec 2010, Warszawa

  • Szymańczyk P., Rozwadowska E., Hładuński M., Młynarczyk I., Chilińska E., Laskowski M., Krajewska-Kułak E., Chilicka M.A., Kaniewska K., Terlikowsk R.: Stosunek do eutanazji oraz postrzeganie procesu umierania przez studentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia , Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej, , 27-26 marzec 2010, Warszawa

  • Krajewska-Kułak E.: Co nowego w pielęgniarstwie, Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 10-lecia Wydzialu Nauki o Zdrowiu UM w Warszawie, 18 czerwiec 2010

  • Rozwadowska E., Terlikowski R., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Bielemuk A., Krajewska K., Kowalczuk K., Baranowska A., Łukaszuk C., Chilicka M., Kaniewska K.: Postawy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec wolontariatu medycznego. Doniesienie wstępne, Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 10-lecia Wydzialu Nauki o Zdrowiu Um w Warszawie, 18 czerwiec 2010

  • Mirska A., Kalinowska A., Topór E., Kułak W., Krajewska-Kułak E. : Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty i rozumienie empatyczne innych ludzi przez studentów fizjoterapii, Międzynarodowa Konferencja - „Wyzwania naukowe i dydaktyczno-organizacyjne wydziałów nauk o zdrowiu w Polsce", 25-26 czerwiec 2010

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Flisiak R., Mięgoć H., Olszański R., Lewko J., Sierakowska M., Jankowiak B.: Samoocena stanu zdrowia pacjenta po powrocie z kraju odmiennej strefy klimatycznej zgłaszającego dolegliwości związane z biegunką podróżnych i stosowaną chemio profilaktyka przeciwmalaryczną, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań, 27.09.2010 r.

  • Chilicka M.A., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentów położnictwa na temat zasad korzystania z solarium, I Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina”, Bydgoszcz, 5-6 listopad 2010

  • Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukszauk C., Ostapowicz Van-Damme K., Kondzior D., Klimaszewska K., Lewko J., Rozwadowska E.: Stres w pracy- problem wciąż aktualny,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Łagoda K., Rolka H.: Czynniki psycho-społeczne w pracy pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Lewko J., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M., Krajewska-Kułak E., Ostapowicz Van-Damme K.: Wpływ funkcji rąk na jakośc życia w subiektywnej ocenie pacjentów z cukrzycą, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Klimaszewska K., Kowalewska B., Kondzior D., Wilk E., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H.: Jakość życia pacjentów czynnych zawodowo w zespołach bólowych kręgosłupa,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Drozdowski W., Kułak W., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B.: Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby u chorych z migreną, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i studentów pielegnairstwa z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej,  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Podróżuj zdrowo”, Białystok, 27 kwietnia 2010

  • Czygier M., Sarosiek J., Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K., Faliszewska E.M., Kraszyńska A., Kordecki J.K., Długołędzka K., Osipiuk A., Krajewska-Kułak E., Flisiak R., Mięgoć H.: Analiza przyczyn hospitalizacji chorych w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB po powrocie z kraju o odmiennej strefie klimatycznej w latach 2004-2009, IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 14-16 październik 2010,

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Łukaszuk C., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska-Ferishah K.: Problemy związane z chorobami zakaźnymi i medycyną tropikalną w opinii pielegnairek i studentów pielęgnairstwa, IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 14-16 październik 2010,

  • Chilicka M.A., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentów położnictwa na temat zasad korzystania z solarium, I Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina”, Bydgoszcz, 5-6 listopad 2010

  • Krajewska-Kułak E.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza grzybami na zdrowie ludzi,  Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia

  • Krajewska-Kułak E.: Grzybica doskonała aktorka,  Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010 

  • Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.,  Van Damme – Ostapowicz K., Szyszko - Perłowska A., Krajewska – Ferishah K., Rolka H., Kowalczuk K., Guzowski A., Kropiwnicka E.:  Wiedza studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarek i położnych na temat  ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej, Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Łagoda K., Rolka H.:  Czynniki psycho-społeczne w pracy pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej,Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Kowalczuk K.,  Zdańska A., Krajewska – Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Kondzior D., Klimaszewska K.,  Lewko J., Rozwadowska E.:Stres w pracy- problem wciąż aktualny, Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Lewko J., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.:  Wpływ funkcji rąk na jakość życia w subiektywnej ocenie pacjentów z cukrzycą Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Drozdowski W., Kułak W., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B.: Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby u chorych z migreną,Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Klimaszewska K., Kowalewska B., Kondzior D., Wilk E., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H.: Jakość życia pacjentów czynnych zawodowo w zespołachbólowych kręgosłupa, Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - czyj problem, czyje zadanie?, Wrocław, 3-4 grudnia 2010

  • Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukszauk C., Ostapowicz Van-Damme K., Kondzior D., Klimaszewska K., Lewko J., Rozwadowska E.: Stres w pracy- problem wciąż aktualny,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Łagoda K., Rolka H.: Czynniki psycho-społeczne w pracy pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Lewko J., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M., Krajewska-Kułak E., Ostapowicz Van-Damme K.: Wpływ funkcji rąk na jakośc życia w subiektywnej ocenie pacjentów z cukrzycą, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Klimaszewska K., Kowalewska B., Kondzior D., Wilk E., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H.: Jakość życia pacjentów czynnych zawodowo w zespołach bólowych kręgosłupa,  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Drozdowski W., Kułak W., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B.: Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby u chorych z migreną, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, Wrocław, 3-4 grudzień 2010

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Siermontowski P.,Konarski M.: Ocena poziomu zagrozenia chorobą dekompresyjną u nurków. Doniesienie wstepne, XII Konferencja Naukowa, Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 4-5 grudzień 2010, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 8-9

   

  • Rok 2011

  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Theodosopoulou E.,  Joannidis W., Filippidou E., Topalidou A., Adraniotis I.: Spotkania żywych ze zmarłymi w Nekromantion. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Jankowiak B.,Rolka H., Klimaszewska K., Mroczkowska H., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D. J.: Opinia społeczeństwa polskiego na temat przeszczepiania narządów od dawców żywych i martwych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Jankowiak B., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Oleszczuk T., Kowalczuk K., Kondzior D. J. Kowalewska B.: Wypalenie zawodowe a funkcjonowanie społeczne wśród położnych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Klimaszewska K., Rolka H. J., Falkowska U., Jankowiak B., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D. J.: Etyczne dylematy związane z pobieraniem narządów dla celów transplantologii  w opinii pielęgniarek. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Klimaszewska K., Rolka H. J., Sorokin A., Jankowiak B., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D. J.: Społeczna jakość życia  pacjentów z chorobą Parkinsona. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Kondzior D. J., Chełchowska M., Rolka H. J., Krajewska – Kułak E., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B., Gołębiewska A. Chilińska J.:  Jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Kondzior D. J., Fiłończuk K. D., Rolka H. J., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B.: Problemy pielęgnacyjne pacjentki z chłoniakiem złośliwym w trakcie stosowania chemioterapii. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Kondzior D. J., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Rolka H. J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B.: Pielęgnowanie chorego z niedowładem połowiczym w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Kondzior D. J., Roszkowska A., Klimaszewska K., Krajewska -Kułak E., Kułak W. Rolka H. J., Kowalczuk K., Baranowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Pielęgnowanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – opis przypadku. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H.,  Krajewska-Kułak E.,  Van Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K.,  Rozwadowska E., Kondzior  D. J., Kowalewska B.: Stres zawodowy w pracy pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E.,  Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D. J.,  Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A.,  Lewko J.,  Łukaszuk C. R.,  Rolka H.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A.,  Rozwadowska E., Van Damme–Ostapowicz K.- Drogowskazy życia, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E.,  Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D. J.,  Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A.,  Lewko J.,  Łukaszuk C. R.,  Rolka H.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A.ka,  Rozwadowska E., Van Damme–Ostapowicz K.: Cud macierzyństwa. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E.,  Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K.,  Kondzior D. J.,  Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K., Lankau A.:  Ocena  postaw studentów pielęgniarstwa wobec cierpienia. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C. R., Lewko J.,  Lankau A.,  Rozwadowska E.:Postrzeganie osób niepełnosprawnych w  rysunkach dzieci. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Kulmaczewska M. A., Van Damme–Ostapowicz K., Rozwadowska E., Szyszko-Perłowska A., Sierakowska M., Rolka H., Łukaszuk C. R., Lewko J., Lankau A., Krajewska–Ferisah K., Kowalewska B., Kowalczuk K., Kondzior D. J., Klimaszewska K., Jankowiak B.a,  Baranowska A.: Ciąża, płód, aborcja - impresje malarskie. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Mickiewicz I., Lankau A., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C. R., Lewko J., Rozwadowska E., Kropiwnicka E.: Opinia studentów kierunku pielęgniarstwo na temat możliwości i potrzeby realizacji  praktyk  religijnych w  hospicjach. Doniesienie wstępne. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Van Damme–Ostapowicz K., Rozwadowska E.,  Lewko J.,  Łukaszuk C. R.,  Rolka H. J.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Kulmaczewska M. A., Radziejewski P., Moczydłowska A.: Ocena  postaw młodzieży  wobec bezdomności. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Radziejewski P., Sobocińska A., Chilińska  J.,  Jaszewski M.,  Majewska H., Bajno J., Krynicki R.: Postawy chorych  wobec przesądów i zabobonów. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Krajewska-Kułak E.: Czego pielęgniarki mogą nauczyć rysunki dzieci, 10-lecie Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice ,16-18.10.2011

  • Lewko J., Zarzycki W., Polityńska-Lewko B., Górska M, Krajewska-Kułak E., Sierżantowicz R.: The impact of ankiety and depression on the degree of acceptance of illness and quality of life of patients with diabetes. IV International Symposium Nursing Professionalization As An Indicator Of Nursing Care’s Quality, Rzeszów, 15-16 september 2011.

