• Ostatnia zmiana 20.10.2017 przez Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Horyzont 2020

  Aktualności

  • Komisja Europejska opublikowała nową ocenę pierwszych lat trwania Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej i na stronie KPK.

   

  • 5 października Komisja Europejska opublikowała wstępną wersję Programu Pracy na lata 2018-020 dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020. Należy pamiętać, ze jest to wersja wstępna i zawarte w niej zapisy, m.in. daty opublikowania i zamknięcia konkursów oraz wymogi formalne mogą ulec zmianie. Dokument znajduje się na stronie KE.

   

  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała Program Pracy na rok 2018. Dokument jest dostępny na stronie ERC. 3 sierpnia 2017 zostały ogłoszone konkursy: 
   ERC Starting Grant dla początkujących badaczy z terminem zamknięcia 17 października 2017 r.
   ERC Synergy Grant dla grupy od 2 do 4 badaczy, z terminem zamknięcia 14 listopada 2017 r.

   

  • "V4 Training" - Szkolenie dla menedżerów badań naukowych odbędzie się 6-8 listopada 2017Brukseli. Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych z Polski działających w obszarze nauk przyrodniczych, którzy mają już doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego (maks. 1 strona) w języku angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl  najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. do godz. 16:00. Językiem szkolenia jest angielski. Wstępny program szkolenia znajduje się na stronie internetowej Biura PolSCA.

   

  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na  Dzień Informacyjny 7 listopada 2017 r.  dotyczący pierwszego wyzwania społecznego Societal Challenges„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. Dzień informacyjny będzie też okazją do zaprezentowania Programu Pracy „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2018-2020” na ostatnie już trzy lata programu Horyzont 2020.  Więcej szczegółów na stronie KPK PB UE.

   

  • Komisja Europejska uruchomiła nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs w obszarze „Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach Horyzontu 2020. Konkursy  zamykają się 15 listopada 2017 r. Więcej informacji o ERA Chairs na Participant Portal. Więcej informacji o Twinning na Participant Portal. 

   

   

  • W dniu 8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska  w Brukseli organizuje Dzień informacyjny w obszarze: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Pogram Pracy ‚Health, demographic change and wellbeing’ 2018-2020. Dzień wcześniej  czyli 7 grudnia 2017 r. w ramach projektu Health-NCP-Net 2.0 organizowane jest spotkanie partnerskie –  Partnering event. W ramach spotkania będzie możliwość przedstawienia potencjału naukowego swojej jednostki lub pomysłu na projekt. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny,  ale wymagana jest  tylko rejestracja. Więcej informacji będzie dostępne na stronach: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BEhttps://www.b2match.eu/healthBE2017.

   

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Komórki macierzyste – badania i leczenie” odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Sheraton. W ramach wydarzenia odbędzie się bilateralna konferencja „Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”, którą organizuje Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę wydarzenia.

   

  • Został ogłoszony nowy konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów. Termin zamknięcia konkursu: 17 stycznia 2018 r. Budżet konkursu: 442 mln €. Link do strony konkursu: Participant Portal. Więcej informacji na temat działania, zasady finansowe (w języku polskim): strony KPK.

   

  • Komisja Europejska przeznaczyła 70 milionów euro na realizację projektów w ramach programu Ebola+. Konkurs trwa 2 lata, nabór wniosków jest ciągły, a pozostałe cut-off dates to: 16 marca 201714 września 2017 i 15 marca 2018. W ramach projektów oczekuje się odkryć naukowych, przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, walidacji zarówno terapii jak i szczepionek, rozwoju diagnostyki, a także innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dla stabilności szczepionek podczas transportu i przechowywania. Więcej informacji znajduje się na stronie IMI 2.