• Ostatnia zmiana 07.01.2015 przez Biuro Karier

  Badanie kariery zawodowej absolwentów

   

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.) umożliwia Uczelni monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

  Monitorowaniem kariery zawodowej absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zajmuje się Biuro Karier.

  W związku z powyższym Biuro Karier UMB zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich studentów ostatniego roku studiów o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Studenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu otrzymają do wypełnienia elektroniczną wersję ankiety w nastepujących terminach:

  • bezpośrednio po ukończeniu studiów
  • 1 rok po ukończeniu studiów
  • 3 lata po ukończeniu studiów

   

  Badanie będzie miało charakter anonimowy, a wszystkie informacje uzyskane od Państwa zostaną wykorzystane do celów statystycznych.


  Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za zrozumienie ważności prowadzonego badania i wyrażenie zgody na wzięcie w nim udziału.

   

  Deklaracja uczestnictwa