  • Lewko J., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Łukaszuk C. R., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K.,  Rozwadowska E.: Wielowymiarowa ocena jakości życia pacjentów z cukrzycą: podejście wielokulturowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Łukaszuk C. R., Dąbrowska A., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.:  Opieka paliatywna/hospicyjna w opinii społecznej. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Mickiewicz I., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie przez  studentów kierunku pielęgniarstwo roli hospicjów w opiece nad chorym. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Rolka H. J., Klimaszewska K., Jankowiak B.a,  Affek E., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D. J.:  Opinia społeczeństwa polskiego dotycząca zaprzestania działań w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Lewko J., Rolka H. J., Baranowska A., Kaniewska K.,  Kropiwnicka E.,  Wiśniewska A., Wiśniewska E.: Eksperyment medyczny w świetle prawa. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Krajewska – Ferishah K.,  Szyszko-Perłowska A.,   Lankau A., Guzowski A., Wiśniewska A., Kulmaczewska A. M., Kropiwnicka E., Wiśniewska E.: Prawne aspekty aborcji. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Wiśniewska A., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Chilińska E., Doluk I., Drzymkowski J., Tyrakowska Z., Ryniec M., Wybraniak M., Górska N., Kulmaczewska M. A., TerlikowskiR.: Postrzeganie wolontariatu przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doniesienie wstępne. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Sarosiek J., Faliszewska E. M., Długołędzka K.,Kraszyńska A., Czygier M.,  Osipiuk A., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Van Damme-Ostapowicz K.,  Rozwadowska E.,  Stryszko A., Tokarczyk K.: Tolerancja studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wobec innej rasy, języka i religii – doniesienie wstępne. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Relacje w chorobie przewlekłej. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Sobocińska A., Krynicki R., Bachórzewska-Gajewska H., Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Jaszewski M.: Implantowalny kardiowerter-defibrylator szansą przeżycia pacjentów obciążonych kardiologicznie – na podstawie populacji pacjentów leczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Шпаков A.A., Кулак A., Кулак П., Ласкене C., Краевска-Кулак Э., Шпаков Иванович A.: Pаспространенность потребления психоактивных веществ среди студентов вузов гродно, каунаса и белостока, Международный научный семинар - Экология и здоровье детей, Гродно, Беларусь 17-21 ноября 2011 г.

  • Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej piersi. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Van Damme-Ostapowicz K.,Krajewska-Kułak E., Edeh E. M.P., Tomaszewski R., NwosuP. J.C.: Medycyna tropikalna w praktyce. Most polsko-nigeryjski. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.., Olszanski R.,  Sieriontkowski P.,  Konarski M.: Ocena poziomu zagrozenia chorobą dekompensacyjną u nurkow, XIII Konferencja Naukowa PTM iTH, 18-20 stycznia 2011, Sopot

   

  • Rok 2012

  • Chilińska Joanna Zofia, Chludzińska Beata, Sobocińska Agnieszka, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wróblewska Krystyna,  Krynicki Romuald:   Częstość wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do nagłego zatrzymania krążenia w latach 2008-2010 na podstawie dokumentacji WSPR w Łomży, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Chilińska Joanna Zofia, Mierzejewska Halina, Sobocińska Agnieszka, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wróblewska Krystyna, Cyranowska Eliza: Wpływ metod rehabilitacji mowy i głosu na funkcjonowanie chorego po całkowitej laryngektomii, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Guzowski Andrzej, Krajewska - Kułak Elżbieta, Cybulski Mateusz, Rozwadowska Emilia, Wróblewska Urszula, Konopacki Artur: Tanatoedukacja droga do Ars Moriendi , VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Guzowski Andrzej, Krajewska-Kulak Elżbieta, Rozwadowska Emilia, Cybulski Mateusz: Humor  tanatologiczno- funeralny na polskich stronach internetowych, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Borawska Katarzyna, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Eutanazja w opinii społeczeństwa - dobrodziejstwo czy cywilizacja śmierci, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Borawska Katarzyna, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Baranowska Anna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Eutanazja w Polsce i na świecie, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Jórzak Marcin, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Baranowska Anna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Ocena poziomu wiedzy społeczeństwa województwa podlaskiego na temat choroby wieńcowej serca, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Kasprzyńska Lucyna, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Baranowska Anna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Kwestia nierozstrzygalności problemu eutanazji w kontekście racji społecznych, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Baranowska Anna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Stosowanie leków przeciwbólowych wśród studentów, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Klimaszewska Krystyna, Taraszkowska Justyna, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Kowalewska Beata, Kondzior Dorota, Rolka Hanna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Opinia społeczeństwa studenckiego na temat pobierania organów do przeszczepu od osób żywych

