• 02.06.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Z przyjemnością informuję, że wszyscy studenci zaliczyli przedmiot "Postępy syntezy organicznej w projektowaniu kosmetyków". Gratuluję!

  dr hab. Agnieszka Markowska

   


   

  Zaliczenie z Postępów syntezy organicznej w projektowaniu kosmetyków odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl  dnia 1 czerwca 2020 r. o godz. 18:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 17:30 do 19:00. W tym czasie należy zalogować się na platformie i w ciągu 30 minut rozwiązać udostępniony test. W tym celu, po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link: Zaliczenie_Postepy kosmetyczne_2020, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

  Uczestnictwo w zaliczeniu jest obowiązkowe. Nieobecność na zaliczeniu (nieprzesłanie testu), skutkuje nie otrzymaniem zaliczenia z przedmiotu. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie systemu komputerowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  W razie problemów technicznych studenci powinni natychmiast wykonać printscreen/zdjęcie ekranu dokładnie w trakcie problemu w czasie egzaminu.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 30 minut, po tym czasie test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi.

  Wynik testu będzie dostępny na stronie internetowej zakładu. Zgodnie z regulaminem przedmiotu, aby otrzymać zaliczenie należy uzyskać 60% prawidłowych odpowiedzi.

   


   

  Realizacja programu kształcenia z przedmiotu „Postępy syntezy organicznej w projektowaniu kosmetyków” w czasie zawieszenia zajęć w związku z COVID-19 odbędzie się na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl.

  Pierwsze materiały przygotowane przez dr hab. Agnieszkę Markowską zostaną udostępnione w dniu 6.05.2020 r. (środa), a następne w kolejne środy: 13.05.2020 r., 20.05.2020 r. i 27.05.2020 r. i będą dostępne przez tydzień.

  Wszelkie pytania dotyczące realizacji przedmiotu lub jakiekolwiek wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do prowadzącego zajęcia: dr hab. Agnieszka Markowska, e-mail: agnieszka.markowska@umb.edu.pl

   

  UWAGA! Zgodnie z obowiązującym regulaminem zaliczenia przedmiotu student jest obowiązany zapoznać się z zamieszczonymi na platformie materiałami i uzyskać punktację w końcowym zaliczeniu przynajmniej na poziomie 60%.

  Test odbędzie się za pomocą platformy eduportal w dniu 1.06.2020 r. o godz. 18:00 (możliwa jest zmiana terminu).