• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zakład Biofarmacji

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Biofarmacji
  Opiekun Koła

  dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska

  PrzewodniczącaMałgorzata Droździewicz
  Profil badań
  • Badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej obejmujące zaburzenia hemostazy w nadciśnieniu i cukrzycy (zwierzęce modele eksperymentalne).

  • Badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii przeciwzakrzepowej i trombolitycznej (farmakologia śródbłonka naczyniowego, leki wpływające na płytki krwi, krzepnięcie i fibrynolizę).

  • Powiązania układu renina-angiotensyna-aldosteron i procesów hemostazy.

  • Badania nad lokalnym układem renina-angiotensyna-aldosteron w skórze.
    

  • Zapraszamy do zapoznania się z aktualną tematyką naukową i warsztatem badawczym Zakładu Biofarmacji (https://www.umb.edu.pl/s,2279/Nauka).