• Zatrudnianie w projektach. Zdjęcie mikroskopu z laborantem w tle oraz logo uczelni