• 13.07.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Aktualności

  Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:

  • dr hab. Hanna Kozłowska
  • pok. 216
  • e-mail: hkozl@umb.edu.pl
  • tel. 85748 5697, 85686 5126

  SZANOWNI STUDENCI ANALITYKI MEDYCZNEJ

  WYNIKI EGZAMINU (II TERMIN)

   

  WYNIKI EGZAMINU (I TERMIN)

   

  TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH (ZASADY JAK W PRZYPADKU TERMINU PODSTAWOWEGO)

   
  I termin poprawkowy 06.07.2020 11.00
   
  II termin poprawkowy 10.07.2020 11.00 (termin wstępny)

   

   

  SZANOWNI STUDENCI ANALITYKI MEDYCZNEJ

   

  EGZAMIN Z PRZEDMIOTU PATOFIZJOLOGIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE E-LEARNIGOWEJ (www.umb.eduportal.pl)
  22 CZERWCA 2020 O GODZINIE 9.00 (zmiana godziny na prośbę Studentów)

  (OBOWIĄZUJE CAŁY MATERIAŁ WYKĄŁDOWY, ĆWICZENIOWY I SEMINARYJNY)

   

  ZASADY:

  1) Czas na rozpoczęcie 5 minut (egzamin będzie dostępny w godzinach 10.00-10.05 w zakładce egzaminy)

  2) Forma: test jednokrotnego wyboru, 40 pytań zamkniętych z 4 wariantami odpowiedzi (1 poprawna), pytania loswowane z puli pytań
  [w tym pytania dotyczące przypadków klinicznych  i wyników badań laboratoryjnych]

  3) Czas: 42 min (ok. 1 min/pytanie)

   

  NIEOBECNOŚĆ NA EGZAMINIE NALEŻY USPRAWIEDLIWIĆ W DNIU EGZAMINU PRZESYŁAJĄC SKAN ZWOLNIENIA LUB INNEGO DOKUMENTU.

   

  ZAKŁAD NIE PONOSI WINY ZA PROBLEMY TECHNICZNE WYNIKAJĄCE Z BRAKU KOMPATYBILNOŚCI SPRZĘTU, JAKOŚCI POŁACZENIA INTERNETOWEGO I DZIAŁANIA SAMEJ PLATFORMY.

   

  W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NALEŻY TEN FAKT ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE W POSTACI MAILOWEJ (DO DR MARKA TOCZKA)
  Z DOŁĄCZONYM ZRZUTEM EKRANU.

   

  W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ZAKŁAD URUCHOMI PONOWNĄ MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA EGZAMINU (NOWEJ WERSJI)
  - MOŻLIWE DODATKOWE TERMINY (TO NIE SĄ TERMINY DO WYBORU - KAŻDY KOLEJNY TYLKO W PRZYPADKU UZASADNIONYCH
  DALSZYCH PROBLEMÓW):

  1 termin dodatkowy - w godzinach 10.30-11.30 (22 CZERWCA)

  w przypadku niepowodzenia 2 termin dodatkowy - godz. 15.00 (22 CZERWCA)

  w przypadku niepowodzenia 3 termin dodatkowy - godz. 9.00 (23 CZERWCA)

  PRZYSTĄPIENIE DO DODATKOWYCH TERMINÓW JEST DOBROWOLNE
  (W INNYM PRZYPADKU NALEŻY POPRAWIĆ OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ W PIERWSZYM TERMINIE POPRAWKOWYM)

   


   

   

  UWAGA!!!

  KOLOKWIUM NR 2 NA PLATFORMIE E-LEARNIGOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA 2020 O GODZINIE 11.00

  (ZAKRES ĆW. 6-14, SEM. 5, ODPOWIADAJĄCY ĆWICZENIOM MATERIAŁ WYKŁADOWY)

   

  UWAGA!!!

  KOLOKWIUM NR 1 NA PLATFORMIE E-LEARNIGOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 7 MAJA 2020 O GODZINIE 17.00

  (ZAKRES ĆW. 1-5, SEM. 1-4, ODPOWIADAJĄCY ĆWICZENIOM MATERIAŁ WYKŁADOWY)

   

  Uzupełnione materiały do zaliczenia ćwiczeń proszę przesłać w nieprzekraczalnych terminach:

  ćw. nr 9 "Patofizjologia układu oddechowego" do 10 maja 2020
  ćw nr 10 "Patofizjologia układu pokarmowego cz. 1"  do 12-13 maja 2020 (zgodnie z dniem ćwiczeń)

  )

  INFORMACJA O PRZESYŁANIU MATERIAŁÓW

  Proszę przesyłać zdjęcia/skany (najlepiej w formacie jpg lub obrazy mogą być wklejone do pliku MicrosoftWord; pliki nie powinny być zbyt duże i muszą być czytelne) wykonanych zadań na adres: patofiz_am@umb.edu.pl (patofiz_am@umb.edu.pl).