  • Kowalczuk Krystyna, Klimaszewska Krystyna,  Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kondzior Dorota, Kowalewska Beata, Rolka Hanna, Baranowska Anna, Jankowiak Barbara: Konsumpcja alkoholu przez studentów uczelni medycznej, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Kowalewska Beata, Jankowiak Barbara, Oleszczuk Tadeusz, Rolka Hanna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Klimaszewska Krystyna, Ortman Elżbieta Beata, Łukaszuk Cecylia, Gołębiewska Agata: Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat czynników ryzyka raka szyjki macicy, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Kowalewska Beata, Ocelewska Iwona Bożena, Klimaszewska Krystyna, Jankowiak Barbara, Rolka Hanna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kondzior Dorota Joanna, Ortman Elżbieta Beata:  Zachowania żywieniowe dzieci z otyłością, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Kowalewska Beata, Ocelewska Iwona Bożena, Krajewska-Kułak Elżbieta, Klimaszewska Krystyna,  Rolka Hanna, Jankowiak Barbara,  Kondzior Dorota Joanna, Ortman Elżbieta Beata:  Zachowania żywieniowe a powstawanie otyłości u dzieci, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Kowalewska Beata, Święcińska Wiesława, Klimaszewska Krystyna, Jankowiak Barbara, Krajewska-Kułak Elżbieta,  Rolka Hanna, Ortman Elżbieta Beata, Kowalczuk Krystyna:Ocena wiedzy pielęgniarek na temat  czynników ryzyka i metod leczenia żylaków podudzi, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Kowalewska Beata, Święcińska Wiesława, Klimaszewska Krystyna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Jankowiak Barbara,  Rolka Hanna,  Ortman Elżbieta Beata, Kowalczuk Krystyna:  Czynniki ryzyka, objawy i metody leczenia żylaków podudzi, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kulak Wojciech, Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna , Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia, Świderska Renata,, Baranowska Anna,  Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata,  Krajewska–Ferisah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda,  Szyszko-Perłowska  Agnieszka: Ludzie z marginesu. Impresje malarskie., VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kułak Wojciech,  Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia, Baranowska Anna,  Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata,  Krajewska–Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda,   Szyszko-Perłowska  Agnieszka: Wpływ chorób  oczu malarzy na ich dzieła, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kułak Wojciech,  Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia, Baranowska Anna,  Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata,  Krajewska–Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda,   Szyszko-Perłowska  Agnieszka:  Objawy choroby w obrazach, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kułak Wojciech,  Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia, Baranowska Anna,  Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata,  Krajewska–Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda,   Szyszko-Perłowska  Agnieszka,Świderska Renata: Osierocenie malowane pędzlem artystów,  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Kułak Wojciech, Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Świderska Renata, Kowalczuk Krystyna, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna,  Baranowska Anna,    Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalewska Beata,  Krajewska –Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda, Szyszko-Perłowska  Agnieszka: Wizja przemocy w malarstwie, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta,  Radziejewski Paweł, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia R., Lewko Jolanta, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Baranowska Anna, Guzowski Andrzej,  Świderska Renata, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata, Krajewska–Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna, Sierakowska Matylda,  Szyszko-Perłowska  Agnieszka: Zabobony/przesądy i medycyna ludowa w malarstwie, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Guzowski Andrzej, Rozwadowska Emilia, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia, Baranowska Anna, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalczuk Krystyna, Kowalewska Beata,  Krajewska–Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna,  Sierakowska Matylda,   Szyszko-Perłowska  Agnieszka:  Strata dziecka okiem malarzy, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Stryzhak Alena, Szpakow Andrzej, Prokopowicz Walery, Marcinkowski Jerzy T: Ocena stopnia zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród studentów  z Polski i Białorusi. Doniesienie wstępne. VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta, Rozwadowska Emilia, Guzowski Andrzej, Świderska Renata: Pogrzeb i żałoba tematem dzieł sztuk pięknych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Krajewska-Kułak Elżbieta, Shpakau Andrei, Kułak Wojciech,Kułak Agnieszka, Kułak Piotr, Shpakau Aleksander,  Okurowska-Zawada Bożena: Tolerancyjność młodzieży z Polski i Białorusi  wobec innych narodów i mniejszości, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Kuszczak Anita, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Drzymkowski Jarosław, Tyrakowska Zuzanna, Ryniec Malwina, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Młynarczyk Izabela, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Porowska Weronika, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Utrata zdolności porozumiewania się – afazja, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Małachwiej Paulina, Chilińska Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Kuszczak Anita, Młynarczyk Izabela, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Ryniec Malwina, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Tyrakowska Zuzanna, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kaniewska Katarzyna: Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna w życiu studentów uniwersytetu medycznego w Białymstoku, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin,  Porowska Weronika, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina,  Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Aspekty prawne, etyczne i moralne zapłodnienia in vitro w Polsce, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Ortman Elżbieta Beata, Gryc Jolanta,  Kowalewska Beata, Krajewska-Kułak Elżbieta, Jankowiak Barbara, Rolka Hanna, Klimaszewska Krystyna: Metody leczenia obturacyjnych bezdechów sennych, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Porowska Weronika,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Kuszczak Anita, Drzymkowski Jaroslaw, Małachwiej Paulina, Ryniec Malwina, Chilińska Ewelina, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat akupunktury, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Rolka Hanna, Klimaszewska Krystyna, Kowalczuk Krystyna, Drozdowski Wiesław, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kowalewska Beata, Kulikowska Barbara, Kraszyńska Anna:  Ocena wybranych elementów jakości życia pacjentów po przejściowym niedokrwieniu mózgu. Badanie wstępne. VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Romanowska Joanna, Turko Barbara, Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina,  Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Rola logopedy w terapii dziecka autystycznego, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Porowska Weronika, Chilińska Ewelina, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Zdolność do empatii studentów kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

