• Ostatnia zmiana 05.02.2018 przez Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

    Horyzont 2020

    Aktualności

    • Komisja Europejska opublikowała nową ocenę pierwszych lat trwania Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej i na stronie KPK.

     

    • Komisja Europejska przeznaczyła 70 milionów euro na realizację projektów w ramach programu Ebola+. Konkurs trwa 2 lata, nabór wniosków jest ciągły, a pozostałe cut-off dates to: 16 marca 201714 września 2017 i 15 marca 2018. W ramach projektów oczekuje się odkryć naukowych, przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, walidacji zarówno terapii jak i szczepionek, rozwoju diagnostyki, a także innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dla stabilności szczepionek podczas transportu i przechowywania. Więcej informacji znajduje się na stronie IMI 2.