   

  Materiały powinny być przesyłane z poczty uczelnianej: nr indeksu@student.umb.edu.pl (instrukcja logowania do poczty studenckiej)

   

  Każde ćwiczenia/seminaria proszę przesłać w oddzielnej wiadomości:

  Tytuł wiadomości: nazwisko asystenta-numer grupy (C-ćwiczeniowa, S-seminaryjna)-ćwiczenie/seminarium (nr)-nazwisko i imię studenta AM-nr indeksu

  Nazwa pliku: ćwiczenie/seminarium (nr)-nazwisko i imię studenta AM-str1, 2, 3 (numery dla kolejnych zdjęć)

  Przykład:

  Tytuł wiadomości: Toczek-C1-ćwiczenie 5-Jan Kowalski AM-32987

  Nazwa pliku: ćwiczenie 4-Jan Kowalski AM-str1; ćwiczenie 4-Jan Kowalski AM-str2, …

  W przypadku poprawy lub nieobecności proszę w tytule wpisać dodatkowo na końcu słowo POPRAWA/NIEOBECNOŚĆ.

  WIADOMOŚCI I PLIKI INACZEJ NAZWANE NIE BĘDĄ OCENIANE!!!

   

  Ocenie będą podlegały WYBRANE przez prowadzącego zadania/przypadki. Brak przesłania zadań w terminie lub niekompletnie wykonane zadania uniemożliwią zaliczenie ćwiczeń/seminariów.

  Wszelkie problemy techniczne proszę zgłaszać mailowo prowadzącym.

   

  OSTAETCZNE TERMINY PRZESŁANIA ZADAŃ – DO 7 DNI POCZĄWSZY OD DATY ĆWICZENIA/SEMINARIUM (tzn. jeżeli ćwiczenie odbywa się we wtorek, zadania muszą zostać przesłane do poniedziałku następnego tygodnia włącznie)

   

  WCZEŚNIEJSZE NIEZALICZONE ĆWICZENIA LUB NIEOBECNOŚCI USPRAWIEDLIWIONE (SPRZED OKRESU KWARANTANNY) – należy wypełnić zadania/przypadki kliniczne ze strony

   

  TERMINY NA PRZESŁANIE DOTYCHCZASOWYCH ZADAŃ

  TYDZIEŃ 23-27.03.2020termin do 7 dni od daty ćwiczeń/seminariów (kolejny tydzień)

  POPRAWY/NIEOBECNOŚCI + TYDZIEŃ 12-13.03.2020 i TYDZIEŃ 16-20.03.2020termin do 10.04.2020


  SZANOWNI STUDENCI!!!

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia z przedmiotu patofizjologia będą prowadzone zdalnie poprzez zamieszczenie wszystkich treści i materiałów na stronie internetowej Zakładu. Przypominamy, że nie jest to czas wolny od zajęć.

   

  Prosimy Studentów o:

  1) zapoznanie się z zarządzeniem Rektora nr 23/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w UMB (link) oraz najważniejszymi informacjami dla studentów na temat działań związanych z zasadami przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMB (link)

  2) utrzymanie stałego kontaktu mailowego przez Starostę roku z osobą odpowiedzialną za nauczanie przedmiotu - dr hab. Hanną Kozłowską (hkozl@umb.edu.pl) i niezwłoczne przekazywanie wiadomości pozostałym Studentom; w przypadku wątpliwości Studenci mogą kontaktować się również bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia (adresy w zakładce „Pracownicy”).

