Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2021 przez Biuro Karier

  Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów

   

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668 ze zm.) umożliwia Uczelni monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

  W związku z powyższym Biuro Karier UMB zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich studentów ostatniego roku studiów o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Studenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu otrzymają do wypełnienia elektroniczną wersję ankiety w nastepujących terminach:

  • bezpośrednio po ukończeniu studiów
  • 1 rok po ukończeniu studiów

  Badanie będzie miało charakter anonimowy, a wszystkie informacje uzyskane od Państwa zostaną wykorzystane do celów statystycznych.


  Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za zrozumienie ważności prowadzonego badania i wyrażenie zgody na wzięcie w nim udziału.

   

  Osoby zgłaszające się do Biura Karier w celu uzyskania wpisu w "karcie obiegowej", proszone są o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa znajdującej sie poniżej. Deklarację można także wypełnić na miejscu w Biurze Karier.

  W przypadku gdy student nie może zgłosić się osobiście w celu uzyskania wpisu, może to za niego zrobic inna osoba, która dostarczy razem z "kartą obiegową" wypełnioną deklarację uczestnictwa.

   

  Deklaracja uczestnictwa

   

  Wpis w "karcie obiegowej"  można uzyskać

  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

   

  Biuro Karier
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Pałac Branickich (prawe skrzydło,
  II piętro, pok.311 )