• Ostatnia zmiana 17.08.2017 przez Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Horyzont 2020

  Aktualności

  • Komisja Europejska opublikowała nową ocenę pierwszych lat trwania Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej i na stronie KPK.

   

  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. Budżet konkursu to 567 mln euro. Termin zamknięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2017. Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Participant Portal. Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informację dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania. Więcej informacji w języku polskim na stronach KPK.

   

  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty w dniu  5 września  2017 r pt. "ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne – Euratom", spotkanie odbędzie się w siedzibie KPK w Warszawie w godzinach od 10:00 do 15:30. Tematyką warsztatów będą  przede wszystkim  elementy dobrego wniosku: formularze administracyjne A, część merytoryczna wniosku B w  projektach  badawczo – innowacyjnych (RIA Research and Innovation action)  i  projektach  innowacyjnych (IA Innovation action) oraz: możliwości dla naukowców i przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020, dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów oraz kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronach KPK.

   

  • Fundacja Technology Partners uruchomiła we współpracy z 12 partnerami z Unii Europejskiej program dofinansowania transferu technologii w ramach czterech kluczowych branż: zdrowie, żywność/rolnictwo, lotnictwo i ICT (informatyka i telekomunikacja). Wnioski na dofinansowanie można składać do 5 września br. na specjalnie przygotowanej platformie. Strona projektu ACTTiVAte.

   

  • Do 6 września 2017 jest czas na zgłaszanie wniosków do konkursu o nagrodę Horizon Prize - Birth Day Inducement Prize [IPr]

   

   

  • Krajowy Dzień Informacyjny NMBP ((Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia) odbędzie się 12 września 2017 r. w Warszawie. Dzień informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych 3 lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy Horyzont 2020 na lata 2018-2020 (obecnie na etapie finalizacji). Więcej szczegółów na stronie KPK PB UE.

   

  • „Otwarte Huby Innowacji – budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”  to szkolenie, które odbędzie się 13 września 2017 r. Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (istniejącą bądź nowo tworzoną) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych wspierając swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i działaniach walidacyjnych. Celem szkoleń jest pokazanie idei hubów jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.  Więcej szczegółów na stronie KPK PB UE.

   

  • Trwa nabór wniosków do konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach MSCA. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Wnioski należy składać do 14 września br.  Więcej informacji na stronie KPK PB UE i w Participant Portalu.

   

  • Termin składania wniosków do konkursu Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie to 28 września 2017. Konkurs ma na celu współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Więcej informacji na stronie KPK PB UE oraz w Participant Portalu

   

  • Meet in Italy for Life Sciences to spotkania brokerskie dedykowane innowacjom w naukach o życiu, czwarta edycja odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 w Turynie. Sektory reprezentowane w Turynie to: biotechnologia, urządzenia medyczne, farmaceutyki i nutraceutyki, ICT w zdrowiu. Spotkanie brokerskie: 11-12.10.2017 (dwustronne spotkania networkingowe); Italian Healthcare Venture Forum : 11-12.10.2017; Warsztaty tematyczne: 11-12.10.2017; konferencja międzynarodowa: The value of health: the 4 P paradigm and the future of healthcare: 10.2017. Możliwość rejestracji i szczegółowe informacje na stronie wydarzenia. Szczegóły dotyczące spotkania brokerskiego znajdują się tutaj.

   

  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała Program Pracy na rok 2018. Dokument jest dostępny na stronie ERC. 3 sierpnia 2017 zostały ogłoszone konkursy: 
   ERC Starting Grant dla początkujących badaczy z terminem zamknięcia 17 października 2017 r.
   ERC Synergy Grant dla grupy od 2 do 4 badaczy, z terminem zamknięcia 14 listopada 2017 r.

   

  • IMI uruchomiło dwa nowe konkursy – Call 11. i Call 12. Wnioski można składać na tematy dotyczące choroby Alzheimera, dużych danych (Big Data), szczepionek, chorób autoimmunologicznych, bariery krew-mózg, rozwoju leków (Call 12) i wykorzystania wyników projektów zrealizowanych w IMI (Call 11).  Termin składania (jednoetapowego) wniosku upływa 24 października 2017, w 12 konkursie termin składania wniosku konsorcjum badawczego (1. etap) to 24 października 2017 a zwycięzca, który przejdzie do 2. etapu może złożyć pełen wniosek (z konsorcjum przemysłowym) do 16 maja 2018.  Więcej informacji na podstronie UMB.

    

  • Komisja Europejska uruchomiła nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs w obszarze „Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach Horyzontu 2020. Konkursy  zamykają się 15 listopada 2017 r. Więcej informacji o ERA Chairs na Participant Portal. Więcej informacji o Twinning na Participant Portal. 

   

   

  • Komisja Europejska przeznaczyła 70 milionów euro na realizację projektów w ramach programu Ebola+. Konkurs trwa 2 lata, nabór wniosków jest ciągły, a pozostałe cut-off dates to: 16 marca 201714 września 2017 i 15 marca 2018. W ramach projektów oczekuje się odkryć naukowych, przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, walidacji zarówno terapii jak i szczepionek, rozwoju diagnostyki, a także innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dla stabilności szczepionek podczas transportu i przechowywania. Więcej informacji znajduje się na stronie IMI 2.