  • Sierakowska M., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E., Doroszkiewicz M.: Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z zapaleniem stawów w oparciu o badania wlasne zastosowania kwestionariusza ENAT w praktyce reumatologicznej, XI Kongres Pielegnairek polskich, innowacje w pielegnairstwie klinicznym, dydaktyce i nauce, Elbląg 17.05.20.05.2012

  • Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kuszczak Anita, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski  Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Marginalizacja osób jąkających się, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  •  Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Wiedza studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim z zakresu medycyny podróży,  VII Ogolnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa: Choroby tropikalne i pasożytnicze, Poznań, 24.09.2012

  • Van Damme-Ostapowicz Katarzyna, Krajewska-Kułak Elżbieta,Olszański Romuald, Nahorski Wacław L., Łukaszuk Cecylia,Lewko Jolanta, Sierakowska Matylda: Ochrona zdrowia w Tropiku. Bezpieczna podróż do Ghany, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2012

  • Wróblewska Krystyna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Sobocińska Agnieszka, Chilińska Joanna, Jaszewski Marian, Bajno Jan, Krynicki Romuald: Analiza struktury zgonów pacjentów  szpitala wojewódzkiego im. Kardynała  Wyszyńskiego w Łomży w latach 2003-2007, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26.05.2012

   

  • Rok 2013

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz K., Guzowski A, Cybulski M.,Lankau A., Lewko J., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Jankowiak B., Baranowska A., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska-Ferishah K., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Kapliczki i krzyże przydrożne oczami malarzy, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Sowa P., Orzechowska M.,  Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Guzowski A.: Postawy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej wobec młodzieży, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Lewko J., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Lankau A., Van Damme-Ostapowicz K., Guzowski A., Cybulski M., Jankowiak B., Baranowska A., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K., Rolka H.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska  A.: Świat chorych niesłyszących jako motyw malarski,VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Cybulski M., Lankau A., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Guzowski A., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A. Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska-Ferishah K., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska  A.: Impresje malarskie o starości,VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Lankau A., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Guzowski A., Cybulski M., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K.,  Szyszko-Perłowska  A., Sierakowska M.: Przemijanie - impresje malarskie,VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Fiega E., Wróblewska K. H., Chilińska J., Krajewska-Kułak E.,  Moczydłowska A., Perkowska E.: Ocena zapotrzebowania na kształcenie pielęgniarek w dziedzinie opieki paliatywnej, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Fiega E., Wróblewska K. H., Krajewska - Kułak E., Chilińska J. Z., Moczydłowska A., Perkowska E.,  Chojnowska A., Sobocińska A. B.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat znajomości praw pacjenta umierającego, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Guzowski A., Baranowska A., Cybulski M.,Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K., Lankau A., Lewko J., Łukaszuk C., Rolka H., Rozwadowska E.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska  A., Van Damme–Ostapowicz K. - Czarownice inspiracją  malarzy,VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Guzowski A., Lankau A., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A.,  Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska  A.,  Krajewska–Ferishah K., Cybulski M.:  Transplantacja pędzlem widziana,VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross, Białystok, 23-26.05.2013

  • Sierakowska M., Klepacka  M., Sierakowski St., Krajewska-Kulak E.: Deficyt wiedzy o chorobie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w świetle wybranych problemów zdrowotnych. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Sopot, 12-14 września 2013 oraz Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013