  3) zapoznawanie się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie Uczelni i Zakładu

   

  Zasady zaliczenia przedmiotu:

  1) należy uczestniczyć we wszystkich zajęciach (zgodnie z harmonogramem) poprzez zapoznanie się z przekazanymi materiałami z wykładów, seminariów i ćwiczeń

  2) w celu zaliczenia ćwiczeń i seminariów należy na bieżąco (zgodnie z harmonogramem) pisemnie (odręcznie) opracowywać przesłane zadania i przypadki kliniczne (w przypadku braku dostępności drukarki można całość wypełnić odręcznie dając odnośniki do numerów pytań); wszystkie materiały należy złożyć u prowadzących na pierwszych zajęciach po zakończeniu zawieszenia zajęć (w przypadku przedłużenia tego okresu Studenci mogą zostać poproszeni o przesłanie skanów/zdjęć wypełnionych materiałów - odpowiednia informacja pojawi się na stronie Zakładu) – jest to warunek niezbędny w celu zaliczenia ćwiczeń i seminariów

  3) kolokwia i egzamin odbędą się po zakończeniu zawieszenia zajęć (terminy zostaną ustalone w porozumieniu ze Starostą)

   

  Informujemy, że:

  1) na stronie Zakładu w Zakładce „Materiały uzupełniające do pobrania” zostały zamieszczone wszelkie pomocy dydaktyczne do nauki przedmiotu (prezentacje, artykuły, przykładowe zadania i pytania).

  2) dostęp do czasopism i książek w wersji elektronicznej jest możliwy ze strony biblioteka.umb.edu.pl po wybraniu zakładki "Zasoby" a następnie "Wszystkie zasoby elektroniczne" (lista zasobów jest ułożona w kolejności alfabetycznej). Przy korzystaniu poza siecią uczelnianą konieczne jest logowanie (nazwa użytkownika i hasło jak przy logowaniu do katalogu książek). Podręczniki w wersji elektronicznej w języku polskim dostępne są na platformach Elibrary oraz IBUKLibra natomiast podręczniki w języku angielskim – w bazach AccessMedicine i ClinicalKey.

  • Elibrary:

  B. Zahorska-Markiewicz, E. Małecka-Tendera, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek: Patofizjologia
  I. Damjanov: Patofijologia

  • IBUKLibra:

  S. Maśliński, J. Ryżewski: Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. TOM 1 i 2
  D. Kanikowska, J. Witowski: Patofizjologia

  3) w dniu przewidzianym na dane zajęcia będą pojawiały się aktualne materiały z wykładów, ćwiczeń i seminariów ułatwiające przyswojenie wiadomości oraz zadania i przypadki kliniczne do opracowania (obowiązkowo). [jeżeli w przypadkach klinicznych i/lub zadaniach powtarzają się pytania wystarczy odpowiedzieć tylko raz i dać odpowiednie odnośniki]

   

  TYDZIEŃ 12-13.03.2020

  Wykład 3 (hormony 2): materiały z wykładu

  Seminarium 3 (otyłość): materiały z seminarium, zadania do opracowania

   

  TYDZIEŃ 16-20.03.2020

  Wykład 4 (krew): materiały z wykładu

  Seminarium 4 (krwiotwórczy): materiały z seminarium, zadania do do opracowania

  Ćwiczenie 4 (hormony 2): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 23-27.03.2020

  Wykład 5 (naczynia): materiały z wykładu

  Seminarium 5 (dyslipidemie): materiały z seminarium, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

  Ćwiczenie 5 (krew): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 23-27.03.2020

  Wykład 6 (serce 1): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 6 (naczynia): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 06-10.04.2020

  Wykład 7 (serce 2): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 7 (serce 1): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 13-17.04.2020

  Wykład 8 (oddechowy): materiały z wykładu

   

  TYDZIEŃ 20-24.04.2020

  Wykład 9 (pokarmowy 1): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 8 (serce 2): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 27.04-01.05.2020

  Wykład 10 (pokarmowy 2): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 9 (oddechowy): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 04.05-08.05.2020

  Wykład 11 (nerka): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 10 (pokarmowy 1): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 11.05-15.05.2020

  Wykład 11 (równowagi - rwe+rkz): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 11 (pokarmowy 2): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 18.05-22.05.2020

  Wykład 12 (równowagi - rwe+rkz): materiały z wykładu

  Ćwiczenie 12 (nerka): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 25.05-29.05.2020

  Ćwiczenie 13 (równowagi - rwe+rkz): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania + artykuł 1 + artykuł 2, przypadki kliniczne do opracowania

   

  TYDZIEŃ 01.06-10.06.2020

  Ćwiczenie 14 i 15 (nowotwory): materiały z ćwiczeń, zadania do opracowania, przypadki kliniczne do opracowania


   

  OGŁOSZENIE !!!

