• Ostatnia zmiana 04.09.2019 przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Najważniejsze publikacje

  • Lewko J., Polityńska-Lewko B., Kochanowicz J., Zarzycki W., MAriak Z., Górska M., Krajewska-Kułak E. Median nerve conduction impairment in patients with diabetes and its impact on patients' perception of health condition: a quantitative study.
   Diebetology & Metabolic Syndrome, 2013 : 5, 1, 12 pp.
  • Polityńska-Lewko B.  The Clinical Presentation of Parkinson's Disease and the Dyadic Relationship between Patients and Carers: A Neuropsychological Approach.  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013
  • Hempel D., Polityńska-Lewko B., Danilewicz A., Sierko E., Wojtukiewicz M. Z. Psychological, physical, and social situation of patients with Hodgkin lymphoma undergoing radical chemoradiotherapy. Progress in Health Sciences. 2015 : 5, 2, s. 69-76
  • Poliytyńska-Lewko B., Dziadel A., Death and Dying in Film.  W: "Challenges of the current medicine. Vol. 6 Ed. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. Bialystok, 2017. Medical University of Białystok Faculty of Health Sciences
  • Breczko J., Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury paryskiej przezwyciężenie katastrofizmu odrzucenie mesjanizmu. Lublin 2010. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 536 s
  • Breczko J., Spolegliwy opiekun. W: „Polska bez Polskiego Czerwonego Krzyża” (red.) Szyszkowska M., S. Maciejewski . Pod redakcją Marii Szyszkowskiej i Stanisława Maciejewskiego. Watrszawa 2011, Wyd. ELIPSA, s. 70-80
  • Zalewski G., Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych, a poziom psychotyzmu u wychowanków. Białystok, 2004. Wyd. Leda
  • Zalewski G. (2010). Metoda resocjalizacji przez sport, a ja podmiotowe. Wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka, „Pedagogika Społeczna”, nr 3-4/2010, s.91-104.