• Ostatnia zmiana 20.12.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

     Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

  Pobierz treść Rozporządzenia Ministra dotyczącego nostryfikacji.

   

    Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 9.06.2016r.

   

     Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekancie Wydziału Farmaceutyczego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Euroregionalne Centrum Farmacji ul. A. Mickiewicza 2D) w godzinach od 10.00-15.00.

  Istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów pocztą. W roku 2017 dokumenty będą przyjmowane w dniach od 25 września do 9 października.

   

  UWAGA! 

  Egzamin Nostryfikacyjny odbędzie się dnia   18 stycznia 2018r.   o godzinie 11.00

  w Sali Konferencyjnej nr 34  Euroregionalnego Centrum Farmacji (ul. Mickiewicza 2D).

              Na egzamin należy przygotować dowód tożsamości ze zdjęciem.

   

  Rada Wydziału ustala następujące dziedziny egzaminu dla kandydatów do nostryfikacji dyplomu na kierunku Farmacja:

   

  1. Chemia nieorganiczna i analityczna.
  2. Biochemia
  3. Chemia i analiza leków
  4. Fizjologia z patofizjologią.
  5. Mikrobiologia
  6. Farmakognozja
  7. Technologia postaci leku
  8. Synteza i technologia środków leczniczych
  9. Biofarmacja
  10. Bromatologia
  11. Farmakologia i farmakodynamika
  12. Toksykologia
  13. Farmacja praktyczna w aptece z opieką farmaceutyczną

  Zasady postępowania nostryfikacyjnego :

  • Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015  poz. 1467).
  • Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie Nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 9.06.2016r.
  • W Zarządzeniu Rektora Nr 31/16 zawarty jest spis dokumentow, niezbędny do wszczęcia procedury nostryfikacyjnej.
  • Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, proszę zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO (UWAGA! zmiana regulaminu, Rada Wydziału może skierowac kandydatana na nieodpłatną sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece.)

        

   

        pobierz wzór wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej   (załącznik nr 1)

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi Dziekanat.

  Osoba wyznaczona do kontaktu - mgr Monika Kowalczuk: tel. 85 748 58 43, e-mail: monika.kowalczuk@umb.edu.pl