  • Sierakowska M., Klepacka M., Sierakowski St., Sierakowska J., Leszczyński P., Majdan M., Olesińska M., Romanowski W., Bykowska-Sochacka M., Jeka Sł., Nodosi M., Krajewska-Kułak E.: The Assessment of education requiremnets for patients with rheumatoidartritis, based on the Polish version of the Educational Needs Assesment Tool (Pol-ENAT), 2013 Annual Meeting, San Diego CA, 25-30 October 2013

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Medycyna tropikalna w praktyce. Doświadczenia z Nigerii., XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot 16-17, 11, 2013

   

  • Rok 2014

  • Bytner E., Lewko J.,  Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Dziekońska M.: Zachowania zdrowotne a stan wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet./Health behaviors and knowledge in the prevention of breast cancer among women. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Chadzopulu A., Wdowińska I.,  Kułak A, Krajewska-Kułak E.: Starość niejedno ma imię/Old agehas no one name, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Choromańska M., Grzeszczuk  A., Łukaszuk  C., Zalewska  A., Klimiuk A., Waszkiel D.:  Objawy  kliniczne  kandydozy  jamy  ustnej u  osób zakażonych  HIV. Journal of Stomatology, 2014 : 67, supl.1, 131 , 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
  • Krajewska-Kułak E.,  Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka  E.,Łukaszuk C.,Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Śmierć przysłowiem pisana./Deathby a proverbwritten., IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Guzowski A., Sarnacka E., Cybulski M., Van Damme–Ostapowicz K., Lewko J., Łukaszuk C., Baranowska A.,  Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska  A.: Cmentarze  pędzlem malowane./Cemeteriespainted with brush, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Łukaszuk C., Guzowski A., Sarnacka  E., Cybulski M., Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A., Rolka H.,  Sierakowska M., Szyszko-Perłowska  A.: Otyłość w  wizji  współczesnych  plastyków./Obesityin the visionof contemporaryartists., IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Krajewska-Kułak E.,  Kułak W., Łukaszuk C., Sarnacka  E., Guzowski A., Cybulski M., Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K., Lankau A., Rolka H.,  Sierakowska M., Szyszko-Perłowska  A.:Dawać siebie samego, to więcej niż dawać - Drogowskazy życiowe  Matki Teresy  z Kalkuty./Givingoneself is more than giving - Signposts life of Mother Teresa of Calcutta. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystokk, 22-25,05.2014
  • Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka  E.Łukaszuk C.,Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Baranowska A.,  Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska –Ferishah K., Lankau A., Rolka H.,  Sierakowska M., Szyszko-Perłowska  A.: Kolory symbole śmierci i żałoby./Colorssymbolsof death andmourning. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystokk, 22-25,05.2014
  • Krajewska-Kułak E., ChadzopuluA., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E.Łukaszuk C.,Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska –Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Przesądy związane ze śmiercią i pochówkiem./Superstitionsassociated with deathandfuneral. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  •  Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Guzowski A.,  Łukaszuk C., Sarnacka  E., Lewko J., Van Damme–Ostapowicz K.,  Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska–Ferishah K., Lankau A., Rolka H.,  Sierakowska M., Szyszko-Perłowska  A.: Na  co  umierają i mogą umrzeć przeciętni Polacy./What are dying and can die average Pole. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Kułak W., Krajewska – Kułak E.: Choroby ośrodkowego układu nerwowego  u sławnych ludzi./Famous people  with disorders of the central nervous system. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Białystok, 22-25,05.2014
  • Tyrakowska Z., Zalewska A., Zalewski K., Kuszczak A., Turko B., Sochoń K., Sarnacka E., Krajewska - Kułak E.:  Otyłość jako choroba cywilizacyjna w XXI Wieku. Praca poglądowa./Obesity as a civilization disease of the 21th century. Work supported by research examples. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Bialystok, 22-25,05.2014
  • Lewko J., Doroszkiewicz H., Żaworonek E.: Elderly people's contribution to a local community on the example of the Academy Plus 50.The Older Care International Network (OCIN) Conference 22nd September - 26 th September 2014, Lapland, Finland.
  • Lewko J., Kamińska K. M., Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Talarska D., Krajewska-Kułak E.: Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonalna wśród osób starszych w środowisku zamieszkania.XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków, 12-14 czerwca 2014 r.
  • Markowska A., Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Lewko J., Krajewska-Kulak E.: Czynniki determinujące satysfakcję z opieki opiekunów osob starszych w środowisku zamieszkania, XII Kongres Pielegniarek Polskich, Kraków, 12-14,06.2014
  • Ostrowska A., Doroszkiewicz H., Sierakowska M., Lewko J.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej./The evaluation of the geriatrics patients' functional condition as the indicator for nursing care required.XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków, 12-14 czerwca 2014 r.
  • Ostrowska A., Doroszkiewicz H., Sierakowska M., Lewko J.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej. XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków, 12-14 czerwca 2014 r. Program.
  • Sarnacka E., Prawny wymiar wykorzystania testów genetycznych a perspektywa polska i europejska/Legal aspect of genetic tests use - polish and European perspective, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć, Bialystok, 22-25,05.2014
  • Sierakowska M., Mojsa M., Iwaniuk E., sierakowski S., Krajewska-Kulak E.: AB1146-HPR Assesment of Health problems and Quality of Life of pateints with systemie Lupus Erythematosus., EULAR, 2014, Annals of the Reumatic Diseases, 2014, 73, 1216-1217.
  • Siermontowski P, Konarski M, Orłowski M, Van Damme-Ostapowicz K, Pedrycz A.: Potrzeby logistyczne ogniska strat masowych w przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych, I Konferencja Naukowa „Logistyka w ratownictwie”, Suwałki, 8-11.09.2014.
  • Sierżantowicz R., Trochimowicz L., Lewko J., Kirpsza B., Ładny J.R.: Skuteczność zabiegów bariatrycznych na podstawie wybranych wskaźników laboratoryjnych.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014: 8, 2, s. 90. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego "Wyzwania i trendy w specjalistycznej opiece nad chorym w chirurgii ogólnej i naczyniowej, Bydgoszcz, 21-22 maja 2014 r. Streszczenia.
  • Van Damme-Ostapowicz K, Domań J, Krajewska-Kułak E.: Świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z nurkowaniem w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.-referat zgłoszony na XVI Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 22-23 listopad 2014.

