• 07.12.2017 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

    Położnictwo (rok I; semest II, studia magisterskie uzupełniające stacjonarne) - diagnostyka laboratoryjna w ciąży WNoZ