• Ostatnia zmiana 25.01.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

     Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

  Pobierz treść Rozporządzenia Ministra dotyczącego nostryfikacji.

   

    Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 9.06.2016r.

   

    

       Informacje dotyczące procesu nostryfikacji w roku 2018 zostaną podane w połowie roku.

   

   

   

  Zasady postępowania nostryfikacyjnego :

   

   

  • Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015  poz. 1467).
  • Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie Nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 9.06.2016r.
  • W Zarządzeniu Rektora Nr 31/16 zawarty jest spis dokumentow, niezbędny do wszczęcia procedury nostryfikacyjnej.
  • Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, proszę zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO (UWAGA! zmiana regulaminu, Rada Wydziału może skierowac kandydatana na nieodpłatną sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece.)

        

   

        pobierz wzór wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej   (załącznik nr 1)

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi Dziekanat.

  Osoba wyznaczona do kontaktu - mgr Monika Kowalczuk: tel. 85 748 58 43, e-mail: monika.kowalczuk@umb.edu.pl