   

  • Rok 2015
  • Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E: Funkcja edukacyjna pielęgniarki w medycynie podróży i medycynie tropikalnej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość usług turystycznych i promocja zdrowego stylu życia", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, 27-28 maja 2015 r.
  • Sierakowska M, Doroszkiewicz H, Jankowiak B, Lewko J, Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań edukacyjnych pacjentów z wybranymi chorobami reumatycznymi w oparciu o polską wersję kwestionariusza ENAT (Pol-ENAT). VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015.
  • Van Damme M, Sarosiek J, Borowska E, Van Damme-Ostapowicz K: Kraina otwartych okiennic. VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015.
  • Cybulski M, Krajewska-Kułak E: Najczęstsze problemy zdrowotne u osób w podeszłym wieku w opinii studentów uczelni medycznych z Polski, Białorusi i Grecji. IV Bałtyckie Sympozjum, Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej, badania, edukacja współpraca, Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych, Szczecin, 21-23 maja 2015.
  • Rolka H, Jankowiak B, Kowalewska B, Maliszewska K: Niedożywienie szpitalne - rola leczenia żywieniowego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Terapia dietetyczna w prewencji niedożywienia", Łomża, 10.04.2015 r.
  • Krajewska-Kułak E, Cybulski M: Postrzeganie osób niepełnosprawnych w rysunkach dzieci. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Sens i bezsens starości" pt "Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej", Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Supraśl k/Białegostoku, 14-16 maja 2015.
  • Sierakowska M: Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach Evidence Based Nursing Practice - gwarantem jakości opieki i satysfakcji pacjenta. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki "Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian - efektywna opieka, racjonalne koszty", Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Białystok, 29.05.2015 r.
  • Van Damme-Ostapowicz K, Sarosiek J, Krajewska-Kułak E, Pedrycz A, Cybulski M: Stygmatyzacja osób żyjących z HIV/AIDS. VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015.
  • Krajewska-Kułak E, Cybulski M: Uniwersytet Zdrowego Seniora - rola w propagowaniu zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. IV Bałtyckie Sympozjum, Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej, badania, edukacja współpraca, Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych, Szczecin, 21-23 maja 2015.
  • Kowalewska B, Marcinkiewicz M, Łagoda K, Ortman E, Jankowiak B, Krajewska-Kułak E, Kondzior D: Występowanie udarów mózgu wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku w latach 2010-2012. VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015.
  • Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Baranowska A, Lankau A, Cybulski M, Guzowski A, Jankowiak B, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalczuk K, Kowalewska B, Krajewska-Ferishah K, Lewko J, Rolka H, Sarnacka E, Sierakowska M, Szyszko-Perłowska A, Van Damme-Ostapowicz K: Życie, życie i po życiu... VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015.
  • Sierakowska M: Podstawy praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach (EBNP) - praktyczne zastosowanie w edukacji pacjentów reumatycznych. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Śląskie Spotkanie Reumatologiczne, Wisła, 22-24 października 2015.

  • Sierakowska M: Problemy zdrowotne pacjentów z twardziną układową a zapotrzebowanie na edukację zdrowotną. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Śląskie Spotkanie Reumatologiczne, Wisła, 22-24 października 2015.

  • Krajewska-Kułak E: Refleksje na temat kulturowych i społecznych barier w opiece zdrowotnej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowie w XXI wieku", Łomża, 27 listopada 2015.