   

   

  ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU PATOFIZJOLOGIA (ĆWICZENIA, SEMINARIA I WYKŁADY) ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
  W PIERWSZYM TYGODNIU II SEMESTRU TJ. 25-26.02.2020.


  NUMERY SAL I GODZINY ZAJĘĆ PODANE SĄ W ZAKŁADCE SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ.

  W SALACH ZAKŁADU OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA!!!

   

  W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DR HAB. HANNĄ KOZŁOWSKĄ.

   

  MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO ĆWICZEŃ SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAKŁADU
  (zakładka Szczegółowy rozkład zajęć - Materiały uzupełniające do pobrania)

  (w celu uzyskania hasła do materiałów Starosta roku proszony jest o kontakt osobisty lub mailowy: marektoczek@interia.eu).


  NA ĆWICZENIE NR 1 NALEŻY:

  1. Zapoznać się z regulaminem zaliczenia przedmiotu i regulaminem BPH.

  2. Przygotować się z zagadnień zamieszczonych w konspekcie (zakładka Szczegółowy rozkład zajęć-Ćwiczenie 1) na podstawie podręczników i materiałów dodatkowych zamieszczonych na stronie Zakładu.

  3. Znać rozwiązanie zadań i przykładowych pytań zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu.

   

  NA SEMINARIUM NR 1 NALEŻY:

  1. Zapoznać się z regulaminem zaliczenia przedmiotu i regulaminem BPH.

  2. Przygotować się z zagadnień zamieszczonych w konspekcie (zakładka Szczegółowy rozkład zajęć-Seminarium 1) na podstawie podręczników i materiałów dodatkowych zamieszczonych na stronie Zakładu.

  3. Znać rozwiązanie zadań i przykładowych pytań zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu.

  4. Przynieść ze sobą i przygotować omówienie przypadków klinicznych zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu.

   

  PIERWSZE ĆWICZENIA I SEMINARIA NIE SĄ TYLKO ZAJĘCIAMI ORGANIZACYJNYMI I PODLEGAJĄ OCENIE!!!

   

  NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA OBOWIĄZUJĄCY ROZKŁAD MATERIAŁU NA ĆWICZENIACH I SEMINARIACH!!!

   


  OGŁOSZENIE !!!


  ZAKRES MATERIAŁU I TERMINY KOLOKWIÓW Z PATOFIZJOLOGII:


  KOLOKWIUM 1 (31.03-01.04.2020) - dokładny termin dla całego roku do ustalenia ze Starostą

  Kolokwium obejmuje materiał z ćwiczeń 1-5 i seminariów 1-4 oraz odpowiadający im materiał wykładowy:

  a) Wstęp do patofizjologii.

  b) Zapalenie. Ból. Patofizjologia termoregulacji.

  c) Patofizjologia układu immunologicznego.

  d) Choroby kości i stawów.

  e) Patofizjologia układu nerwowego.

  f) Patofizjologia układu endokrynnego.

  g) Patofizjologia układu rozrodczego.

  h) Patofizjologia krwi i hemostazy.

  i) Starość i starzenie się.

  j) Zaburzenia odżywiania. Otyłość.


  KOLOKWIUM 2 (26-27.05.2018) - dokładny termin dla całego roku do ustalenia ze Starostą

  Kolokwium obejmuje materiał z ćwiczeń 6-13 i semiarium 5 oraz odpowiadający im materiał wykładowy:

  a) Patofizjologia układu krążenia - zespół metaboliczny, dyslipidemie, ryzyko sercowo-naczyniowe, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, arytmie, ChNS, niewydolność i choroby serca, wstrząs.

  c) Patofizjologia układu oddechowego.

  d) Patofizjologia układu pokarmowego.

  e) Patofizjologia nerek.

  f) Patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

   


   

  GODZINY KONSULTACYJNE

   

  Dr hab. Hanna Kozłowska – wtorek 11.45-12.45

  Dr n. farm. Marta Baranowska Kuczko – wtorek 11.30-12.30

  Dr n. farm. Marek Toczek – poniedziałek 9.40-10.40

  Mgr Aleksandra Kicman – poniedziałek 9.40-10.40

   

  Istnieje również możliwość konsultacji bezpośrednio przed lub po zajęciach

  oraz w innych terminach po uzgodnieniu z prowadzącym.