• Folder promocyjny Wydziału. Budynek Euroregionalnego Centrum Farmacji, pracownik przy spektroskopie