  • Van Damme-Ostapowicz K, Kozakiewicz M, Krajewska-Kułak E, Kaczerska D, Siermontowski P, Olszański R: Wykorzystanie śliny w diagnostyce medycznej. XVII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techiniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 28-29 listopada 2015.

  • Sierakowska M, Sierakowski S, Majdan M, Leszczyński P, Pawlak-Buś K, Olesińska M, Romanowski W, Bykowska-Sochacka M, Sierakowska J, Ndosi M, Krajewska-Kułak E: Relationship between educational needs and health problems in people with systemic sclerosis: A cross-sectional study. EULAR 2015 Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, 10th-13th June 2015.

   

  • Rok 2016
  • Fiega E, Krajewska-Kułak E, Karczewski JK, Wyszkowski M: Analiza wybranych zachowań zdrowotnych pracownic szpitala wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Kimszal E, Sarosiek J, Van Damme-Ostapowicz K, Gałczyk M: Bezpieczna podróż samolotem. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Guzowski A, Krajewska-Kułak E, Maciorkowska E, Steinborn B: Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Sierakowska M, Doroszkiewicz H, Klimaszewska K, Kondzior D, Jemieljańczuk Z, Dolińska C, Olejnik B: Identyfikacja problemów związanych z dysfunkcją układu kostno-stawowego wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo. XIII Kongres Pielęgniarek Polskich "Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj", Warszawa, 15-17 września 2016.

  • Krajewska-Kułak E, Baranowska A, Cybulski M, Guzowski A, Jankowiak B, Klimaszewska K, Krajewska-Ferishah K, Lankau A, Lewko J, Łukaszuk C, Rolka H, Sierakowska M, Sarnacka E, Szyszko-Perłowska A, Van Damme-Ostapowicz K: Impresje malarskie na temat żałoby. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Van Damme-Ostapowicz K: Interwencje pielęgniarskie w zaburzonym obrazie ciała. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie", Kielce, 10 czerwca 2016.

  • Cybulski M: Na co zwrócić szczególną uwagę w diagnostyce i terapii pacjenta w podeszłym wieku? Starość, a radość. Aktualne zagadnienia opieki nad pacjentem w podeszłym wieku, Poznań, 9 marca 2016.

  • Van Damme-Ostapowicz K: Opieka pielegniarska w zaburzonym obrazie ciała. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016

  • Krajewska-Kułak E, Baranowska A, Cybulski M, Guzowski A, Jankowiak B, Klimaszewska K, Krajewska-Ferishah K, Lankau A, Lewko J, Łukaszuk C, Rolka H, Sierakowska M, Sarnacka E, Szyszko-Perłowska A, Van Damme-Ostapowicz K: Pacjent i jego choroba oczami malarzy. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Lewko J: Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie", Kielce, 10 czerwca 2016.

  • Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E: Planowanie opieki pielęgniarskiej w zaburzeniach depresyjnych. XIII Kongres Pielęgniarek Polskich "Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj", Warszawa, 15-17 września 2016.

  • Van Damme-Ostapowicz K: Planowanie opieki pielęgniarskiej w zaburzonym obrazie ciała. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne", Katowice, 16-18 czerwca 2016.

  • Harasim-Piszczatowska E, Krajewska-Kułak E: Przemijanie w twórczości Toma Hussey’a. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Krajewska-Kułak E, Baranowska A, Cybulski M, Guzowski A, Jankowiak B, Klimaszewska K, Krajewska-Ferishah K, Lankau A, Lewko J, Łukaszuk C, Rolka H, Sierakowska M, Sarnacka E, Szyszko-Perłowska A, Van Damme-Ostapowicz K: Śmierć dziecka oczami malarzy. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Kalandyk H, Krajewska-Kułak E, Penar-Zadarko B, Wrońska I, Gniadek A: Wpływ wybranych czynników na oczekiwania personelu pielegniarskiego odnośnie warunków pracy. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

  • Cybulski M: Współczesny model psychiatrii środowiskowej. Konferencja "Społeczno-zawodowe oraz medyczne aspekty wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi", Białystok, 10-11 czerwca 2016.

  • Lewko J.: Operacje bariatryczne w leczeniu otyłości olbrzymiej i cukrzycy typu 2. XIX Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgii "25 Lat Wideochirurgii", Kielce, 20-22 października 2016.

  • Sierakowska M, Sierakowski S, Sierakowska J, Krajewska-Kułak E, Redmond A, Ndosi M: Adaptation and validation of the systemic sclerosis quality of life questionnaire intopOLISH: Item analysis rasch models. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2016, London, UK, 8-11 June 2016.

   

  • Rok 2016
  • Kanteluk A., Rajecki G., Krajewska-Kułak E.: Profilaktyka zdrowych oczu. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 18-19 marca 2017.