• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Biuro Karier

  Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668 ze zm.) umożliwia Uczelni monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

  W związku z powyższym Biuro Karier UMB zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich studentów ostatniego roku studiów o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Studenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu otrzymają do wypełnienia elektroniczną wersję ankiety w nastepujących terminach:

  • bezpośrednio po ukończeniu studiów
  • 1 rok po ukończeniu studiów

  Badanie będzie miało charakter anonimowy, a wszystkie informacje uzyskane od Państwa zostaną wykorzystane do celów statystycznych.


  Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za zrozumienie ważności prowadzonego badania i wyrażenie zgody na wzięcie w nim udziału.